Archiv

Úvodní stránka

Zvolení poslanci dle abecedy

Pardubický kraj
Všechny strany

 

Kandidátní
listina

Poř.
číslo

Kandidát

Věk

Navrh.
strana

Polit.
přísl.

Přednostní hlasy

Příjmení, jméno

Tituly

abs.

v %

23

KSČM

2

Gruntová Jitka

PaedDr. 

57

KSČM

BEZPP

1 598

3.74

23

KSČM

1

Mandík Josef

Ing. 

56

KSČM

KSČM

1 640

3.84

3

ČSSD

1

Martínek Radko

Mgr. 

46

ČSSD

ČSSD

2 318

3.20

25

KOALICE

2

Mlynář Vladimír

 

36

US-DEU

US-DEU

4 402

10.68

22

ODS

2

Nájemník Václav

Mgr. 

57

ODS

ODS

1 168

2.07

22

ODS

3

Nedvědová Veronika

Ing. 

39

ODS

ODS

1 541

2.74

22

ODS

1

Páralová Alena

Ing. 

53

ODS

ODS

2 029

3.61

3

ČSSD

3

Titz Miloš

Doc. Ing. CSc.

63

ČSSD

ČSSD

1 834

2.53

3

ČSSD

2

Váňa Miroslav

Ing. 

41

ČSSD

ČSSD

2 956

4.09

25

KOALICE

1

Výborný Miloslav

JUDr. 

50

KDU-ČSL

KDU-ČSL

5 539

13.44

Zdroj: ČSÚ

Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 16.červen 2002

Dne 15.4.2001 byla zahájena výstavba 30-ti bytových jednotek ve Slatiňanech v lokalitě Staré náměstí - I. etapa.

K uvedenému datu Město Slatiňany evidovalo celkem 115 žádostí o přidělení bytu od občanů trvale žijících ve Slatiňanech. Po definitivním rozhodnutí o schválení dotace Státním fondem rozvoje bydlení, byl 17.4.2002 zaslán všem 115-ti žadatelům o přidělení bytu dopis, ve kterém byly upřesněny podmínky bytové výstavby, se závazným stanoviskem žadatele tzv. „Návratka“

Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 16.červen 2002
Upozorňujeme občany na možnost pronajmu některý z volných pozemků na sekání trávy. Dále Město Slatiňany nabízí k pronájmu za cenu 1,-Kč/1 m2/rok oplocenou zahrádku parc.č. 385/2 o výměře 180 m2 v kat. území Slatiňany, která se nachází za garážemi v Husově ulici (u železnice).
Petra Medunová, Správa majetku města
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 16.červen 2002
Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, dle platného Organizačního schématu a Organizačního řádu plní Městský úřad Slatiňany úkoly v oblasti samostatné a přenesené působnosti. V samostatné působnosti města (samospráva) úřad zabezpečuje: Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Radnice, Město, 16.červen 2002
Město Slatiňany nabízí k pronájmu nebytové prostory o výměře 207 m2 v 1. patře domu čp. 771 ve Slatiňanech na ulici T.G.Masaryka.
Minimální výše nájemného je 550,-Kč/1 m2/rok.
Žádosti jsou přijímány na adrese MěÚ Slatiňany, T.G.Masaryka 36, 538 21 Slatiňany.
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 16.červen 2002
Městský úřad Slatiňany, odbor výstavby a životního prostředí požádal akciovou společnost Vodovody a kanalizace Chrudim o prověření přívodního potrubí pro úpravnu vody Monaco. Dle vyjádření VAK Chrudim a.s. byl dotčený přívodní řád zbudován v 80. letech a od té doby prakticky bez přerušení slouží svému účelu. V poslední době se však na zařízení začaly objevovat poruchy a tedy je možné, že unikající voda z přívodního potrubí následně podmáčí některé nemovitosti v místní části Škrovád. na letošní rok je plánována rekonstrukce dotčeného přívodního potrubí. Do doby, než bude rekonstrukce dokončena, se mohou majitelé poškozených nemovitostí se svými stížnostmi obracet na VAK Chrudim a.s..
Veronika Jandíková, Odbor výstavby a ZP
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 16.červen 2002

Kontejnery na velkoobjemový, nebezpečný odpad a bioodpad budou přistaveny v těchto termínech a na těchto místech:

na Starém náměstí ve Slatiňanech              15.6.2002                   8.00 - 10.00 hodin

na návsi ve Škrovádě                                   15.6.2002                  10.00 - 12.00 hodin     

Uložení odpadů do přistavených kontejnerů bude zdarma pro trvale hlášené občany, vlastníky rekreačních objektů a pro fyzické osoby a právnické osoby oprávněné k podnikání (na základě předložené dohody s Městem Slatiňany).

Nebezpečnými odpady jsou např.: lednice, televizory, baterie, barvy, znečištěné tkaniny od oleje, zářivky, asfalt s obsahem dehtu, nádobky od spreje atd.

