Vyhlášky a nařízení města

Warning: include(../menu.php): failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.slatinany.cz/www/deska/vervyhl.php on line 37

Warning: include(../menu.php): failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.slatinany.cz/www/deska/vervyhl.php on line 37

Warning: include(): Failed opening '../menu.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php') in /www/doc/www.slatinany.cz/www/deska/vervyhl.php on line 37Některé dokumenty na této stránce jsou ve formátu pdf. Pro jejich správné zobrazení potřebujete Adobe Acrobat Reader. Pokud jej nemáte, můžete si jej zdarma stáhnout zde.
Tip:
Pokud nechcete soubor otevírat v prohlížeči, ale raději stáhnout do počítače, klikněte na odkaz pravým tlačítkem myši a zvolte Uložit cíl jako (IE), případně Uložit odkaz jako (Firefox)

Warning: include(../akt.php): failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.slatinany.cz/www/deska/vervyhl.php on line 56

Warning: include(../akt.php): failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.slatinany.cz/www/deska/vervyhl.php on line 56

Warning: include(): Failed opening '../akt.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php') in /www/doc/www.slatinany.cz/www/deska/vervyhl.php on line 56
15.02.2014 Obecně závazná vyhláška města Slatiňany č. 1/2014 - Požární řád města Slatiňany
01.01.2014 Obecně závazná vyhláška města Slatiňany č. 2/2013 o vedení technické mapy města
01.01.2014 Obecně závazná vyhláška města Slatiňany č. 1/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
01.09.2013 Nařízení rady města Slatiňany číslo 2/2013 ze dne 12.8.2013 kterým se vydává Tržní řád
01.01.2013 Obecně závazná vyhláška města Slatiňany č. 3/2012 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálních územích města Slatiňany, včetně systému nakládání se stavebním odpadem
13.02.2012 Obecně závazná vyhláška města Slatiňany č. 1/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 5/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému (351kB)
02.01.2012 Obecně závazná vyhláška města Slatiňany č. 6/2011 o stanovení míst a času, ve kterém mohou být provozovány výherní hrací přístroje, koncové interaktivní videoloterní terminály a herní místa lokálního herního systému (529kB)
15.07.2011 Obecně závazná vyhláška města Slatiňany č. 4/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2005, 1/2006 a 4/2007, požární řád města Slatiňany
15.02.2011 Obecně závazná vyhláška města Slatiňany č. 1 /2011, kterou se stanovuje úhrada vodného a stočného ve dvousložkové formě
01.01.2011 Obecně závazná vyhláška města Slatiňany č. 1/2010 o místních poplatcích
29.04.2010 Vodovody a kanalizace Chrudim, a. s. - Reklamační řád
18.03.2010 Povodňový plán města Slatiňany schválený radou města Slatiňany 17. března 2010
15.03.2010 Opatření obecné povahy regulačního plánu pro lokalitu v ÚPO Slatiňany ozn. 44/R v části obce Trpišov (105 kB)
08.12.2009 Pravidla Fondu rozvoje bydlení o použití účelových prostředků >> Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany <<
15.10.2009 Vnitřní směrnice č. 4/2009 RMS – Plán zimní údržby místních komunikací, chodníků a průjezdních úseků silnic na území města Slatiňany
05.10.2009 Město Slatiňany - Nařízení č.2/2009
05.10.2009 Město Slatiňany - Nařízení č.1/2009
16.12.2008 Obecně závazná vyhláška č. 2/2008
24.06.2008 Město Slatiňany - obecně závazná vyhláška č.1/2008
25.10.2006 Obecně závazná vyhláška Funkční regulace. (163 kB)
07.06.2006 Návrh Územního plánu (Extrapage)
13.04.2006 Obecně závazná vyhláška č. 03/2006 o využití Fondu rozvoje bydlení.
28.02.2006 Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností
28.02.2006 Pravidla pro vyřizování petic
28.12.2005 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o výkonů úkolů městské policie
22.11.2005 Obecně závazná vyhláška č. 3/2005 města Slatiňany o závazných částech Změny I. regulačního plánu Slatiňany – Jih, která mění a doplňuje vyhlášku č. 2/2002 o závazných částech RP Slatiňany – Jih.
6.4.2005 Obecně závazná vyhláška č.1/2005 - o použití účelových prostředků Fondu rozvoje
16.12.2004 Obecně závazná vyhláška č.6/2004 - rušící OZV 5/2004
19.5.2004 Obecně závazná vyhláška č.5/2004 - O stanovení a vybírání příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy a školní družiny
15.12.2003 Obecně závazná vyhláška č. 5/2003 - o zajištění veřejného pořádku při pořádání veřejných hudebních produkcí na území města
15.12.2003 Obecně závazná vyhláška č. 4/2003 - o stanovení a vybírání příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy a školní družiny
12.2.2003 Nařízení č. 1/2003 - kterým se vymezují úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
15.7.2002 Obecně závazná vyhláška č.2/2002 - o závazné části regulačního plánu Slatiňany – jih
1.11.2002 Nařízení č. 1/2002 - Rozsah, lhůty a způsob odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic
1.1.2002 Změna Nařízení č. 1/2001
27.9.2001 Obecně závazná vyhláška č. 4/2001 - Kterou se vymezují některé povinnosti držitele psa
Š 1999 - 2021 Slatiňany.
www.slatinany.cz * www.slatinany.eu
Doporučené rozlišení monitoru 1024x768. Připomínky ke stránce pište na: WEBMASTER