Archiv

Úvodní stránka

Zastupitelstvo Města Slatiňany projednalo na svém 22. zasedání

1.   Prodeje, koupě a převody pozemků

2.   Změnu č. 2 ÚPN SÚ Slatiňany včetně obecně závazné vyhlášky

3.   Regulační plán Slatiňany - jih včetně obecně závazné vyhlášky

4.   Pověření zaměstnanců úkoly k zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku

5.   Udělení plné moci

6.   Stanovení počtu členů ZM na volební období r. 2002 - 2006

7.   Měsíční odměny členů ZM

8.   Změna schváleného rozpočtu na r. 2002

 

Autor: , Trvalý odkaz, Radnice, Město, 18.červenec 2002

Rada Města Slatiňany projednala na své 80. schůzi

1.   Výběr zhotovitele zakázky: Výměna krytiny, provedení nové fasády včetně zateplení kontaktním zateplovacím systémem a oprava oken na bytovém domě č.p. 534 Tyršova ulice ve Slatiňanech.

2.   Použití příspěvku z výherních hracích automatů

3.   Žádost o výjimku z obecně závazné vyhlášky č. 5/2001

 

Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Radnice, Město, 18.červenec 2002

Ve dnech 9. -15.6.2002 se zúčastnilo 20 žáků ZŠ Slatiňany výměnného pobytu ve Švýcarsku ve spřátelené obci Rorbas a Freinstein. Smyslem této akce je podpora výuky cizích jazyků, překonávání komunikačních bariér v cizojazyčném prostředí, poznávání jiné kultury a navazování přátelských vztahů.

Žáci se seznámili s prostředím  švýcarské školy a rodiny, přežili dobrodružnou plavbu pod Rýnský vodopád, při alpské túře vylezli na vrchol Ebenalp, prozkoumali historické centrum Bernu a navíc měli příležitost navštívit výstavu, která se ve Švýcarsku koná jednou za několik desetiletí. Ta současná se jmenuje EXPO 02 a probíhá ve čtyřech městech. Cílem výstavy je reflektovat  vztah Švýcarů ke světu, společnosti a její budoucnosti. V jednotlivých pavilonech této výstavy si mohl každý najít nejeden oslovující prvek.

Věříme, že celý pobyt ve Švýcarsku byl pro naše žáky jedinečnou zkušeností a další motivací ke studiu cizích jazyků.

Děkujeme firmám Potraviny Málek a Potraviny Květ za sponzorský dar.

                                                           Mgr. Vlastimil Kučera, Mgr. Daniel Vychodil

 

Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 18.červenec 2002
Počátkem letošního roku se naskytla možnost družebního styku mezi městy Slatiňany, Nasavrky a italským městem ARRONE. Ve dnech 13.-16.6. nás poprvé navštívila skupina italských rodičů s dětmi. Kromě převážně poznávacího programu zajištěného hlavně starostkou Slatiňan Marií Málkovou a starostou Nasavrk Milanem Chvojkou se v pátek 14.6. uskutečnilo na stadionu TJ Spartak fotbalové utkání mezi hráči do 10 ti let Spartaku Slatiňany a G.S. Arrone s výsledkem 0 : 4. Protože zajištění a atmosféra se rodičům z Arrone líbila, požádali o sehrání přátelského zápasu se slatiňanskými rodiči v neděli 16.6.2002. Utkání se uskutečnilo s výsledkem 7 : 4 pro domácí.
Touto návštěvou tak vznikl první podařený kontakt. Před odjezdem italských partnerů byla předběžně dohodnuta další spolupráce, zatím prostřednictvím starostů zúčastněných měst, posléze možná přímým kontaktem mezi zástupci fotbalových klubů.
Autor: , Trvalý odkaz, Sport, Ostatní, 18.červenec 2002

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, § 39 (1): Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku obec zveřejní po dobu nejméně 15 dnů před projednáním v orgánech obce vyvěšením na úřední desce obecního úřadu, aby s k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. Záměr může obec též zveřejnit způsobem v místě obvyklým. Pokud obec záměr nezveřejní, je právní úkon od počátku neplatný.

Dle výkladu citovaného ustanovení je nutné každou žádost týkající se prodeje, směny, nebo darování nemovitého majetku města vyvěsit na úřední desce městského úřadu jako záměr města. Teprve poté může být projednána radou nebo zastupitelstvem města a lze rozhodnout o schválení či neschválení žádosti.

 

Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 18.červenec 2002
Dne 8.5.2002 byl slavnostně podepsán "Protokol přátelství" starosty měst a obcí Slatiňany, Nasavrky, Libkov a Arrone, Ferentillo, Montefranco, Polino (Itálie) za účasti italského velvyslance, konzula a radních Města Slatiňany.
Autor: , Trvalý odkaz, Radnice, Město, 18.červenec 2002
Po skončení všech mistrovských soutěží ročníku 2001/2002 se v neděli 23. června na místním stadionu TJ Spartak uskutečnil fotbalový turnaj elévů (ročník narození 1992 - 1993) za účasti 5 celků. Hrálo se systémem každý s každým. Celkovým vítězem se stalo družstvo Sokola Pohled z okresu Havlíčkův Brod, náš celek skončil na pěkném 2. místě. Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Sport, Ostatní, 18.červenec 2002
Rok 1911 byl na události velmi bohatý. 23. března došlo k požáru v bývalém statku a byla zde poprvé použita voda z hydrantu na hašení. Při požáru zasahovalo i 6 sousedících sborů. 13. července vypukl požár u p. Kroufka obchodníka od stroje na pražení kávy, 31. července následkem velikého sucha byl nedostatek vody v knížecím vodovodu a tak byla tlačena voda do reservátu parní stříkačkou po dobu 9 dní od splavu mlýna pana Kabeláče. V tomto roce byly Slatiňany dnem 17. září prohlášeny za městys.
14. ledna 1912 byl konán sborový ples se schodkem 17 korun. V tomto roce se sbor zúčastnil celkem 8 požárů a z toho jich bylo 4 v Kunčí. Rok 1913 nezajímavý, pouze 1 požár opět v Kunčí. Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Historie, Město, 18.červenec 2002
Nejmladší žactvo má již zaběhnutou svoji krajskou soutěž ve čtyřboji (60 m, dálka, míček, 600 m). Velmi překvapilo družstvo chlapců, které po prvním kole vedlo před silnými družstvy AC Pardubice a AFK SKP Pardubice. Nejlépe si vedl Pešek Michal zatím 2. (60 m - 8,6 ! = ročník 91), Picpauer Michal celkově 4. (míček 41,50 m), Hanuš Adam celkově 6. (míček 33,65 m). Další členové družstva Hanuš Jakub, Malý Jan a Venzara Jakub svými body pomohli k senzačnímu umístění. Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Sport, Ostatní, 18.červenec 2002

V červenci oslaví své životní jubileum

Anna Petžílková                                  Slatiňany

Stanislava Hejzlarová                           Slatiňany

Marie Stará                                         Slatiňany

Věra Beksová                                     Slatiňany

Marie Hudcová                                   Slatiňany

Marie Mazuchová                               Slatiňany

Božena Maryšková                             Slatiňany

Antonín Pelikán                                   Slatiňany

 

Mnoho spokojenosti do dalších let přeje starostka Marie Málková a zaměstnanci MěÚ Slatiňany.

 

Autor: , Trvalý odkaz, Matrika, Město, 18.červenec 2002

Manželé Růžičkovi děkují co nejsrdečněji Městskému úřadu ve Slatiňanech - zejména paní starostce Marii Málkové a paní Aleně Pavlišové - za opravdu krásnou a důstojnou oslavu jejich vzácného jubilea - diamantové svatby. Mile překvapilo vystoupení zpěvačky paní Dany Markové s kytarovým doprovodem pana ředitele Šotty. Všichni svatební hosté plně ocenili dokonalou organizaci a pohoštění při této slavnosti.

Jubilanti přejí městskému úřadu hodně zdaru v jeho práci pro zvelebení našeho města a spokojenost občanů.                                                

Manželé Růžičkovi

 

Děkujeme Městskému úřadu Slatiňany za velmi pěkné uspořádání oslavy naší zlaté svatby, za hezký projev starostky paní Marie Málkové, i za organizační zajištění paní Aleny Pavlišové.

                                                                                                                                  Manželé Marie a Miroslav Jehličkovi

 

Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 18.červenec 2002

Sňatky uzavřené ve Slatiňanech v červnu

1.6.2002

Vít Holický Monika Černá
  Martin Drahý Jana Michálková
7.6.2002 Ladislav Tomášek Alice Raisnerová
8.6.2002  Zdeněk Trpišovský Monika Paulová
  Karel Strouhal Jitka Buřilová
14.6.2002 Martin Adámek Martina Pilařová
21.6.2002 Martin Pytlík Veronika Jandíková
22.6.2002 Radek Štěrba Michaela Kuncová
  Luděk Hlavsa Marika Navrátilová  
  Vladimír Hanus Oldřiška Korbelářová
28.6.2002 Pavel Letáček Dita Mádlová
  Radek Černý Eva Hudcová
29.6.2002 Aleš Šulc Petra Nešická
Autor: , Trvalý odkaz, Matrika, Město, 18.červenec 2002

Na jaře jsme pořádali několik akcí pro veřejnost. V březnu se konal první skautský  ples po více než 50 letech. Počátkem dubna jsme se zapojili do celostátní akce Den otevřených kluboven. Pro návštěvníky jsme připravili výstavku z naší činnosti, pro děti řadu her a soutěží.

Součástí akce byla i veřejně prospěšná sbírka Pomozte dětem a večerní oheň   sv. Jiří s divadelními scénkami jednotlivých družin a oddílů.

Koncem dubna jsme v rámci Dne Země vysbírali odpadky ve skalách. 30.4.2002 jsme pro veřejnost připravili tradiční čarodějnice s programem pro děti.

 

Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 18.červenec 2002
Na závěr školního roku se škola dočkala dalších výborných výkonů. Na okresním finále Poháru rozhlasu v atletických soutěžích obsadila ZŠ Slatiňany v kategorii mladších žáků a žákyň, ale i starších žáků a žákyň 1. místa ! Starší žáci jako vítězové okresního kola Poháru rozhlasu postoupili do krajského finále z celkového 4. místa. Tady se výrazně zlepšili a skvělým finišem obsadili konečné 2. místo (!!) za bezkonkurenční ZŠ Moravská Třebová. Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Sport, Ostatní, 18.červenec 2002
© 1999 - 2008 Slatiňany
Stránky jsou generovány HTML generátorem WebGen.cz 602.29 CZ
Stránky jsou tvoreny podle kritérií HTML 4.01, jsou CSS validní.