Archiv

Úvodní stránka

Na volební období r. 2002-2006 byl stanoven usnesením zastupitelstva města č. 12/22 ze dne 17.6.2002 počet členů zastupitelstva města 21.

Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Radnice, Město, 6.prosinec 2002
Uveřejněním několika fotografií, které byly pořízeny dne 22.11.2002 v době od 10 do 12.30 hodin a dne 24.11.2002 okolo 14-té hodiny, si dovolujeme informovat, jak někteří občané Města Slatiňany zacházejí s majetkem města. Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 6.prosinec 2002
1. Zvolilo:
podle § 84 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění,
starostu: MVDr. Ivana Jeníka
místostarostku: Ing. Dagmar Fryšovou
členy rady: Marii Málkovou, Ing. Aleše Kubáta, Petra Lukáše, Miloslava Kubína, Rostislava Medunu
2. Pověřilo k výkonu občanských sňatků:
Marii Málkovou, Petra Lukáše, Miloslava Kubína
Autor: , Trvalý odkaz, Radnice, Město, 6.prosinec 2002
1. Výsledky konkurzních řízení na ředitele Základní školy, Mateřské školy a Školní jídelny ve Slatiňanech a jmenování ředitelů
2. Technickou zprávu k zatížení stavby po výměně střešní krytiny bytového domu čp. 12 ve Slatiňanech
3. Pronájem pozemku parc. č. 154/1 o výměře 424,20m2 v k. ú. Slatiňany panu Jiřímu Zemanovi na zahradu
Autor: , Trvalý odkaz, Radnice, Město, 6.prosinec 2002
1. Zprávu o výsledku voleb do zastupitelstva města
2. Složení slibu členů zastupitelstva
3. Schválení jednacího a volebního řádu ustavujícího zasedání zastupitelstva
4. Volbu volební a návrhové komise
5. Stanovení počtu členů zastupitelstva dlouhodobě uvolněných pro výkon funkce
6. Stanovení způsobu volby starosty, místostarosty a členů rady
Autor: , Trvalý odkaz, Radnice, Město, 6.prosinec 2002
Josef Pospíšil, Slatiňany
Jaroslava Polívková, Slatiňany
Jiří Dimter, Slatiňany
Marie Jehličková, Slatiňany
Marie Wiechecová, Slatiňany
Květoslava Jelínková, Slatiňany
Stanislav Čapek, Slatiňany
Mnoho spokojenosti do dalších let přeje starosta MVDr. Ivan Jeník a zaměstnanci MěÚ Slatiňany
Autor: , Trvalý odkaz, Matrika, Město, 6.prosinec 2002

Vážení rodiče, milí spoluobčané

Na základě konkurzu jsem byl jmenován novým ředitelem naší ZŠ  a chtěl bych Vám touto cestou představit základní myšlenky koncepce rozvoje školy. Na jedné straně máme na co navazovat, na stranu druhou je třeba vzhledem k potřebám doby a změně právního postavení školy některé věci dělat jinak.

Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 6.prosinec 2002

Zimní údržbou se rozumí prohrnování, případně odstraňování sněhu a posyp zledovatělých ploch místních komunikací I., II., III. a IV. třídy, tedy komunikací, chodníků, lávek a veřejných prostranství na správním území Města Slatiňany, katastrálních území Slatiňany, Škrovád, Kunčí a Trpišov.

Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Radnice, Město, 6.prosinec 2002
Minulý víkend, 15. - 17.11., se uskutečnil přípravný víkend pro asi 70 skautů z celé ČR, kteří se v lednu zúčastní celosvětového setkání skautů - tzv jamboree v Thajsku. Součástí tohoto víkendu bylo také setkání s ministrem zahraničí Cyrilem Svobodou v Černínském paláci, na kterém skauti předvedli, co vše si připravili na jamboree. Panu ministrovi se velmi líbilo lasování, zpěv i tance, a nakonec neodolal a na vlastní kůži vyzkoušel, jak se práská bičem. Nakonec nás provedl po Černínském paláci a všem popřál šťastnou cestu. Z pardubického kraje se setkání zúčastnili Václav Kocián, Ivan a Roman Štěpánek ze Slatiňan.
Ivan Štěpánek
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 6.prosinec 2002
Děti ze školní družiny letos opět sbíraly prošlé Zlaté stránky. Soutěžily, které oddělení postaví vyšší komín ze „zlatých cihel“. Stránky pak odevzdávaly do sběru a výtěžek 1 800,-Kč poslaly dětem do školní družiny v Blatné,která byla v létě postižena záplavami.
Děkujeme všem, kteří nám pomáhali

Vychovatelky ze školní družiny
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 6.prosinec 2002
ZO ČSCH Slatiňany pořádá dne 11. ledna 2003 tradiční Chovatelský bál
Hudba: MAT - 4 - Skuteč
Začátek ve 20.00 hodin - Sokolovna Slatiňany
Předtančení ZUŠ Slatiňany
Bohatá tombola
Vstupné: Kč 55,- + Kč 5,- místenka
Předprodej místenek v Galanterii u paní Petrové od 16.12.2002
Srdečně zvou pořadatelé!
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 6.prosinec 2002
Oddíl volejbalu TJ Spartaku Slatiňany pořádá dne 21.12.2002 v hale TJ Spartak 9. ročník volejbalového turnaje veteránů mužů a žen.
Srdečně zvou pořadatelé
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 6.prosinec 2002
Výročí zlaté svatby oslaví manželé Alena a Ladislav Zavřelovi v obřadní síni MěÚ Slatiňany dne 14.12.2002.
K tomuto významnému výročí přeje Město Slatiňany manželům mnoho spokojenosti, zdraví a vše dobré v dalších letech společného života.
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 6.prosinec 2002
11.12. od 17 hodin Vánoční žákovský koncert v hudebním sále školy.
18.12. od 19 hodin Vánoční koncert učitelů a žáků v hudebním sále školy
19.12. od 17 hodin Zpívání u stromku na zahradě ZUŠ Slatiňany
ZUŠ Slatiňany zve srdečně všechny občany.
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 6.prosinec 2002
Vánoce
V neděli 22. prosince 2002 se od 16 hodin v sokolovně uskuteční vánoční vystoupení divadelního souboru při Domu dětí a mládeže v Chrudimi. Zastavte se na chvilku v předvánočním shonu a přijďte si poslechnout známé koledy a písně.
Malé občerstvení zajištěno. Vstupné 20,-Kč.
Srdečně zve pořadatel TJ Sokol Slatiňany.
Silvestr
Zájemci, kteří chtějí strávit poslední den tohoto roku v sokolovně a dosud si nezajistili místenky, mohou tak učinit v předprodeji u pí Hanušové. K tanci hraje skupina Krokus.
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 6.prosinec 2002
© 1999 - 2008 Slatiňany
Stránky jsou generovány HTML generátorem WebGen.cz 602.29 CZ
Stránky jsou tvoreny podle kritérií HTML 4.01, jsou CSS validní.