Infocentrum Slatiňany - Tipy na výlet

TOULOVCOVY MAŠTALE

Chtěli bychom Vás pozvat do jednoho z nejmalebnějších koutů Pardubického kraje a tím je krásná příroda Toulavcových maštalí. Ze Slatiňan vyjedete směrem Chrast, Luže, přes Nové Hrady, kde se můžete zastavit na překrásně zrekonstruovaném rokokovém zámku. Budete pokračovat směrem na Proseč a zastavíte ve vesničce Bor. Zde můžete ponechat svůj dopravní prostředek a podle mapy se vydat podle značení do Toulavcových Maštalí.

Na území mikroregionu se nacházejí čtyři chráněná území. Jedná se o přírodní rezervaci Maštale, dále přírodní park Údolí Krounky a Novohradky a přírodní památky Pivnice a Střítežská rokle. Rozmanité geologické podmínky v různých částech způsobily, že krajina nemá jednotný ráz, ale střídají se zde různé reliéfy povrchu a rozmanitá rostlinná skladba.

Na své si přijdou zejména cyklisté na horských nebo trekových kolech. Krásnou a malebnou krajinou je provede 156 km cyklotras. Nemusíte se bát, že by jste zabloudili, k cíli vás spolehlivě dovede unikátní systém značení.

Velkým lákadlem tohoto území jsou rozhledny.
Jako první byla vybudována Toulavcova rozhledna na Jarošovském kopci mezi obcemi Budislav a Jarošov. Další je rozhledna v místní části Proseče, Paseky, která se jmenuje Terezka.Třetí otevřená rozhledna Borůvka se nachází u obce Hluboká.

Prosečské muzeum dýmek

Expozice nově otevřeného muzea dýmek je instalována v prostorách původního roubeného domku čp. 61 v Proseči na náměstí. Návštěvníci zde shlédnou množství exponátů, dozví se zajímavosti o výrobě dýmek a historii tohoto řemesla, které je pro prosečsko typické a jež se zde zachovalo doposud.

Součástí muzea je i expozice historie prosečska, dobového oblečení, nádobí, keramiky, skla a nábytku. Jsou zde zmíněny i významné osobnosti spjaté s tímto krajem – spisovatelka Teréza Nováková, bratři Mannové nebo Alois Metelák.

Bližší informace naleznete na www.mastale.cz

Toulcovy maštale Toulcovy maštale Toulcovy maštale