Archiv

Úvodní stránka
Zastupitelstvo města svým usnesením zřídilo jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory Celý článek ...
V Pardubicích pokračovaly halové krajské přebory skokanskými disciplínami. My pochopitelně dálku nemáme v zimě kde trénovat, přesto jsme na přebory vyslali dva žáky a dva dorostence. Tři se neprosadili a nepostoupili mezi nejlepších osm. Ten čtvrtý ale zazářil. Celý článek ...
Autor: TJ SPARTAK, Trvalý odkaz, Sport, Ostatní, 15.březen 2002
Dvě první a dvě druhá místa, řada pěkných osobáků. To je bilance našich atletů na halových krajských přeborech. Nikdo nezklamal, snad jen od Pilaře se čekala trochu lepší šedesátka. Největším překvapením byl výkon Oty Doležala na 150 m. To je výkon jako hrom. Přebory byly letos mimořádně početně obeslány. Nebylo výjimkou ani třicet startujících. O to mají umístění našich vyšší cenu.
Celý článek ...
Autor: TJ SPARTAK, Trvalý odkaz, Sport, Ostatní, 15.březen 2002
Fotbalisté TJ Spartak ve všech mládežnických kategoriích se zúčastnili v lednu a v únoru série halových turnajů, a to buď v Chrudimi, nebo pořádaných našim oddílem. V neděli 13. ledna uspořádal oddíl kopané III. ročník turnaje starších žáků, na kterém naši hráči obsadili v konkurenci 10 týmů 6. místo. Celý článek ...
Autor: TJ SPARTAK, Trvalý odkaz, Sport, Ostatní, 15.březen 2002
Fotbalový oddíl místní TJ Spartak pořádá nábor nejmenších fotbalistů (ročník narození 1992, 1993 a mladší) - počínaje 13. březnem každou středu a pátek od 15.30 hod. na stadionu. Zájemci se mohou hlásit u trenérů Dostála, Jiráska a Opočenského.
Výbor FO Spartak Slatiňany
Ing. Jaromír Hanuš, jednatel fotbal. oddílu TJ Spartak Slatiňany
Autor: TJ SPARTAK, Trvalý odkaz, Sport, Ostatní, 15.březen 2002
V sobotu 9. března 2002 od 14.00 hod. zveme děti i rodiče na pohádku Konec čertů v Čechách
, která se koná v sokolovně ve Slatiňanech. Vstupné pro děti 15,-Kč, dospělí 20,-Kč.
V roce 2002 oslaví diamantovou svatbu manželé Růžičkovi.
Zlatou svatbu oslaví manželé Jehličkovi a Zavřelovi.
Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 15.březen 2002
V sobotu 23. března 2002 od 8.00 do 17.00 hodin, se konají již tradiční prodejní trhy, kde prodejci nabízejí různý sortiment zboží.
Vstupné 5,-Kč.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 15.březen 2002
Narozen v lednu 2002
Patrik Florian, Trpišov Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Matrika, Město, 15.březen 2002
V sobotu 16. března 2002 v 10.00 hodin bude v obřadní síni Městského úřadu Slatiňany slavnostně přivítáno do života a společenství našeho města 12 nových občánků.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 15.březen 2002
Město Slatiňany zve srdečně všechny důchodce na hudební pořad "Posezení s důchodci při oblíbených písničkách", který se koná v pátek 22. března 2002 od 16.00 hodin v obřadní síni Městského úřadu Slatiňany. Živé melodie různého žánru si můžete poslechnout v podání pana Holuba a pana Filipa.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 15.březen 2002
V rámci Státního programu podpory cestovního ruchu pro rok 2002 vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj čtyři Podprogramy, z nichž Podprogram č. 4 je zaměřen na podporu budování doprovodné infrastruktury cestovního ruchu pro sportovně - rekreační činnosti. Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 15.březen 2002
Rada Města Slatiňany bude v měsíci dubnu hodnotit plán zimní údržby. Žádáme občany o případné připomínky k zimní údržbě na správním území města Slatiňany, katastrálních území Slatiňany, Škrovád, Kunčí a Trpišov.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 15.březen 2002
na velkoobjemový, nebezpečný odpad a bioodpad budou přistaveny v těchto termínech a na těchto místech:
Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 15.březen 2002
Připomínáme majitelům psů, pokud dosud nezaplatili místní poplatek ze psa, že termín splatnosti tohoto poplatku je 31. března 2002. Po tomto termínu může být poplatek zvýšen až o 50 %.

Hana Hanušová, hospodářsko správní odbor
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 15.březen 2002
Zasedání Rady města Slatiňany a Zastupitelstva města.
Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 15.březen 2002
Rada města Slatiňany na svém 71. jednání dne 20.2.2002 vyhlásila výběrové řízení pro poskytování půjček na rozšíření bytového fondu a zvelebení obytných budov z FRB. Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 15.březen 2002
Město Slatiňany připravuje na duben ve spolupráci se Státním okresním archivem Chrudim u příležitosti stého výročí úmrtí architekta a restaurátora Františka Schmoranze staršího (28.12.1814 - 4.4.1902) výstavu "Rod Schmoranzů ze Slatiňan. Mozaika z dějin rodu." Zároveň bude odhalena pamětní deska a vydána drobná publikace připomínající celý rod Schmoranzů, ve kterém do dnešní doby nacházíme významné osobnosti.
Ing. Jiří Hodic, tajemník
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 15.březen 2002
V první polovině prosince loňského roku se uskutečnilo nákladem města vyznačení cyklotras č. 4112 a č. 4113 přes katastrální území Slatiňan. Projekt byl vypracován na základě územního generelu regionálních cyklotras okresu Chrudim a schválení DI Policie ČR, referátu dopravy OkÚ Chrudim a vlastníky nebo správci silnic a místních komunikací. Úseky takto vyznačené navazují na další již vyznačené mimo naše katastrální území.
Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 15.březen 2002
Město Slatiňany nabízí k pronájmu tyto pozemky:
Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 15.březen 2002
Povinnost komunální odpad odděleně třídit není pro většinu z nás jistě novinkou, ale přesto bychom rádi připomněli některé důležité pokyny ke správnému třídění tohoto "našeho" odpadu. Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 15.březen 2002
V roce 1882 vznikla v obci Slatiňany myšlenka zříditi po příkladu jiných obcí sbor hasičský. Do té doby měla obec, co se požárového nářadí dotýče, pouze 12 košů lněných, 3 těžké háky, 2 dlouhé hřebříky a 1 již plně nepotřebnou stříkačku ruční. Mimo tohoto nářadí měl velkostatek svou vlastní stříkačku starého systému se zastaralým hasičským nářadím. Cukrovar měl též své vlastní hasící nářadí téhož druhu.
Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Historie, Město, 15.březen 2002
© 1999 - 2008 Slatiňany
Stránky jsou generovány HTML generátorem WebGen.cz 602.29 CZ
Stránky jsou tvoreny podle kritérií HTML 4.01, jsou CSS validní.