Archiv

Úvodní stránka
1) Dnem 1.1.2002 vstoupil v platnost zák. 254/2001 Sb. o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon). Tento zákon mimo jiné upravuje otázky nakládání s vodami (hlava II. zákona - obecné nakládání s povrchovými vodami, vypouštění odpadních vod nebo odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace a další), povinnosti při ochraně vodních poměrů a vodních zdrojů (hlava V.), zabývá se vodními díly (hlava VIII), ochranou před povodněmi (hlava IX), poplatky za odebírání podzemních vod, vypuštění odpadních vod do vod povrchových (hlava 10) a výkonem státní správy dle tohoto zákona (hlava XI). Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 11.duben 2002
Narozeni v únoru
Jeroným Lieberzeit, Slatiňany
Martin Vaško, Slatiňany
Štěpán Havelka, Slatiňany
Narození v březnu
Tereza Jeníčková
Lukáš Dlouhý Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Matrika, Město, 11.duben 2002
Přinášíme vám důležité body z 72., 73., 74. a 75 zasedání Rady města Slatiňany. Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 11.duben 2002

1.   Zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města

2.   Zprávu o činnosti rady města

3.   Zprávu o přezkoumání hospodaření Města Slatiňany za rok 2001

4.   Hospodaření Města Slatiňany za rok 2001

5.   Použití hospodářského výsledku ZUŠ Slatiňany

6.   2. změnu schváleného rozpočtu Města Slatiňany na rok 2002

7.   Schválení úvěrové smlouvy

8.   Změnu podmínek poskytnutí dotace na stavbu kanalizace v místní části Škrovád

9.   Prodej pozemku v k.ú. Trpišov

10. Prodej části pozemku v k.ú. Trpišov

11. Prodej části pozemku v k.ú. Škrovád

12. Volbu přísedících z řad občanů pro volební období 2002 - 2005

 

Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 11.duben 2002
Naši žáci i letos zasáhli do bojů v tomto odvětví se snahou dostat se co nejdále. Chlapci bohužel jako v loňském roce nepřekročili svůj stín a nepostoupili do okresního finále. Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Sport, Ostatní, 11.duben 2002
Tento rok byl co do výkonů jednotlivců velmi úspěšný. Zatímco v r. 2000 jsme na KP jednotlivců získali 4 bronzové medaile, tak v tomto roce to bylo 5 zlatých, 3 stříbrné a 4 bronzové medaile. Nejvýše dosáhl Pilař Tomáš, který na mistrovství ČR obsadil v běhu na 300 m 8. místo! Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Sport, Ostatní, 11.duben 2002
V týdnu 28.4.2002 oslaví VZP ČR 10 let svého vzniku. Pojišťovna za období své existence dokázala kromě jiného soustavnou péči o své pojištěnce. V rámci těchto oslav se v některých místech okresu uskuteční sportovní, kulturní a jiné akce. V okresním městě zve OP VZP na den "Plaveme s VZP", který se uskuteční 28.4.2002, v týdnu od 29.4.-3.5.2002 pro příchozí v budově OP VZP a ve spolupráci se SZŠ Chrudim bude moci každý si nechat změřit krevní tlak, obsah cholesterolu a další skutečnosti mající zásadní význam pro zdravotní stav. Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 11.duben 2002
Někdy na podzim roku 1999 jsme se na ÚN Seč seznámili s příznivci rybolovné techniky přívlač. V tuto dobu zde totiž probíhalo jedno z kol krajského přeboru, tedy kvalifikace na mistrovství ČR - přívlač. Zde jsme se při příjemném rozhovoru s hlavními pořadateli dozvěděli, že v současné době se rozvíjí tato celorepubliková soutěž a také co všechno to závodění obnáší. Neváhali jsme ani okamžik a přihlásili jsme se do divize pro rok 2000. Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 11.duben 2002
V sobotu 16.3. se ve slatiňanské sportovní hale konal finálový volejbalový turnaj "O pohár hejtmana Pardubického kraje". Do finále se dvěma postupovými koly probojovali také muži a ženy Slatiňan. Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Sport, Ostatní, 11.duben 2002
17.4.2002 se od 16.00 hodin koná v sokolovně Vystoupení tanečního oboru.

24.4.2002 se v hudebním sále ZUŠ uskuteční Jarní koncert učitelů.
Vstupné je dobrovolné.

Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 11.duben 2002
V letošním roce se naše škola zapojila do soutěží ZUŠ ve hře na klavír, housle a kytaru. Zatím se uskutečnila okresní kola. V konkurenci sedmi škol našeho okresu se neztratili ani naši žáci. Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 11.duben 2002
Tématické určení dotací: Podpora konání festivalů, přehlídek, soutěží, výstav a dalších forem kulturních neprofesionálních aktivit na území kraje. Podpora ediční, publikační a propagační činnosti s vazbou na kulturu a historii kraje. Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 11.duben 2002
V lednu se skauti a skautky účastnili již tradičního zimního soustředění spojeného s lyžováním na hájence Maděra u Telecího. Pravda, záplavy sněhu se pozvolna přeměňovaly v záplavy vody, nicméně jsme něco na běžkách ještě stihli užít. V polovině února pořádáme velkou terénní hru pro všechny naše oddíly.Touto hrou si připomínáme obnovení činnosti oddílů 17.2.1990 a něco z historie našeho střediska. Letos proběhla ve stylu pevnosti Boayard. Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 11.duben 2002
Jak jsem již zmínil v minulém čísle Ozvěn komité z obecního úřadu předložilo vypracování stanovy dle vzoru stanov sboru chrudimského potvrzení c. kr. místodržitelství, schváleny byly výnosem ze dne 20. prosince 1882. Tímto dnem byl sbor dobrovolných hasičů založen. Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Historie, Město, 11.duben 2002
© 1999 - 2008 Slatiňany
Stránky jsou generovány HTML generátorem WebGen.cz 602.29 CZ
Stránky jsou tvoreny podle kritérií HTML 4.01, jsou CSS validní.