Infocentrum Slatiňany - Tipy na výlet

KOCHÁNOVICKÉ RYBNÍKY

Tyto rybníky se nacházejí 1 km západně od Kochánovic u Slatiňan. Je to soustava 4 rybníků s litorálními ekosystémy, mokřadními loukami, vlhkomilnými křovinami a dubohabřinou na skalnatém svahu. Rozloha je 7,35 ha a rybníky jsou součástí Chráněné krajinné oblasti Železné hory.

Kolem rybníků vedou cyklotrasy v pěkném přírodním prostředí. Nemůžeme opomenout ani pěší turistiku.