Archiv

Úvodní stránka

Dne 4. dubna  2002 se veřejně uskutečnilo slavnostní odhalení pamětní desky věnované Městem Slatiňany rodu Schmoranzů ke stému výročí úmrtí Františka Schmoranze staršího. Všechny přítomné přivítala starostka města a radní Pardubického kraje paní Marie Málková, mezi hosty byli i pokračovatelé rodu Schmoranzů, dále hejtman kraje pan Roman Línek, radní kraje pan Ondřej Kudrnáč, Miroslav Brýdl,  radní města a další občané. Po krátkém kulturním programu odhalil desku pan Vladimír Schmoranz. Pamětní deska je umístěna ve vestibulu radnice.    

Přinášíme informace ze 76. a 77. schůze Rady Města Slatiňany. Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 16.květen 2002

Vážení čtenáři a nečtenáři

Jak jistě většina z Vás dobře ví, je od letošního roku k dispozici v Městské knihovně Slatiňany nová služba - Internet.

Internet je téměř neomezeným zdrojem informací, tak si získává oblibu u stále širšího okruhu lidí. Pro některé z nich se stala tato informační síť již téměř nepostradatelnou. Většina mladých lidí má možnost pracovat s počítačem a Internetem již ve škole, ale myslím, že je mnoho lidí, kteří neměli ještě tu možnost se s Internetem blíže seznámit. Právě pro tyto lidi, pro lidi se zájmem o poznávání nových věcí, chystá městská knihovna ve dnech 15.5.2002 od 15.00 hod. a 23.5.2002 od 17.00 hod. seznámení se základy práce s Internetem. Pokud Vás naše nabídka zaujala, přihlaste se prosím osobně v městské knihovně, popřípadě i telefonicky na tel. 660239. Srdečně se těšíme na vaši návštěvu.

                                                                       Lucie Žemberyová, vedoucí knihovny 

Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 16.květen 2002
Středa 15.5. - Závěrečný žákovský koncert hudebního sboru - od 17.00 hodin v hudebním sále školy Sobota 25.5. - Kulturní program k 10. výročí založení školy - po celý den na zahradě školy Úterý 28.5. - Vernisáž výstavy v prostorách zámku Slatiňany - od 16.00 hodin Výstava potrvá do 6.6.2002 Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 16.květen 2002

ZO ČSCH Slatiňany pořádá ve dnech 18.5. - 19.5.2002

místní výstavu králíků, drůbeže, holubů a exotů

Otevřeno: sobota 18.5.2002 od 9-17 hodin

                 neděle 19.5.2002 od 7-16 hodin

Vstupné. Dospělí Kč 15,- děti zdarma

Bohatá tombola

Možnost nákupu kvalitních chovných zvířat.

Srdečně zvou pořadatelé.

 

Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 16.květen 2002
Děkujeme všem, kteří vzpomínají spolu s námi na našeho drahého a nezapomenutelného Bohumíra Boušku. Děkujeme i za projevy soustrasti a účastí s naší velkou bolestí.
Za celou rodinu
Marie Boušková
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 16.květen 2002

Narozeni v březnu 2002

Viktorie Formánková, Slatiňany

Anna Dorazilová, Škrovád

                                                                      

Narozena v dubnu

Karolina Blažková, Slatiňany

 

Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Matrika, Město, 16.květen 2002

V obřadní síni Městského úřadu ve Slatiňanech byli dne 16. března  2002 paní starostkou Marií Málkovou slavnostně přivítáni do života tito noví občánci:

Bendák Michal, Slatiňany, Presy 278

Karolová Veronika, Slatiňany, tyršova 534

Kimáková Alžběta, Slatiňany, Škrovádské nábřeží 497

Michalcová Natálie, Slatiňany, T.G.Masaryka 82

Pohorský Jan, Slatiňany, T.G.Masaryka 126

Půlpánová Nikola, Slatiňany, Husova 608

Šafřík Pavel, Slatiňany, Příční 527

Wimmer Jan, Slatiňany, Družstevní 735

Na této malé slavnosti účinkovaly žákyně ZUŠ Slatiňany, pod vedením paní učitelky Stanislavy Sejkorové. Všichni přítomní popřáli novým občánkům a jejich rodičům do dalších let mnoho zdraví, pohody a klidu.

 

Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 16.květen 2002

Město Slatiňany  nabízí k pronájmu tyto pozemky:

1.   v kat. území Slatiňany

·      část parc. č. 419/6 o výměře 966 m2 (louka podél řeky Chrudimky, směr Presy-rovný terén)

·      část parc. č. 419/6 o výměře 884 m2 (louka podél řeky Chrudimky, směr Presy-rovný terén)

·      část parc. č.  580/3 o výměře 443 m2 (část ovocného sadu nad Podskálou-rovný terén)

Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Radnice, Město, 16.květen 2002
Vzhledem k stále se zvyšujícímu počtu černých skládek, nacházejících se na území Města Slatiňany, upozorňujeme na povinnost odkládat komunální odpad pouze na místa a do nádob, které jsou k odkládání komunálního odpadu určená, tj.: Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Radnice, Město, 16.květen 2002
S tímto názvem byla dne 4. dubna slavnostně zahájena výstava mapující historii rodu. Výstava, kterou připravilo Město Slatiňany ve spolupráci se Státním okresním archivem v Chrudimi, byla přístupná veřejnosti denně do 24.4.2002 v obřadní síni Městského úřadu ve Slatiňanech. Kromě písemností, výkresů a fotografií bylo možno shlédnout zdařilou prezentaci rodu Schmoranzů na monitoru počítače a na televizní obrazovce zajímavé záběry z Chrudimska. Výstava dominovala busta zakladatele rodu a obraz - dílo Davida Schmoranze. Výstavu shlédlo asi 300 návštěvníků. Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 16.květen 2002

6. dubna proběhl celostátní Den otevřených dveří skautských kluboven . V našem městě mohli návštěvníci  zhlédnout výstavku k historii a současné činnosti střediska Junáka. Pro děti byly připraveny různé hry a soutěže. Večer se konal tradiční oheň sv. Jiří, u něhož vystoupili jednotlivé družiny a oddíly. Pro nepřízeň počasí jsme se zanedlouho po zahájení ohně přestěhovali s programem do sokolovny.

Děkujeme všem návštěvníkům z řad rodičů i veřejnosti. Děkujeme rovněž Sokolu za zapůjčení Sokolovny. V rámci akce měli účastníci možnost přispět na sbírku Pomozte dětem. Celkem bylo vybráno 1 002,50Kč.

                                                           Středisko Junáka Slatiňany

 

Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 16.květen 2002

O Z N Á M E N Í

o době a místě konání voleb

 

Starostka města Slatiňany podle § 15 zákona č.247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

oznamuje:

 

1.   Volby do Parlamentu České republiky se uskuteční dne 14.6.2002 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 15.6.2002 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

 

Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Radnice, Město, 16.květen 2002
© 1999 - 2008 Slatiňany
Stránky jsou generovány HTML generátorem WebGen.cz 602.29 CZ
Stránky jsou tvoreny podle kritérií HTML 4.01, jsou CSS validní.