Infocentrum Slatiňany - Tipy na výlet

PASÍČKA U BORU U SKUTČE

Záchranná stanice pro volně žijící živočichy v nouzi s volně přístupnou expozicí s trvale hendicapovanými živočichy.

Vlastní areál záchranné stanice volně žijících živočichů "Pasíčka" je ve spolupráci Pardubického kraje a řadou dalších sponzorů budován poblíž obce Bor u Skutče. Jedná se o hospodářské stavení na samotě u lesa, kde jsou postupně budovány nové objekty za účelem léčby poraněných a oslabených živočichů s následným navracením zpět do přírody. Z tohoto důvodu zde vyrostlo uskupení různých léčebných voliér a kotců zejména pro ptáky, kteří tvoří největší část pacientů zařízení.

Nabízí nabídku programů připravených pro základní i mateřské školy. Samozřejmě po dohodě zasílají nabídku programů každému, kdo má zájem.

Výukové programy jsou různě časově rozděleny a záleží na každém do kterého se objedná.

Bližší informace naleznete na telefonu: +420 469 321 396, 603 535 994, 603 502 862
E-mail: novohradka.bor@iol.cz

PASÍČKA U BORU U SKUTČE