Archiv

Úvodní stránka
Přijímání žádostí o vydání občanského průkazu
Přijímání žádostí o cestovní doklad
Ověřování podpisů a listin
Ověřování žádostí o výpis z rejstříku trestů
Evidence obyvatel
Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 20.únor 2002
Dne 31.12.2001 skončila lhůta pro podání žádosti o odškodnění z titulu nucených prací nebo jiného nacistického násilí. Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Radnice, Město, 20.únor 2002
Dnem 1. července 2000 nabyla platnosti nová právní úprava předpisů, které se týkají mimořádných výhod pro občany těžce zdravotně postižené (zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1988., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení , ve znění pozdějších předpisů, vyhláška MPSV ČR č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů).
Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Radnice, Město, 20.únor 2002
V městě Slatiňany proběhla tříkrálové sbírka 2002 dne 5.1.2002. Podílelo se na ni 5 skupinek koledníků, za vedení dospělých (18. letých) chlapců a dívek z řad skautů a chrudimského gymnázia. Koledníci byli převážně skauti a ministranti. Celkem bylo vybráno 11 578,10 Kč. Za organizování koledníků patří dík vedoucímu skautů p. učiteli D. Vychodilovi. Občanům, kteří koledníky obdarovali a přispěli k této vybrané částce patří velký dík.
Autor: , Trvalý odkaz, Radnice, Město, 20.únor 2002
Pečovatelská služba byla v roce 2001 poskytována celkem 70 důchodcům a to v Orli, Zaječicích, Žumberku, Častkově, Výsoníně, Loučkách, Trpišově, Škrovádě a ve Slatiňanech. Tuto službu zajišťují čtyři pečovatelky a je převážně založena na dovozu obědů. V roce 2001 bylo rozvezeno v přibližně 12 500 obědů. Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 20.únor 2002
počet čtenářů................................................480 (z toho 38 nových)
počet návštěv čtenářů v knihovně.............2 075
počet vypůjčených knih a periodik.............15 187(nárůst o 1500 oproti r. 2000)
počet nových knih..........................................530 Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 20.únor 2002
Narozen v prosinci
Míchal Bendák, Slatiňany

V lednu uzavřeli sňatek
19.1.2002 - Jaroslav Vašák + Soňa Mrázková

V únoru oslaví své životní jubileum
Čmelíková Blažena, Slatiňany
Dopita Jiří, Slatiňany
Modráček Josef, Slatiňany
Steklá Ludmila, Slatiňany
Kadeřávek Jiří, Slatiňany
Opatrná Danuše, Slatiňany
Záleská Irena, Slatiňany
Zítek Karel, Slatiňany
Čáslavská Albína, Kunčí

Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Matrika, Město, 20.únor 2002
27. září 2001 nabyla účinnosti vyhláška Města Slatiňany č. 4/2001 vymezující povinnosti držitele psa. Přestože povinnosti chovatelů psů upravoval i předcházející obecně závazný předpis Města a to vyhláška č. 1/97, někteří občané se podle nich stále nechovají. Jejich bezohlednost vůči městu a jeho obyvatelům se projevila právě nyní, kdy tající sníh odkryl nevábné hromádky psích exkrementů. Velmi často pobíhají psi volně bez dozoru majitele a mnohdy i za dozoru majitele, ale bez náhubku a ne na vodítku. Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 20.únor 2002
Jednorázové příspěvky
Městský úřad Slatiňany v rámci přenesené působnosti poskytuje jednorázové dávky sociální péče těžce zdravotně postiženým a starým občanům, kteří jsou sociálně potřební. Bylo provedeno 58 šetření. 8 žádostem bylo vyhověno, 1 žádost byla rozhodnutím zamítnuta. Byla rozdělena celková částka 39 000,-Kč z toho 5 občanům s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí a občanům nevidomým byl poskytnut jednorázový příspěvek na individuální dopravu na základě rozhodnutí posudkové komise OSSZ Chrudim.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 20.únor 2002
Vybíráme ze zápisu z 68. a 69. schůze Rady a 19. schůze Zastupitelstva Města Slatiňany. Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 20.únor 2002
ČINNOST MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ROCE 2001
Činnost odboru výstavby a životního prostředí v roce 2001
V roce 2001 došlo na odbor výstavby a životního prostředí celkem 775 podání. Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 20.únor 2002
Město uspořádalo hudební pořad „Posezení s důchodci při oblíbených písničkách“ a hudební pořad „Procházka operetou“. V DPS Slatiňany proběhla oslava „Dne matek“, v létě se konal výlet pro důchodce spojený s návštěvou zámku a muzea Bedřicha Smetany v Litomyšli. U příležitosti Dne Slatiňan se uskutečnilo vystoupení chrudimského pěveckého sboru Slavoj. Na výstavě hub bylo představeno 195 druhů hub. Položením věnců k pomníkům padlých bylo vzpomenuto Státních svátků dne 8. května a 28. října. Noví občánci byli v tomto roce přivítáni 3 x. Se žáky 9. tříd jsme se rozloučili v obřadní síni MěÚ. Diamantovou svatbu oslavil 1 manželský pár. Zlatou svatbu oslavilo celkem 8 manželských párů a stříbrnou svatbu oslavilo 20 manželských párů. Již tradičně se na zahradě ZUŠ Slatiňany konalo „Zpívání pod vánočním stromem“.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 20.únor 2002
V roce 2001 bylo ve Slatiňanech uzavřeno 49 sňatků z toho v obřadní síni budovy radnice 15, na zámku 29, v parku 1 a 4 sňatky církevní. Byl vystaven stejný počet oddacích listů a 11 listů úmrtních, do matričních knih bylo provedeno 60 zápisů. Příjmy za svatební obřady činily 48 600,-Kč. Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 20.únor 2002
Zajímá vás, jaké poplatky vlastně město Slatiňany vybírá? Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 20.únor 2002
Jak to bylo v loňském roce v našem městě s odpady? Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 20.únor 2002
Od 1.2.2002 dochází k úpravě provozní doby pobočky České spořitelny ve Slatiňanech.

Celý článek ...

Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 20.únor 2002
VZP ČR uskuteční i letos pro své dětské pojištěnce léčebné pobyty v Řecku a Chorvatsku pod tradičním názvem Mořský koník.

Celý článek ...

Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 20.únor 2002
Středisko Junáka Slatiňany zve všechny na 1. skautský ples pro veřejnost, který proběhne v pátek 15.3.2002 od 19.30 hod. v místní sokolovně. Zajištěna je tombola a nejedno překvapení. K tanci hraje Taneční sbor ZUŠ Chrudim (25 členů).
Předprodej vstupenek od 15.2.2002 v Galanterii paní Petrové.
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 20.únor 2002
© 1999 - 2008 Slatiňany
Stránky jsou generovány HTML generátorem WebGen.cz 602.29 CZ
Stránky jsou tvoreny podle kritérií HTML 4.01, jsou CSS validní.