Archiv

Úvodní stránka

Rada Města Slatiňany projednala na 85. mimořádné schůzi

1. Pomoc oblastem postiženým záplavami

 

Rada Města Slatiňany projednala na 86. schůzi

1. Udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky č. 5/2201

2.   Pronájem pozemku

3.   Nařízení Města Slatiňany, kterými se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic

4.   Nařízení Města Slatiňany, kterými se vymezují úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí

5.   Výběr zhotovitele na zhotovení zakázky      - Odbahnění rybníků Mazánek a Náveský v k. ú. Kunčí

                                                                  - Rekonstrukce místní komunikace . ul. Školská ve Slatiňanech

                                                                  - Rekonstrukce věžičky na budově ZŠ Slatiňany

6.   Inventarizace majetku a závazků Města Slatiňany za rok 2001

7.   Program 24. zasedání ZM

 

Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Radnice, Město, 5.říjen 2002

Vážení občané,

v našem zpravodaji Vás průběžně informujeme o probíhajících a plánovaných opravách a investicích ve Slatiňanech a místních částech Škrovádu, Kunčí a Trpišově.

Vzhledem k tomu, že volební období 1998 - 2002 je již v samém závěru předkládáme Vám nyní stručný přehled provedených prací právě za uplynulé volební období.

 

Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 5.říjen 2002

V měsíci září byly provedeny a dokončeny tyto akce:

 

n    celoplošná deratizace na katastru města Slatiňany

n    oprava místních komunikací - II.část na katastru města Slatiňany

n    nátěr oken na bytovém domě č.p. 525 Tyršova ul. ve Slatiňanech

n    výměna střešní krytiny nové fasády včetně zateplení kontaktním zateplovacím systémem a oprava stávajících oken na bytovém domě č.p. 534 Tyršova ul. ve Slatiňanech

 

Co nás čeká v měsíci říjnu?

 

Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 5.říjen 2002

Narozena v měsíci červnu

Adriana Tichá, Slatiňany

Narozena v měsíci červenci

Viktorie Dubská, Slatiňany

Narozeni v měsíci srpnu

Adam Paulus, Slatiňany

Roman Caha, Slatiňany

Lenka Kudláčková, Slatiňany

Ivo Karol, Slatiňany

Narozen v měsíci září

Vojtěch Helekal, Slatiňany

 

Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Matrika, Město, 5.říjen 2002
Ve čtvrtek 24.10.2002 se v sokolovně od 18.00 hodin uskuteční Benefiční koncert "Školy školám". Vystupovat budou žáci ZUŠ Slatiňany. Součástí této akce bude prodejní výstava výtvarných prací žáků ZUŠ Slatiňany. Tento benefiční koncert je součástí celorepublikové akce - pomoci základním uměleckým školám postiženým povodněmi. Koncerty budou začínat ve stejný čas v celé republice, organizačně je zajišťuje Asociace Základních uměleckých škol a záštitu převzala ministryně školství. Finanční výtěžek z tohoto koncertu bude zaslán některé konkrétní škole. Srdečně zveme veřejnost na tento koncert, neboť svou účastí a i malým finančním příspěvkem můžete pomoci. Vstupné bude dobrovolné.
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 5.říjen 2002
Město Slatiňany Vás srdečně zve na kulturní pořad Umělecké skupiny Jaromíra Kosiny, v jejichž podání si poslechnete známé operetní melodie skladatelů Lehára, Kalmána, Nedbala a dalších. Hudební pořad se koná v sobotu 5. října 2002 od 16 hodin v obřadní síni Městského úřadu ve Slatiňanech.
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 5.říjen 2002

Ve dnech 27.září až 13.října 2002 se koná v Zámecké galerii Státního zámku ve Slatiňanech soutěžní výstava sbírek mladých filatelistů, pořádaná pod záštitou mladých filatelistů

PREMIÉRA SLATIŇANY 2002

Na výstavu je přihlášeno 19 exponátů mládeže z východočeské oblasti, Praha, Brna a Ostravského kraje. Vystaveny budou také 4 exponáty pozvaných dospělých filatelistů s tématikou „Kůň na známkách“ a průřez úspěšným mládežnickým exponátem „Od Olimpie k Naganu“, který získal ocenění na mezinárodní filatelistické výstavě, pořádané v australském Sydney v době konání letních olimpijských her.

