klik menu
Slatiňany
OFICIÁLNÍ STRÁNKY MĚSTA

Hlavní strana
Rada
Zastupitelstvo
Povinně zveřejňované informace
Obecně závazné vyhlášky
Informace
z radnice
Krizové řízení
Sociálně právní ochrana dítěte
Projekty
Volby
Kontakty
Podatelna
Mapový portálPosílení IZS ve Slatiňanech

Název projektu: Posílení IZS ve Slatiňanech

Název programu: Integrovaný regionální operační program

Název výzvy: 5. výzva MAS Chrudimsko – IROP – Zmírněný dopadů živelných pohrom

Popis projektu:
Předmětem projektu je přístavba a stavební úpravy objektu stávající hasičské zbrojnice ve Slatiňanech s cílem zvýšit odolnost stanice vůči účinkům mimořádných událostí (suchu, orkány, větrné smrště, sněhové srážky a námrazy). Po realizaci projektu tak bude základní složka IZS ve Slatiňanech schopna bez omezení plnit své úkoly i v době mimořádných událostí.

Cíl projektu:
Hlavním cílem projektu je zvýšení odolnosti stanice Jednotky sboru dobrovolných hasičů Slatiňany vůči účinkům mimořádných událostí (sucho, orkány, větrné smrště, sněhové srážky a námrazy). Tohoto cíle bude dosaženo vybudováním přístavby a stavební úpravy stávající hasičské zbrojnice se zaměřením na zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům výše uvedených mimořádných událostí.

Výsledek projektu:
Výsledkem projektu bude objekt základní složky IZS (hasičská zbrojnice), který bude schopen odolat extrémním mimořádným událostem tak, aby JSDH Slatiňany byla i v době mimořádných událostí plně akceschopná v požadovaném čase výjezdu.

Projekt „Posílení IZS ve Slatiňanech“ je spolufinancován Evropskou unií.


Facebook
Kamera
Připomínky
Odkazy
CzechPoint
IntranetMěstský úřad Slatiňany - Základní informace
Oficiální adresa úřadu:telefon spojovatelka: 469 681 102Provozní doba:
Městský úřad Slatiňanytelefon matrika: 469 660 245Pondělí 8:00 - 11:00 a 12:00 - 17:00 - úřední den
T. G. Masaryka 36telefon stavební úřad: 469 660 240Úterý     8:00 - 11:00 a 12:00 - 14:30
538 21 Slatiňanyfax: 469 681 383Středa   8:00 - 11:00 a 12:00 - 17:00 - úřední den
E-mailová adresa: mesto@slatinany.czIČ: 00270920Čtvrtek  8:00 - 11:00 a 12:00 - 14:30
Elektronická podatelna: epodatelna@slatinany.czDIČ: CZ00270920Pátek    8:00 - 11:00 a 12:00 - 13:00
Datová schránka ID: jzrbny8Město Slatiňany je plátcem DPH
© 1999 - 2021 Slatiňany.
www.slatinany.cz * www.slatinany.eu
Doporučené rozlišení monitoru 1024x768. Připomínky ke stránce pište na: WEBMASTER