Infocentrum Slatiňany - Zdraví

Instituce a organizace

Ministerstvo zdravotnictvi – www.mzcr.cz

Lékárna – www.lekarna.cz

Medicína- první český zdravotnický portál – www.medicina.cz

Národní lékařská knihovna – www.nlk.cz

Unie a sdružení

Svaz tělesně postižených v ČR - tel. 469 620 320, www.svaztp.cz


Zdravotní středisko,

Slatiňany Vrchlického 168

MUDr. Zuzana Bisová – praktický lékař pro dospělé – tel. 469 681 428

MUDr. Labuťová – praktický lékař pro dospělé – tel. 603 523 726

MUDr. Ivana Malá – dětský a dorostový lékař – tel. 469 681 214

MUDr. Vodrážková Dana, zubní lékař – tel. 469 681 425


Soukromá zubní ordinace Slatiňany, Klášterní 153, MUDr. Milotínský Libor, zubní lékař– tel. 469 681 197

Veterinární ambulance v areálu Hřebčína Slatiňany, MVDr. Ivan Jeník – veterinární lékař – tel. 602 112 355

Domov sociálních služeb Klášterní ulice Slatiňany -– tel. 469 681 461 – 4 http://www.dss.cz/

Dům s pečovatelskou službou, Jiráskova ulice Slatiňany - tel. 469 682 555

Lékárna Slatiňany - Slatiňany, T.G.Masaryka 138 – 469 681 125