Infocentrum Slatiňany - Tipy na výlet

RABŠTEJNEK

Asi 3 km od města Slatiňany leží vesnice Rabštejsnká Lhota.
Zříceniny zmiňovaného nevelkého hradu Rabštejnka leží západně od vsi Rabštejn v blízkosti silnice Chrudim - Seč. V podobě terénní vlny je patrný příkop, oddělující hradní areál od okolí, z hradeb předhradí se zachovaly jen základové zdi. Též parkán pod vlastním hradem je dochován jen v nepatrných zbytcích. Ze staveb vlastního hradu zůstaly jen nízké základové zdi. Pouze z paláce stojí  obvodové zdivo, zde na sebe navazují zbytky původní stavby se zbytky stavebních úprav prováděných v druhé polovině 19. století. Hrad se skládal z předhradí, které zaujímalo jižní část hradního areálu, a vlastního hradu, tvořícího severní část areálu. Předhradí obdélníkového půdorysu bylo na jihu odděleno příkopem od okolí a na severu dalším příkopem od vlastního hradu. Prostor předhradí byl uzavřen kamennou hradbou, která vybíhala dále směrem k severu a zde pod budovami vlastního hradu vytvářela nevelký parkán. Budovy na předhradí byly pravděpodobně dřevěné. Vlastní hrad se skládal z věže čtvercového půdorysu o straně 9 m, která stála na nejvyšším místě hradního skaliska, a mázhaus, velká síň paláce západně od věže, který měl půdorys nepravidelného čtyřúhelníka. Obě stavby hradu byly spojeny hradbami uzavírajícími nevelké nádvoří. V hradbě na jižní straně byla branka, kterou byl jediný přístup do hradu z předhradí. Severní hradba vlastního hradu byla zesílena okrouhlou baštou.

Bližší informace naleznete na www.hrady.cz