Archiv

Úvodní stránka
Oficiální výsledky voleb ve Slatiňanech najdete zde.
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 10.listopad 2002

Úřední doba MěÚ Slatiňany a hlášení místního rozhlasu

Upozorňujeme občany, že s platností od 1. listopadu 2002 jsou upraveny úřední hodiny Městského úřadu Slatiňany takto:

Pondělí - 8.00 – 11.00, 12.00 – 17.00

Středa - 8.00 – 11.00, 12.00 – 17.00

 

Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 10.listopad 2002

Rada Města Slatiňany projednala na 88. schůzi

1.   Zprávu o plnění usnesení Rady města za 3. čtvrtletí 2002

2.   Udělení výjimek z obecně závazné vyhlášky č. 5/2001

3.   Pronájem pozemků akciové společnosti V a K Chrudim

4.   Doplňkovou činnost příspěvkové organizace Školní jídelny Slatiňany

5.   Výběr zhotovitele na zhotovení zakázky: Generální oprava střešního pláště bytového domu čp. 12 Staré náměstí Slatiňany

 

Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 10.listopad 2002
Přinášíme dvě nová nařízení týkající se zimní údržby chodníků a silnic ve Slatiňanech. Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 10.listopad 2002

Na základě žádosti správce toku – Povodí Labe s.p, závod Pardubice a po uskutečnění dohody vlastníkem okolních pozemků – Městem Slatiňany, vydal Referát životního prostředí OkÚ Chrudim dne 4.10.2002 závazné stanovisko, a to: souhlas s provedením kácení celkem 115 ks  topolů černých a topolů černých pyramidálních v etapách na pozemcích v bezprostředním okolí řeky Chrudimky v úseku od železničního mostu ve Slatiňanech směrem k zástavbě v Presích. Kácení bude provedeno po etapách – přednostně budou káceny rizikové dřeviny (nalomené, nakloněné apod.). Na pozemcích bude provedena jednoduchá náhradní výsadba, nikoli parkového charakteru.

Důvodem tohoto záměru je skutečnost, že se jedná o přestárlé stromy, které již v současném stavu ohrožují životy lidí a majetky.

Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 10.listopad 2002

V obřadní síni Městského úřadu ve Slatiňanech byli dne 21. září 2002  zastupitelem , panem Stanislavem Skokanem slavnostně přivítáni do života tito noví občánci:

Blažková Karolína                     Slatiňany

Dubská Viktorie                        Slatiňany

Tichá Adriana                            Slatiňany

Na této malé slavnosti účinkovaly žákyně ZUŠ Slatiňany. Všichni přítomní popřáli novým občánkům a jejich rodičům do dalších let mnoho zdraví, pohody a klidu.

Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 10.listopad 2002

V centru Slatiňan sousedství školských zařízení Základní školy a ZUŠ se dokončuje ,,Dětské hřiště”.

Má sloužit široké veřejnosti už od dětí předškolního věku po mládež školou povinnou včetně školní družiny. Poskytuje možnosti k pestrému hernímu a sportovnímu vyžití.

K tomu, aby objekt mohl dlouho a dobře sloužit bude ustanoven  správce. Na noc bude hřiště uzavřeno.

Slatiňanské děti mají možnost v místě využívat mateřskou školku, Základní školu, ZUŠ, sportovní areál Spartaku Slatiňany, Sokola a dětským organizacím k činnosti slouží i Společenský dům, rekonstruovaný po bývalé školní jídelně.

 Lze si jen přát, aby tyto příznivé podmínky zaujaly mládež natolik, že odolá současnému negativnímu trendu – kouření, alkoholismu a holdování drogám!

 

Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 10.listopad 2002
Sobotní podvečer 5. října MěÚ ve Slatiňanech umožnil hudby-milovným občanům nevšední zážitek v podobě možnosti poslechu známých, líbivých operních melodií.
Padesát účastníku –převážně žen- v krásném prostředí obřadní síně radnice potleskem odměňovalo účinkující zpěváky Umělecké skupiny Jaromíra Kosiny. V této skupině zpívá i slaťiňanská Danuše Marková.
Pořadem provázela sympatická moderátorka Renata Klečková, která posluchačům zajímavou formou přiblížila životní osudy skladatelů Lehára, Kalmána, Nedbala a dalších.
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 10.listopad 2002

Narozeni v měsíci říjnu 2002

Dan Nguyen, Slatiňany

Alžběta Lášková, Slatiňany

Celý článek ...

