klik menu
Slatiňany
OFICIÁLNÍ STRÁNKY MĚSTA

Hlavní strana
Ceníky
Komunální
odpad
FormulářeFormuláře - slouží k vyplnění různých dat a údajů týkajících se života občanů
 Ohlášení poplatkové povinnosti k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města SlatiňanyOhlášení
 Ohlášení o zahájení poskytování úplatného pobytuOznámení
 Přiznání k poplatku z pobytuOznámení
 Žádost o povolení výjimky z obecných požadavků na výstavbu podle § 26 stavebního zákona č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů  Žádost
 Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les  Žádost
 Žádost o přidělení bytu  Žádost
 Územní rozhodování a stavební řád - vyhláška č. 503/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Formuláře ke stažení z oficiálních internetových stránek Ministerstva pro místní rozvoj ČR

 Další formuláře:
OHLÁŠENÍ DOKONČENÍ STAVBY
ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ LHŮTY DOKONČENÍ STAVBY

 Novelizace vyhlášky č. 503/2006 Sb.
 Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb  Územní rozhodování a stavební řád
 Formuláře Územní plánování - vyhláška č. 500/2006 Sb.  Územní plánování
 Přihláška dítěte do předškolního zařízení  přihl_ dítěte
 Potvrzení o domácím ošetření dítěte  domdite
 Žádost o poskytnutí informace  inform
 Objednávka inzerce  inzerce
 Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí  kolaud
 Žádost o přiznání náhrady za křivdy  krivdy
 Potvrzení o řádné úhradě nájmu  najemne
 Potvrzení o návštěvě dítěte  nav_dite
 Povolení pálení ohně  ohen
 Oznámení poplatku za znečišťování ovzduší  ozn_znec
 Žádost o prodloužení parkování pro invalidy  parkovin
 Hlášení k místnímu poplatku ze psa  popl_pes
 Žádost o vrácení vzniklého přeplatku u poplatku ze psa  žádost (DOC)
 Žádost o povolení stánku  stanky
 Žádost o povolení umístění stavebního materiálu  stav_mat
 Žádost o povolení užívání veřejné zeleně  v_zelene
 Žádost o povolení připojení nemovitosti ke komunikaci  vjezd
 Žádost o povolení výkopových prací  vykop
 Žádost o osvobození příspěvku na mat. školu  z_o_osv
 Žádost o povolení změny stavby před dokončením  zmenastv
 Prohlášení o výkonu odborného dozoru nad prováděním stavby  prohldozor
 Návrh změny v účelu užívání celé stavby nebo části stavby  nauzst
 Žádost o prodloužení lhůty k dokončení stavby  prodlstav

Facebook
Kamera
Připomínky
Odkazy
CzechPoint
IntranetMěstský úřad Slatiňany - Základní informace
Oficiální adresa úřadu:telefon spojovatelka: 469 681 102Provozní doba:
Městský úřad Slatiňanytelefon matrika: 469 660 245Pondělí 8:00 - 11:00 a 12:00 - 17:00 - úřední den
T. G. Masaryka 36telefon stavební úřad: 469 660 240Úterý     8:00 - 11:00 a 12:00 - 14:30
538 21 Slatiňanyfax: 469 681 383Středa   8:00 - 11:00 a 12:00 - 17:00 - úřední den
E-mailová adresa: mesto@slatinany.czIČ: 00270920Čtvrtek  8:00 - 11:00 a 12:00 - 14:30
Elektronická podatelna: epodatelna@slatinany.czDIČ: CZ00270920Pátek    8:00 - 11:00 a 12:00 - 13:00
Datová schránka ID: jzrbny8Město Slatiňany je plátcem DPH
© 1999 - 2022 Slatiňany.
www.slatinany.cz * www.slatinany.eu
Doporučené rozlišení monitoru 1024x768. Připomínky ke stránce pište na: WEBMASTER