Infocentrum Slatiňany - Tipy na výlet

KOSTEL SV. MARTINA

K dominantám Slatiňan patří i kostel sv. Martina. Kdy a kým byl založen, nelze přesně určit. Poprvé se uvádí v roce 1297 jako farní. V 15. století byly Slatiňany vypáleny uherským králem Matyášem a poničený kostel byl barokně upraven.

V letech 1891 – 92 byl pak barokní kostel přestavěn podle plánů slatiňanského rodáka Františka Schmoranze a patří mezi významné stavby. Vybudování kryté chodby došlo ke spojení západního bočního křídla zámku s panskou oratoří v kostele.

Hlavní oltář a postranní oltář sv. Josefa zhotovil zdejší řezbář Fr. Jirouš. Obraz sv. Josefa namaloval akademický malíř Miller z Chrudimi. Slatiňanský kostel také vlastní obraz Panny Marie Ustavičné pomoci, k němuž se lid v dobách zkoušek úporného sucha, či stálých dešťů s důvěrou utíkal.

Kostel najdete vpravo od zámku před vstupem do zámeckého parku.

KOSTEL SV. MARTINA KOSTEL SV. MARTINA