Autor: , Trvalý odkaz, Matrika, Město, 10.listopad 2002
Dne 23.11. 2002 od 19 hod. se koná na zámku ve Slatiňanech kulturní pořad ,,Zámecké nokturno”. V pořadu vystoupí – Lubica Smitková – zpěv, Ing. Václav Říha – klavír.
Srdečně jsou zváni všichni občané
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 10.listopad 2002

Ve čtvrtek 24.10. 2002 se v sokolovně Slatiňany uskutečnila prodejní výstava prací žáků výtvarného oboru školy, na kterou od 18.00 hodin navázal koncert našich žáků.

Tato ,,benefice” se setkala s velkým ohlasem u veřejnosti a už od 16-ti hodin, kdy začala prodejní výstava, bylo v sokolovně plno zájemců, kteří zakoupením keramiky nebo obrázku přispěli ke zdaru této akce.

Koncert zahájila úvodním slovem starostka města a radní Pardubického kraje paní Marie Málková společně s ředitelem ZUŠ Petrem Šottou. Průvodní slovo téměř jeden a půl hodinového koncertu měla Mgr. Simona Cacková. Zaplněný sál sokolovny vytvořil pro vystupující pěknou a důstojnou atmosféru. Pro některé z nich to bylo vůbec první veřejné vystoupení a zkušenost s mikrofonem.

Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 10.listopad 2002
Sokol Slatiňany pořádá v neděli 1.12.2002 od 17.00 hodin v sokolovně společný koncert skupin Nové koření a Učedníci s názvem „Folkové vánoce“.
Vstupné je 40,- Kč dospělí a 20,-Kč děti a důchodci.
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 10.listopad 2002

Koncem června proběhlo celostátní kolo soutěže ochránců přírody Zelená stezka – zlatý list ve Varvažově, kam se již potřetí podařilo probojovat naší hlídce ve složení Pavel Brůžek, Václav Kocián, František Kolek, Stanislav Fendrich, Martin Kvapil a Marek Štěpánek. Kluci se umístili na skvělém 2. místě. Hlídku připravovali Ivan Štěpánek a Radka Štěpánová.

Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 10.listopad 2002

Odbor regionální a národnostní kultury

Ministerstvo kultury ČR vyhlašuje pro rok 2003 konkurzy na projekty na podporu:

n    kulturních aktivit zdravotně postižených občanů

n    tradiční lidové kultury

n    zájmových kulturních - mimouměleckých aktivit

n    zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit

Konkurzy jsou určeny pouze pro občanská sdružení, která jsou registrována ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Přihlásit se mohou občanská sdružení registrovaná do 31.12.2001.

Podrobnější informace jsou vyvěšeny na úřední desce.

 

Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 10.listopad 2002

14.11. – MÓDNÍ  PŔEHLÍDKA

            Profesionální modelky agentury TOP LIFE MODELS předvedou kolekci

            společenských šatů, pletené módy a zimního oblečení, které bude možné po skončení

            přehlídky objednat či koupit. Začátek přehlídky je v 18.00 hod. Od 17.00 do 18.00

            bude firma Oriflame bezplatně provádět ukázku ošetření a úpravy nehtů, nalíčení

            a kosmetickou poradu v oblasti líčení. Součástí večera bude ukázka a prodej brýlových

            obrub. Vstupné 60 Kč. Předprodej vstupenek v Galanterii pí. Petrové ve Slatiňanech.

Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Sport, Ostatní, 10.listopad 2002

Pardubice 29.9.2002

Tato kategorie nám udělala největší radost, protože jako jediný kolektiv dosáhlo na medaili družstvo kluků !

Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Sport, Ostatní, 10.listopad 2002

Veteráni atletického oddílu místního Spartaku dali i letos o sobě vědět. Pan Zdeněk Schejbal se zúčastnil atletického veteránského mistrovství republiky v hale v Jablonci n.N. a zde si počínal více než úspěšně. V závodě v trojskoku vybojoval ve své věkovém kategorii solidním výkonem první místo a v silně obsazeném závodě ve vrhu koulí se umístil na šestém místě.

Spolu s dalším bývalým atletem a dnes aktivním veteránským závodníkem, panem Františkem Jeníčkem, se zúčastnili atletického mistrovství republiky veteránů na dráze stadionu Slavie Praha. Zdeněk Schejbal se v závodě v trojskoku svým dosud nejlepším výkonem umístil ve své věkové kategorii na prvním místě. Ve své druhé disciplině, v hodu oštěpem, za silného deště a větru dokázal rovněž zvítězit a tak se stal dvojnásobným mistrem republiky! Rovněž další náš veterán František Jeníček si v hodu kladivem ve své věkové kategorii nepočínal špatně a svým výkonem obsadil třetí místo. Ještě lépe se mu vedlo v jeho disciplíně, hodu diskem. Zde, v početném poli soutěžících tuto disciplinu vyhrál a rovněž se stal mistrem republiky.

