klik menu
Slatiňany
OFICIÁLNÍ STRÁNKY MĚSTA

Hlavní strana
Rada
Zastupitelstvo
Povinně zveřejňované informace
Obecně závazné vyhlášky
Informace
z radnice
Krizové řízení
Sociálně právní ochrana dítěte
Volby
Kontakty
Podatelna
Mapový portálSchválené podklady pro zasedání zastupitelstva 15.06.2022

Bod č. 1 - Program 21. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
Zpráva k bodu

Bod č. 2 - Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Slatiňany
Zpráva k bodu

Bod č. 3 – Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu ve městě Slatiňany
Zpráva k bodu

Bod č. 4 – Schválení účetní závěrky města Slatiňany za rok 2021
Zpráva k bodu

Bod č. 5 – Druhá část závěrečného účtu města Slatiňany za rok 2021
Zpráva k bodu

Bod č. 6 – Odpis nákladů zmařených projektových dokumentací z účtu nedokončených investic
Zpráva k bodu

Bod č. 7 – 14. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města na r. 2022
Zpráva k bodu

Bod č. 8 – Záměr převodu majetku „SK Spartak, z.s.“
Zpráva k bodu

Bod č. 9 – Zrušení usnesení zastupitelstva města
Zpráva k bodu

Bod č. 10 – Záměr směny pozemků v ul. Sečská
Zpráva k bodu

Bod č. 11 – Záměr prodeje pozemkových parcel č. 474/3 a č. 703 v k.ú. Slatiňany
Zpráva k bodu

Bod č. 12 – Vyhodnocení ankety na prodej bytových jednotek
Zpráva k bodu

Bod č. 13 – Poskytnutí dotací z rozpočtu města
Zpráva k bodu

Bod č. 14 – Založení právnických osob společenství vlastníků jednotek a stanovy společenství vlastníků jednotek
Zpráva k bodu

Bod č. 15 – Prodej části pozemkové parcely č. 179/32 v k.ú. Slatiňany
Zpráva k bodu

Bod č. 16 – Koupě chaty č. ev. 110 v chatové lokalitě "Borek" v Kunčí (předkupní právo)
Zpráva k bodu

Bod č. 17 – Duplicitní vlastnictví pozemků v k.ú. Kunčí – souhlasné prohlášení
Zpráva k bodu

Bod č. 18 - Různé

Bod č. 19 - Diskuze a závěr


Facebook
Kamera
Připomínky
Odkazy
CzechPoint
IntranetMěstský úřad Slatiňany - Základní informace
Oficiální adresa úřadu:telefon spojovatelka: 469 681 102Provozní doba:
Městský úřad Slatiňanytelefon matrika: 469 660 245Pondělí 8:00 - 11:00 a 12:00 - 17:00 - úřední den
T. G. Masaryka 36telefon stavební úřad: 469 660 240Úterý     8:00 - 11:00 a 12:00 - 14:30
538 21 Slatiňanyfax: 469 681 383Středa   8:00 - 11:00 a 12:00 - 17:00 - úřední den
E-mailová adresa: mesto@slatinany.czIČ: 00270920Čtvrtek  8:00 - 11:00 a 12:00 - 14:30
Elektronická podatelna: epodatelna@slatinany.czDIČ: CZ00270920Pátek    8:00 - 11:00 a 12:00 - 13:00
Datová schránka ID: jzrbny8Město Slatiňany je plátcem DPH
© 1999 - 2022 Slatiňany.
www.slatinany.cz * www.slatinany.eu
Doporučené rozlišení monitoru 1024x768. Připomínky ke stránce pište na: WEBMASTER