CZ           Usnesení

Warning: include(../../menu.php): failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.slatinany.cz/www/deska/usnesrady/UR36_2004.php on line 21

Warning: include(../../menu.php): failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.slatinany.cz/www/deska/usnesrady/UR36_2004.php on line 21

Warning: include(): Failed opening '../../menu.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php') in /www/doc/www.slatinany.cz/www/deska/usnesrady/UR36_2004.php on line 21
UK D I

Warning: include(../../akt.php): failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.slatinany.cz/www/deska/usnesrady/UR36_2004.php on line 35

Warning: include(../../akt.php): failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.slatinany.cz/www/deska/usnesrady/UR36_2004.php on line 35

Warning: include(): Failed opening '../../akt.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php') in /www/doc/www.slatinany.cz/www/deska/usnesrady/UR36_2004.php on line 35

USNESENÍ
č. 36/2004 Rady města Slatiňany
ze dne 7.9. 2004


Rada města

1. Doporučuje zastupitelstvu města schválit
 1. Program 14. schůze Zastupitelstva města Slatiňany ve znění zprávy č. 0/14
 2. na základě posouzení a hodnocení předložených nabídek od peněžních ústavů doporučuje Zastupitelstvu města Slatiňany schválit na dofinancování nákupu cisternové automobilové stříkačky uzavření úvěrové smlouvy na úvěr ve výši 3 900 000,- Kč na dobu 10ti let s Českou spořitelnou a.s., oblastní pobočkou Pardubice, pobočkou v Chrudimi variantu a) Úroková sazba na úvěr je pevná 4,6 % p.a. po dobu 10ti let Česká spořitelna a.s., požaduje jištění úvěru budoucími příjmy města.
2. Bere na vědomí
 1. Výroční zprávu Základní školy Slatiňany za školní rok 2003/2004.
3. Schvaluje
 1. pořadí stavebních společností a stavební společnost SILAK Chrudim, s. r. o. 538 36 Žumberk 18 jako zhotovitele na realizaci stavby - Oprava povrchu účelové komunikace mezi místní komunikací Jiráskova ul. a místní komunikací ul. Na Podskále, Slatiňany (cyklotrasa č. 4112 a č. 4113 - komunikace pod zámkem). Nabídnutá cena je ve výši 487 242,00 Kč.
 2. pořadí stavebních společností a stavební společnost STAVEBNÍ A PECE, spol. s r. o., Tovární 1112, 537 01 Chrudim jako zhotovitele na realizaci stavby - Chodník mezi účelovou komunikací k hřebčínu a místní komunikací v Kaštance ve Slatiňanech (chodník u parkoviště u hřebčína). Nabídnutá cena je ve výši 112 388,- Kč.
 3. pořadí stavebních společností a stavební společnost REAL s. r. o. speciální silniční práce, Vítězství 653, 538 21 Slatiňany jako zhotovitele na realizaci stavby - Oprava povrchu účelové komunikace mezi místní komunikací u Úpravny vody "Monaco" a místní komunikací ze Škrovádu k zámeckému parku (cyklotrasa č. 4177 - komunikace pod Monacem). Nabídnutá cena je ve výši 386 363,30 Kč.
 4. zřízení věcného břemene na části pozemkové parc. č. 666/1 v kat. území Slatiňany (cca 17 m), které bude spočívat v právu společnosti Východočeská energetika a. s., Sladkovského 215, Hradec Králové zřizovat a provozovat na předmětné části pozemku zařízení veřejného rozvodu elektřiny. Náhrada za zřízení věcného břemene je stanovena ve výši 300,- Kč ve znění zprávy č. 4 /36
 5. uzavření smlouvy o pronájmu části pozemkové parc. č. 310 o výměře cca 1 400 m2 v kat. území Škrovád s Národním Hřebčínem Kladruby n. Labem s. p.,o. z. Hřebčín Slatiňany, Zámecký park 169, Slatiňany s účinností od 15. 9. 2004 ve znění zprávy č.5/36
 6. uzavření smlouvy o pronájmu pozemkových parcel č. 695/4 o výměře 1295 m2, č. 695/3 o výměře 154 m2, č. 695/2 o výměře 80 m2, č. 695/1 o výměře 55 m2 a č. 581/1 o výměře 2960 m2 v kat. území Slatiňany a pozemkových parc. č. 316/43 o výměře 14 136 m2, č. 144/1 o výměře 6418 m2, č. 137/1 o výměře 6912 m2, č. 76/36 o výměře 415 m2, č. 53 o výměře 3922 m2, č. 50/1 o výměře 4773 m2, č. 50/3 o výměře 1367 m2, č. 76/1 o výměře 43 811 m2, č. 137/11 o výměře 12 561 m2 a č. 211 o výměře 2252 m2 v kat. území Trpišov s Národním Hřebčínem Kladruby n. Labem s. p., o. z. Hřebčín Slatiňany, Zámecký park 169, Slatiňany s účinností od 1. 10. 2004 ve znění zprávy č. 6/36
 7. Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
4. Rozhoduje
 1. nevyužít nabídky na zpracování strategického plánu města Slatiňany předložené Regionální rozvojovou agenturou a Masarykovou Univerzitou v Brně.
MVDr. Ivan JeníkIng. Dagmar Fryšová
starostamístostarostka
© 1999 - 2005 Slatiňany. Doporučené rozlišení monitoru 1024x768. Připomínky ke stránce pište na: WEBMASTER