Mimo výborné výsledky v závodech se oba veteráni spolu s ostatními bývalými atlety, MUDr. Krunertem, panem Pavlem, Myškou, Krajíčkem, Dimtrem, Lubošem Jiráskem, Drápalíkem a ostatními zapojují jako rozhodčí ve všech mládežnických atletických soutěžích, konaných na stadionu ve Slatiňanech. Pro jejich propagaci slatiňanské atletiky a ostatní aktivní činnost je třeba všem aktivním bývalým atletům poděkovat a popřát další pevné zdraví.

                                                                                  Zdeněk Jirásek

 

Autor: , Trvalý odkaz, Sport, Ostatní, 10.listopad 2002
Chrudim 22.09. 2002 Dvě tváře nastavilo nejdůležitější utkání v roce: velký výkon a bojovnost kluků a zklamání dívek. Bohužel na vyvrcholení celoroční práce chyběly největší opory (Rektorisová, Voksová)! Benešová se zranila těsně před soutěží (zvrtnutý kotník při TV), ale přesto nastoupila se sebezapřením s tím, že chtěla pomoci družstvu. Zde je patrný rozdíl mezi uvedenými závodnicemi. Z chlapců chyběl jediný, zato výborný Pešek. Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Sport, Ostatní, 10.listopad 2002
Děkuji Městskému úřadu Slatiňany a paní Aleně Pavlišové za milou návštěvu, za dárek s kytičkou k mému jubileu.
Hromek František
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 10.listopad 2002
Pardubice 11.09. 2002
Na poslední kolo jsme odjeli posíleni o dvě nové tváře – Nepivodovou a Boháčovou. Naděje na lepší umístění pohasínaly jedna za druhou, protože se v průběhu soutěže zranilo postupně sedm závodníku. Důvod?! Celé prázdniny netrénovali a při enormní zátěži závodech to svaly nevydržely!!! Skončili jsme na 3. místech v tomto kole i celkově!! Tím jsme s odřenýma ušima postoupili do závěrečného finále Pardubického kraje. Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Sport, Ostatní, 10.listopad 2002

V sobotu 21. září se uskutečnil 5. ročník setkání křesťanský orientované mládeže Chrudimska ve  Slatiňanech.

Dvacet organizátorů v čele s řádovou sestrou Terezkou a paní Marií Kyselovou se postaralo o důstojný program.

V kostele sv. Martina bylo zahájeni setkání mší svatou, kterou sloužil pater Pavel Hájek. Po občerstvení v sokolovně následovaly soutěže v znalostech z náboženské tematiky. Počasí přálo – nepršelo – proto mohly další sportovně herní soutěže proběhnout v přírodě na návrší Vrchlického a ve Škrovádě. K nejzajímavějším patřilo skákání v pytlích, strefování se míčky do úst panákové figury, ručkování po dvou vodorovných lanech a horolezecké minimum na nízké skále ve Škrovádě.

 Při hodnocení družstev byl mezi nejlepšími oddíl skautek z Proseče, který se blýsknul i pěknou scénkou provázenou zpěvem. Slatiňanští byli hodnoceni ve druhé skupině. Poprvé jako hosté se zúčastnily děti z Hradce Králové a Třebechovic.

Spolupráce při výchově dětí-rodiny, školy, péče o mimoškolní činnost organizací se smysluplným programem a křesťanské výchovy byla na dětech opravdu znát.

 

Foto: řádová sestra františkánka Terezka předává úspěšným soutěžícím v celkovém

         hodnocení vkusné diplomy.

                                                                                           Foto a text: Jiří Krajíček

 

Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 10.listopad 2002
Chladné a sychravé počasí provázelo běžce 19.10 při tradiční hodinovce na atletické dráze. Největším favoritem byl Petr Seidl z AFK SKP Pardubice, který u nás zvítězil již v roce 1999. Hned po startu nasadil ostré tempo a všem soupeřům se vzdaloval, resp. dobíhal je o kolo. Své tempo vydržel celou hodinu a napínavé to bylo spíš na dalších místech. Tam dlouho běžela trojice Wastl (AFK CR – rekordman závodu 18 191 m), Musil (MK Hlinsko) a Raim (Ml. Boleslav). V polovině závodu odpadl Raim a Wastl s Musilem se stále přetahovali o 2. místo. Seidl postupně všem soupeřům nadělil minimálně jedno kolo, ale v posledních dvou minutách Musil mocně zafinišoval a dostal se před Seidla, takže jako jediný s vítězem neprohrál o více než kolo. První tři závodníci překonali hranici 17 km. Vítěz uběhl 43 kol a 260 m. Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Sport, Ostatní, 10.listopad 2002
© 1999 - 2008 Slatiňany