Infocentrum Slatiňany - Tipy na výlet

ZÁMEK NOVÉ HRADY

Zámek se nachází v krásném přírodním prostředí Vysočiny. Je zasazen do dosud civilizací nedotčené krajiny. Je to rokoková stavba vybudována v letech 1174 – 1777 hrabětem Jeanem Antoinem Harbuvalem de Chamaré ve stylu francouzských letních sídel. Pro svoji architektonickou jedinečnost a umístění v uměle vybudovaném přírodním areálu bývá celý zámecký komplex nazýván “Malý Schönbrunn” nebo “České Versailles”.

Po roce 1989 byl zámek vrácen v restituci vnukům původního majitele – textilního továrníka Josefa Bartoně z Nového Města n. Metují, kteří jej nabídli k prodeji. V roce 1997 zámek zakoupili Petr a Magda Kučerovi z Prahy, a od té doby prochází celý zámecký areál rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací. Slavnostní otevření zámku se konalo dne 16. června 2001. V budoucnu by měl celý renovovaný zámecký komplex sloužit jako reprezentativní společenské, kulturní a turistické centrum a znovu nabýt pověsti jedné z nejvýznamnějších a nejatraktivnějších památek celého regionu.

První české muzeum cyklistiky

Muzeum najdete v upraveném barokním špýcharu a najdete zde exponáty od poloviny 19. století až po současnost. Exponáty poskytl český sběratel ze soukromé sbírky. V přízemí najdete velocipedy z období Rakouska-Uherska a nechybí ani různé doplňky pro cyklisty – původní cyklomapy, petrolejové a karbidové lampy, ceny z prvních závodů v naší republice. První patro budovy patří dvěma panoramatickým expozicím. Jedna je zaměřena na čas světových válek a druhá na historickou opravárenskou dílnu a prodejní prostor z třicátých let 20. století. Na vlastní oči uvidíte prostředí, kde se kola vyráběla a opravovala. Druhé patro je vyhrazeno cyklistickým závodům. Obdivovat lze historická silniční kola od nejlepších závodníků, výsek závodního oválu k dráhové cyklistice a expozici kolové s koly a dresy slavných bratrů Pospíšilových. K vidění jsou i filmová kola, která ze sbírky využívají české i zahraniční filmové společnosti. Ani podkroví špýcharu nezůstalo prázdné – dětem se zalíbí malé zámecké divadlo nebo dětský kolotoč poháněný šlapáním a rodiče mohou objevovat trenažér s vysokým kolem.

Nedaleko se nachází chráněný přírodní útvar Toulovcovy maštale tvořený svrchnokřídovými a cenomanskými pískovci bizardních tvarů, vzniklými v důsledku větrné a vodní eroze. Svojí rozlohou přes 10 km2 je vhodný k turistice, cykloturistice i rekreaci.

Necelých 15 km vzdálená CHKO Ždárské Vrchy s rozlohou 709 km2 obsahuje 4 národní přírodní rezervace, 9 přírodních rezervací a 36 přírodních památek a doplňuje tak krásný ráz okolní krajiny.

Bližší informace naleznete na telefonu +420 469 325 353
nebo na:
www.nove-hrady.cz
www.muzeumcyklistiky.cz

Zámek Nové Hrady