Infocentrum Slatiňany - Tipy na výlet

MUZEUM BAROKNÍCH SOCH V CHRUDIMI

Muzeum barokních soch se nachází ve velkoryse zrekonstruovaném kostele sv. Josefa v areálu bývalého kapucínského kláštěra. Exponáty muzea, tvořené kamennými sochami a dřevěnými plastikami špičkové kvality, zastupují fenomén východočeského sochařství 17. a 18. století a jsou doplněny zajímavými audiovizuálními programy.

Původní jednolodní dispozice kostela s kryptou a netypicky umístěnou loretánskou kaplí byla narušena řadou pozdějších přestaveb. Projektil se proto rozhodl pro formu definující třípodlažní dispozici. Na prostě pojatou hlavní loď navazuje ze západní strany Loreta, jež je strohou vestavbou transformována do podoby projekčního sálu. Zbývající prostor klenby, čitelně oddělený zlomem od hlavní lodi, umožnil navíc vestavbu třetího podlaží, ve kterém se nachází knihovna a badatelna. Suterén, sloužící v historii jako kaple Božího hrobu, byl očištěn,zrestaurován a ponechán ve své syrové podobě pro potřeby krátkodobých výstav.

v moderním videosálu pravidelné promítání pořadů v rámci BIOBAROKA
otevřeno od 28. 3. do 31. 10. 2013 9.00 – 12.00 13.00 – 17.00
provozovatel Městské kulturní středisko Chrudimská beseda, tel. 469 660 660
informace o aktuálních výstavách a programech na www.mubaso.cz

Muzeum barokních soch

Muzeum barokních soch