Infocentrum Slatiňany - Tipy na výlet

PŘÍRODNÍ REZERVACE KRKANKA

V úseku mezi Křižanovickou a Práčovskou přehradou vytvořila řeka Chrudimka v žulových horninách nasavrckého masivu hluboké údolí, které bylo pro svoji jedinečnost postupně začleněno do dvou vyhlášených přírodních rezervací - PR Krkanka a PR Strádovské peklo. Krkanka je strmé skalní údolí Chrudimky s přirozenými lesními společenstvy a s bohatým výskytem velké škály rostlin a živočichů.

V řece s kamenitým řečištěm lze spatřit množství zajímavých vodních organismů, najdeme zde také 3 metry vysoký vodopád při ústí potoka do Chrudimky. Údolí je přístupné zejména z pravého břehu po zelené a modré turistické trase.

Kromě chráněných živočišných a rostlinných druhů zde můžeme naleznout i uměle chované muflony. Na vysoké skále se nachází zřícenina hradu Strádov, z něhož se zachovaly jen zbytky hradeb, věže, základy paláce, příkopy. Tato rezervace je součástí Slavické obory, na jejímž území se nachází přírodní památka Boušovka s výskytem různých vodních rostlin.

PŘÍRODNÍ REZERVACE KRKANKA