Infocentrum Slatiňany - Tipy na výlet

VYSOČINA – BETLÉM HLINSKO

Soubor lidových staveb Vysočina se začal utvářet na konci 60. let 20. století. V současné době zahrnuje tyto expozice: Veselý Kopec, Betlém v Hlinsku (soubor převážně roubených domků městské části Betlém), vodní kovací hamr ve Svobodných Hamrech a řemeslné dílny v obci Možděnice. Cílem expozice je ukázat způsob života a práce venkovského obyvatelstva od počátku 19. stol. do 50. let 20. stol. Zvláštní pozornost je rovněž zaměřena na ukázku lidových technických děl na vodní pohon.

Soubor lidové architektury městské části Betlém v centru města Hlinska je dokladem vývoje řemeslnické části města od poloviny 18. do poloviny 20. století. Je ojedinělým urbanistickým celkem s takto dochovanou, převážně roubenou zástavbou. Právě zde si v polovině 18. stol. začali své příbytky stavět drobní řemeslníci, především hrnčíři a tkalci. Betlém jako ukázka lidového stavitelství byl v r. 1995 vyhlášen památkovou rezervací. V současné době zahrnuje soukromé objekty, které jsou trvale obydleny, dále objekty, které jsou v pronájmu různých společností a účelově využity (např. hospoda u sv. Huberta, čajovna, prodejna bylinek a drobných bytových doplňků apod.), a konečně objekty s expozicí zaměřenou na tehdejší řemesla (tkalcovství, hrnčířství, výroba dřevěných hraček a užitkových předmětů) a život jejich obyvatel.

Bližší informace naleznete na http://www.vesely-kopec.eu/
Telefon 469 326 415 - správa
469 333 175 - průvodci Veselý Kopec
469 311 429 - průvodci Hlinsko Betlém