Infocentrum Slatiňany - Tipy na výlet

LESNÍ STEZKA PODHŮRA

Okolí Slatiňan je obklopeno krásnou přírodou a množstvím lesů, ve kterých je plno stezek na procházky. Jednou ze zajímavých lesních míst je Podhůra ležící necelé 2 km od města. Lesní stezka Podhůra, která se v těchto místech nachází, prochází chrudimskými lesy. Vede po okruhu, který je vyznačen směrovkami s názvem stezky. Její délka je 3 km, což představuje 1,5 hodiny příjemné procházky. Na jednotlivých zastávkách je popisován život v lese. Ukončením okruhu trasy je zastávka na Čertově skalce, kde je pro děti zbudována venkovní dětská tělocvična.

Bližší informace i s mapou naleznete na www.chrudim-city.cz

LESNÍ STEZKA PODHŮRA

Nouzové nocoviště
Nouzové nocoviště se nachází naproti restauraci Kometa, za parkovištěm. Je ohraničeno a opatřeno provozním řádem. Plocha je v sezóně upravována.
? Místo využijte pouze na jednu noc!
? Celoroční provoz od 18h do 9h.
? Nerozdělávejte oheň.
? Veškerý odpad odneste s sebou.
? Dodržujte klid.
? Používejte WC u rozhledny Bára.
? Možnost využití wifi u rozhledny Bára.
? Pod dozorem kamer Městské policie Chrudim

LESNÍ STEZKA PODHŮRA

Lezecká stěna
Novou aktivitou v rekreačních lesích Podhůra jebouldrovací lezecká stěna, kterou mohou využít jak děti, tak dospělí.
Lezecká stěna byla vyrobena ze špičky rozhledny Báry.
Na lezeckou stěnu je vstup zdarma.

Zodpovědná osoba: Mgr. Lucie Janovská, telefon: 731 635 831
e-mail: info@lesychrudim.cz

Lanový park Rozhledna Bára II Bližší informace www.lesychrudim.cz