Formuláře
Některé dokumenty na této stránce jsou ve formátu pdf. Pro jejich správné zobrazení potřebujete Adobe Acrobat Reader. Pokud jej nemáte, můžete si jej zdarma stáhnout zde.
Tip:
Pokud nechcete soubor otevírat v prohlížeči, ale raději stáhnout do počítače, klikněte na odkaz pravým tlačítkem myši a zvolte Uložit cíl jako (IE), případně Uložit odkaz jako (Firefox)
Aktualizováno
26.11.2014
Creative Commons License
 Ohlášení poplatkové povinnosti k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města SlatiňanyOhlášení
 Oznámení poplatkové povinnosti – Místní poplatek za lázeňský a rekreační pobytOznámení
 Žádost o povolení výjimky z obecných požadavků na výstavbu podle § 26 stavebního zákona č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů  Žádost
 Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les  Žádost
 Žádost o přidělení bytu  Žádost
 Formuláře Územní rozhodování a stavební řád - vyhláška č. 503/2006 Sb.
ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY - Příloha č.1
ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ - Příloha č.2
ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VLIVU UŽÍVÁNÍ STAVBY NA ÚZEMÍ - Příloha č.3
ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O DĚLENÍ NEBO SCELOVÁNÍ POZEMKŮ - Příloha č.4
ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU - Příloha č.5
ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ - Příloha č.6
ŽÁDOST O ÚZEMNÍ SOUHLAS - Příloha č.7
OHLÁŠENÍ STAVBY - Příloha č.8
ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ - Příloha č.9
OZNÁMENÍ STAVEBNÍHO ZÁMĚRU s certifikátem autorizovaného inspektora - Příloha č.10
OZNÁMENÍ O UŽÍVÁNÍ STAVBY - Příloha č.11
ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU - Příloha č.12
ŽÁDOST O POVOLENÍ PŘEDČASNÉHO UŽÍVÁNÍ STAVBY - Příloha č.13
OZNÁMENÍ ZMĚNY V UŽÍVÁNÍ STAVBY - Příloha č.14
OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ - Příloha č.15
 Územní rozhodování a stavební řád
 Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb  Územní rozhodování a stavební řád
 Formuláře Územní plánování - vyhláška č. 500/2006 Sb.  Územní plánování
 Přihláška dítěte do předškolního zařízení  přihl_ dítěte
 Potvrzení o domácím ošetření dítěte  domdite
 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku  finpris
 Žádost o poskytnutí informace  inform
 Objednávka inzerce  inzerce
 Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí  kolaud
 Žádost o přiznání náhrady za křivdy  krivdy
 Potvrzení o řádné úhradě nájmu  najemne
 Potvrzení o návštěvě dítěte  nav_dite
 Povolení pálení ohně  ohen
 Oznámení poplatku za znečišťování ovzduší  ozn_znec
 Žádost o prodloužení parkování pro invalidy  parkovin
 Přiznání k poplatku ze psů  popl_pes
 Přiznání k poplatku za rekreační pobyt  popl_rek
 Oznámení poplatkové povinnosti – Místní poplatek z ubytovací kapacity  popl_uk
 Přiznání k poplatku z ubytovacích kapacit  popl_uk
© 1999 - 2019 Slatiňany.
www.slatinany.cz * www.slatinany.eu
Doporučené rozlišení monitoru 1024x768. Připomínky ke stránce pište na: WEBMASTER