Infocentrum Slatiňany - Tipy na výlet

BÍTOVANY A PŘÍRODNÍ ZAJÍMAVOSTI

Bítovany leží za severní hranicí Železných hor. V obci stojí původně gotický kostel sv. Bartoloměje ze 14. století. V bezprostřední blízkosti Bítovan se nachází zajímavá přírodní lokalita zvaná "V syslích" - drobný odkryv břehu křídového moře s pískovcovými skalními útvary. Ve spodní části stráně můžeme vidět bělošedé intenzivně zvětralé horniny (kaolinizované) žuly, nad nimi pak vystupují druhohorní uhelnaté jílovce (s otisky dávných rostlin) a slepence křídového stáří. Nejvyšší část stráně tvoří cenomanské pískovce usazené z dávného druhohorního moře.U Bítovan je vyhlášena přírodní památka rybník Farář. Chráněné území bylo původně vyhlášeno k ochraně naleziště kotvice plovoucí. Její existence po vyhrnutí rybníka nebyla potvrzena. Stráně nad rybníkem jsou unikátní geologickou lokalitou (slepence s jílovitými pískovci s uhelnými proplástky a vlastní kvádrové pískovce). Rozmanitá stále krásná příroda stojí za návštěvu a pěknou procházku.

Kolem Bítovan byly rybníky:

1. Bíšovský - nyní pole F.Tesaře a J.Pauluse z Lukavice,
2. Hradba - pod remízem u silnice, kde odbočuje cesta k cihelně,
3. Kabát - v místech křižování cesty do vsi a ke studánce, v něm koupali panské ovce před stříháním a napájeli dobytek ze dvora, kde byl vody nedostatek,
4. rybníček ve vsi,
5. Kabeláč (dnes Farář),
6. Pelouch - později přeměněn na louku,
7. Bublavý - jíl se vozil do panské cihelny jako přísada k výrobě drenážních trubek, dnes pole u autobusové zastávky v Bítovánkách,
8. Nad Pelouchem, po jehož hrázi jde silnice,
9. u Bítovánek - nyní louka p. Mulra

Od r. 1998 vzniká za vsí , po levé straně silnice směrem na Bítovánky, nový rybník, a to na místě, kde se dříve rozkládal rybník Pelouch. Majitelem je ing. Miroslav Novák z Orle.