Pořadatelem výstavy je KMF 55-50 ve Slatiňanech, Oblastní komise mládeže SČF Pardubice, Státní památkový ústav Pardubice, Zámecká kulturní nadace a Státní zámek Slatiňany.

Klub mladých filatelistů 55 - 50 ve Slatiňanech zve do svých řad další zájemce o filatelii, děti a mládež od devíti do jednadvaceti let. Členství v kroužku je bezplatné, není vázáno odběrem známkových novinek nebo nákupem jakéhokoliv filatelistického materiálu. Členové kroužku se mohou stát členy Svazu českých filatelistů se všemi právy a výhodami členství. Klubové schůzky budou probíhat od října vždy v pátek v nově upravené klubovně Společenského domu v Tyršově ulici. (bývalá školní jídelna).

S dosavadní činnosti klubu se budou zájemci moci seznámit prohlídkou kroniky, která bude k dispozici na výstavě PREMIÉRA 2002. Zde zájemci obdrží také přihlášky do klubu nebo se mohou přímo přihlásit.

 

Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 5.říjen 2002

Velmi pěkného úspěch dosáhli ve II. kole KP družstev dorostenců naši závodníci. Mezi osmi družstvy skončili na 4. místě, když lepší byli jen dva pardubické kluby a velmi silná Dobruška. Až za námi skončil AFK Chrudim, ale také třeba Hradec Králové a domácí atleti.

Mimořádně se dařilo Tomáši Pilařovi, který vyhrál 100 m a byl  3. na 400 m. Na obou tratích si vytvořil osobní rekordy. Osobák si překonal i oštěpař Jan Beer a obsadil 3. místo. Tradiční oporou byl opět Josef Novák, 3. místo na 800 m. Spolu s výborným Ladislavem Jirouškem se pak dělil o 3. a 4. místo na trati 400 m překážek. Stejnou trať skvěle zvládl i žák Martin Douša. Velice dobře si vedl Lukáš Smejkal na 3 km.

Jen o  pověstný vlásek chyběl k vítězství štafetě na 4 x 200 m ve složení Douša, Novák, Jiroušek, Pilař.

 

Celý článek ...
Autor: TJ SPARTAK, Trvalý odkaz, Sport, Ostatní, 5.říjen 2002

Po dokončení výstavby nového stadionu se 400 m  dlouhou atletickou dráhou začala historie závodů zvaných Velká cena Města Slatiňan. Tyto závody vždy patřily k vrcholu sezóny. Jedna disciplína byla dominantní - podle ní se závod jmenoval - ostatní byly doplňkové.

V prvních letech to byl závod na 80 m překážek žen - běh dorostenek na 60 m překážek byl nazýván jako Malá cena.

Před rokem 1960 se o skvělou účast závodníků zasloužil odchovanec našeho atletického oddílu novinář a významný funkcionář Jan Popper.

Na našem stadionu startovali evropští i světoví rekordmani a olympijští vítězové.

Po několikaleté přestávce v konání Velkých cen se závod obnovil ve změněné hlavní disciplíně a to běhu na 800 m mužů i žen. Tato disciplína je divácky přitažlivější a po řadu let jsme mívali „želízko v ohni“ v našem běžci Luboši Růžičkovi, který osmistovku uměl hluboko pod dvě minuty a patřil k předním běžcům v ČSSR.

Po rekonstrukci atletické dráhy před třemi lety díky péči mateřské jednoty Spartaku a díky sponzorům, kteří přispívají na ceny závodníkům se daří obnovit dobrou tradici Velkých cen Města Slatiňan.