 

Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 16.červen 2002
Roku 1900 se Slatiňský sbor zúčastnil zásahu u dvou požárů. 22. března o hodině polední hořela podlaha ve zdejší škole ve 4. třídě, která však byla brzy uhašena. Mimoto se sbor podílel na likvidaci požáru ve Vlčnově. V tomto roce zemřeli zakládající členové sboru br. Jan Kratochvíl, pekař a br. Vincenc Čihák , hostinský. Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Historie, Město, 16.červen 2002
Z historie školy Velká snaha a zájem Městské rady a Zastupitelstva města Slatiňany o zřízení samostatné základní umělecké školy, byla korunována 20.5.1992 souhlasem MŠMT ČR. Město zafinancovalo adaptaci vily Irena a od 1.9.1992 byl zahájen první školní rok naší "zušky". V tomto školním roce se vyučovalo v šesti předmětech hudebního oboru a počet žáků se pohyboval okolo 75. Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 16.červen 2002
Po úspěchu ve florbale jsme očekávali s napětím jak si povedou naši žáci v tomto sportovním odvětví. Děvčata vyhrála základní skupinu, když porazila ZŠ U Stadiónu 2 : 0, ZŠ Rosice u Chrasti 2 : 0 a podlehly GJR Chrudim 0 : 2. Celkově tedy jako ve florbale 2. místo. I když měli políčeno na vítězství, přesto byla radost veliká. Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Sport, Ostatní, 16.červen 2002
Dílčího úspěchu dosáhli naši mladí atleti. V prvním kole si vedli lépe chlapci, kteří obsadili 2. místo za AC Pardubice. Děvčata zatím skončila na 4. místě. Po třech základních kolech pak první tři družstva postoupí do krajského finále. Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Sport, Ostatní, 16.červen 2002
Skvělé výkony našich Okresní přebory v atletice jsou prvním závodním testem před sezónou. Naši závodníci dopadli na výbornou. Některé výkony mají mimořádně vysokou hodnotu. Celkem Slatiňáci vybojovali 8 prvních, 6 druhých a 8 třetích míst!!! Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Sport, Ostatní, 16.červen 2002
Zeměpisná olympiáda 8. a 9. tříd - velmi úspěšně si vedl žák 9. r. Tomiška Petr. V okresním kole skončil na druhém místě a tím se kvalifikoval do kraje. I tady prokázal své vědomosti a obsadil celkové 5. místo, když porazil i vítěze z okresního kola.
Blahopřejeme
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 16.červen 2002
Dne 30. června 2002 oslavíme pouť mší svatou, která se koná v 9.45 hodin ve farním kostele sv. Martina ve Slatiňanech.
U příležitosti Dne Slatiňan 30. června 2002 se uskuteční koncert chrudimského pěveckého sboru Slavoj od 16.00 hodin ve farním kostele sv. Martina ve Slatiňanech.
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 16.červen 2002

Narozen v dubnu

Tomáš Pirner, Slatiňany

 

V červnu oslaví své životní jubileum

Šebková Aloisie, Slatiňany

Kopecká Pavlína, Slatiňany

Ryšavý Zdeněk, Slatiňany

Cellarová Helena, Slatiňany

Jeníček Ladislav, Slatiňany

Kozáková Zdenka, Slatiňany

Kulhánek Zdeněk, Slatiňany

Milotinský Libor, Slatiňany

Kohoutková Marta, Slatiňany

Kudrnka Jan, Kunčí

Mnoho spokojenosti do dalších let přeje starostka Marie Málková a zaměstnanci MěÚ

 

V květnu uzavřeli ve Slatiňanech manželství

10.5.2002 Günter Ecker                      Eva Hejlová

 

Autor: , Trvalý odkaz, Matrika, Město, 16.červen 2002

Rada Města Slatiňany projednala na 78. schůzi

1.   Přijetí hypotečního úvěru

2.   Udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky č. 5/2001

3.   Ukončení pronájmu části pozemkové parc. č. 385/2 o výměře cca 180 m2 v kat. území Slatiňany

4.   Přidělení volného bytu v DPS Slatiňany

 

Rada Města Slatiňany projednala na 79. schůzi

Přijetí hypotečního úvěru

 

Zastupitelstvo Města Slatiňany projednalo na svém 21. mimořádném zasedání

Schválení úvěrové smlouvy na dostavbu 30-ti bytů I. etapy bytové výstavby na Starém náměstí

 

 

Autor: , Trvalý odkaz, Radnice, Město, 16.červen 2002
Město Slatiňany připravuje pro vycházející žáky ZŠ Slatiňany slavnostní ukončení školní docházky v obřadní síni MěÚ Slatiňany dne 28. června 2002. Součástí oslavy je malý kulturní program spojený s předáním vysvědčení a pamětních listů.
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 16.červen 2002
Důchodci s DPS Slatiňany, členové klubu důchodců a členové svazu diabetiků děkují touto cestou Městu Slatiňany za hudební pořad a květinový dárek. Vystoupení žáků Základní umělecké školy ve Slatiňanech, vystoupení dětí z ÚSP Slatiňany a vystoupení žáčků Mateřské školy Slatiňany u příležitosti Dne matek bylo milým dárkem a zpestřením našeho všedního dne.
Při této příležitosti důchodci z DPS Slatiňany děkují také svazu diabetiků za milé pohoštění.
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 16.červen 2002
Město Slatiňany pořádá pro důchodce dne 20. června 2002 výlet na zámek Žleby, vstupné 27,50 Kč. Dopravu účastníkům výletu hradí Město Slatiňany. Při zpáteční cestě se mohou občerstvit v restauraci Monaco. Odjezd autobusu je v 8.00 hodin od parkoviště MěÚ Slatiňany. Přihlášky přijímá paní A. Pavlišová na MěÚ Slatiňany.
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 16.červen 2002
V sobotu 22. června 2002 v 9.30 hodin bude v obřadní síni MěÚ Slatiňany slavnostně přivítáno do života a společenství našeho města 7 nových občánků.
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 16.červen 2002
© 1999 - 2008 Slatiňany
Stránky jsou generovány HTML generátorem WebGen.cz 602.29 CZ
Stránky jsou tvoreny podle kritérií HTML 4.01, jsou CSS validní.