 

Autor: TJ SPARTAK, Trvalý odkaz, Sport, Ostatní, 5.říjen 2002

Stále se zvyšující objem separovaných odpadů (plastu, skla, papíru a nebezpečných odpadů)na území Města Slatiňany svědčí o tom, že si většina z nás uvědomuje potřebu a význam třídění odpadu.

I přesto Vám znovu připomínáme nutnost nejen třídit, ale zároveň i sešlapovat především plastové obaly, aby se tak snížil objem odpadu, a kontejnery byly maximálně využity.

Protože jsme si vědomi, že kontejnery na separované odpady na některých místech svým objemem nedostačují, žádáme Vás, abyste odpad neodkládali do okolí sběrných nádob, ale uložili do neplných kontejnerů na jiném k tomu určeném místě nebo uskladnili doma do doby vyprázdnění předmětných kontejnerů.

Problematika přeplňování kontejnerů bude řešena nákupem nových kontejnerů v roce 2003.

 

Označení sběrných nádob

 

Vyzýváme tímto všechny občany, popřípadě správce domu, k označení sběrných nádob (popelnic) číslem popisným domu, ke kterému sběrná nádoba přísluší.             

Správa majetku města
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 5.říjen 2002
Krásné pozdní odpoledne - neděle 8.září - se téměř stovka účastníků zaposlouchala do smysluplných textů podbarvených krásnou hudbou. Šestiletá Kristýnka - dcera vedoucího skupiny Josefa Hrubého a jeho manželky Jiřinky prokázala, že zdědila hudební talent po rodičích. Svým zpěvem zaujala diváky tak, že ji odměnili dlouhým potleskem. Rytmické písně spontánně roztančily děti na travnaté ploše zahrady. Šéf hudební skupiny J. Hrubý při potleskem vynucených přídavcích slíbil, že ještě letos předstoupí před slatiňanskou veřejnost spolu s další hudební skupinou těsně před Vánocemi.
Dobrý nápad ředitele ZUŠ Petra Šotty postavit za pomoci sponzorů na školní zahradě ZUŠ altán na podobná vystoupení, potvrdil opět své opodstatnění.
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 5.říjen 2002
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Chrudimi a kazatelská stanice ve Slatiňanech Vás srdečně zvou na slavnostní shromáždění konané u příležitosti 70. výročí založení kazatelské stanice ve Slatiňanech. V místním evangelickém kostele pronese dne 27. října 2002 ve 14 hodin Pavel Smetana, synodní senior ČCE přednášku na téma : "Naděje kazatelských stanic".
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 5.říjen 2002

TJ Sokol Slatiňany pořádá v sokolovně ve Slatiňanech „Taneční pro manželské páry a přátelské dvojice“

Termín zahájení: pátek 11. října 2002 ve 21.00 hod.

Další lekce: 18., 25.10., 1., 15.11. 2002

Zahájení vždy ve 21 hod.. Ukončení ve 23 hodin. Cena 1 200,-Kč/pár. Poplatek je vybírán před zahájením 1. lekce              .

Výuku povede taneční mistr Radek Smejkal.

Přihlášky přijímá paní Hana Hanušová na tel. 469 681 975 - navečer.

 

Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 5.říjen 2002
Zahájení pravidelných tréninků u starších 15 ti let bude v úterý 8.října v 16.30 hodin v hale TJ Spartak.
Mgr. Jan Hanuš
Autor: , Trvalý odkaz, Sport, Ostatní, 5.říjen 2002
V průběhu letošního roku oslaví ve Slatiňanech 28 manželských párů výročí 25 let společného života. Jako každoročně uspořádá Město Slatiňany malou oslavu pro naše jubilanty dne 25. října 2002 v obřadní síni Městského úřadu ve Slatiňanech od 18 hodin.
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 5.říjen 2002
© 1999 - 2008 Slatiňany
Stránky jsou generovány HTML generátorem WebGen.cz 602.29 CZ
Stránky jsou tvoreny podle kritérií HTML 4.01, jsou CSS validní.