Archiv

Úvodní stránka

Upozorňujeme na změnu některých telefonních čísel a obsazení kanceláří MěÚ Slatiňany

Evidence majetku, pozemky, komunální odpad sl. Medunová  kancelář č. 8, telefon 681 324, 660 234

Vedoucí údržby města p. Pleninger kancelář č. 7, telefon 660 241

1.   Zprávu o plnění usnesení Rady Města

2.   Postup při zadávání veřejných zakázek

3.   Výjimku z počtu dětí v MŠ na dobu neurčitou

4.   Výši příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů v MŠ a ŠD ZŠ

5.   Souhlas se vstupem na pozemky v k.ú. pro a.s. Český Telecom

 

 

Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 5.srpen 2002
V současné době se buduje nákladem města veřejně přístupné hřiště na bývalé zahradě za Školní družinou. V průběhu srpna bude dokončen zpevněný povrch a v září bude toto hřiště vybaveno a uvedeno do provozu. Mimo jiné zde bude rozběh a doskočiště pro skok do dálky, odrazová stěna na tenis, hřiště na volejbal event. nohejbal, hrazda, lavičky, pítko, sprcha, skluzavka, altán, houpačky, pískoviště, žebřík, prolézačka a dřevěný vláček.
Toto hřiště bude celý týden v denní dobu veřejně přístupné a zároveň bude sloužit pro potřeby základní školy, školní družiny a mateřské školy.
Ihned po předání bytů dokončené výstavby na Starém náměstí (I. etapa) proběhlo jednání s dodavatelem o zahájení II. etapy, což je dalších třicet bytů. Dle dohody , která vzešla z tohoto jednání, by mělo v srpnu dojít k předání staveniště a k zahájení stavby. I na tuto etapu dostalo město dotaci ze státního rozpočtu, která pokrývá cca 50 % nákladů. Zbývající náklady uhradí město ze svého rozpočtu.

V obřadní síni Městského úřadu ve Slatiňanech byli dne 22. června 2002 členem zastupitelstva  panem Stanislavem Skokanem slavnostně přivítáni do života tito noví občánci:

Bohuňková Monika

Kunčí

Dlouhý Lukáš  

Slatiňany

Havelka Štěpán

Slatiňany

Lieberzeit Jeroným

Slatiňany

Vaško Martin

Slatiňany

Na této malé slavnosti účinkovaly žákyně ZUŠ Slatiňany. Všichni přítomní popřáli novým občánkům a jejich rodičům do dalších let mnoho zdraví, pohody a klidu.

 

Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 5.srpen 2002

Mobilní kontejnery na velkoobjemový, nebezpečný odpad a bioodpad budou přistaveny v těchto termínech a na těchto místech:

chatová oblast Borek (dolní cesta u Bakešových)

7.9.2002

07.00 - 09.00 hod

parkoviště u zahrádkářské kolonie

7.9.2002

10.00 - 12.00 hod

Uložení odpadů do přistavěných kontejnerů bude zdarma pro trvale hlášené občany, vlastníky rekreačních objektů a pro fyzické osoby a právnické osoby oprávněné k podnikání (na základě předložené dohody s Městem Slatiňany).

Nebezpečnými odpady jsou např. : lednice, televizory, baterie, znečištěné tkaniny od oleje, zářivky, asfalt s obsahem dehtu, nádobky od spreje atd.

Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 5.srpen 2002

V srpnu oslaví své životní jubileum

Klapka Jaroslav, Slatiňany

Kloučková Helena, Slatiňany

Tejnecká Jaroslava, Slatiňany

Krutil Bohuslav, Slatiňany

Svoboda Zdeněk, Škrovád

Konrádová Marie, Škrovád

Blažková Margita, Trpišov

Mnoho spokojenosti do dlaších let přeje starostka Marie Málková a zaměstnanci MěÚ.

 

Sňatky uzavřené ve Slatiňanech v červenci

13.7.2002                   Tomáš Varhaník, MUDr. Tereza Horčičková

19.7.2002                   Daniel Cempírek, Milada Valtrová

20.7.2002                   Leoš Zíta, Zuzana Žemlíková

20.7.2003                   Robert Moravec, Jana Roztočilová

27.7.2002                   Jiří Šlesinger, Soňa Horová

 

Autor: , Trvalý odkaz, Matrika, Město, 5.srpen 2002
Ve dnech 29. a 30.6. se v Třinci uskutečnilo mistrovství republiky žactva v atletice. Z našeho oddílu si právo účasti vybojoval Martin DOUŠA, který startoval v překážkových bězích na 100 a 200 m.
Na 100 m překážek se mu bohužel moc nedařilo. Ve svém rozběhu skončil na 5. místě v čase 15,84, což je daleko za jeho osobním rekordem. Lépe se mu vedlo na 200 m překážek. Tam si osobák naopak výrazně překonal a poprvé prolomil hranici 30 vteřin.
Nejprve byl 4. v rozběhu v čase 29,29. Postup do finále A mu sice unikl, ale postoupil do finále B. Tam byl opět 4., když se ještě o dvě setinky zrychlil na 29,27. Celkově obsadil 12. místo.
Autor: , Trvalý odkaz, Sport, Ostatní, 5.srpen 2002

V pátek 23.8. se uskuteční významný atletický mítink VELKÁ CENA SLATIŇAN. Hlavní disciplínou  budou běhy na 800 m / zároveň cena firmy Chladící systémy Chrudim /.

Stejně jako vloni se ve Slatiňanech  bude běžet krajský přebor Pardubického a Královéhradeckého kraje na 10 km mužů /také cena firmy OK Sport Chrudim/.

Na programu budou ještě závody na 200 m /cena Komerční banky Chrudim/, 400 m /cena Radia OK/, a tři technické disciplíny: dálka, trojskok a koule.

Start první disciplíny je v 16.30 hod.

Pořadatelé z oddílu atletiky TJ Spartak srdečně zvou všechny příznivce sportu.

                                                                                                          Mgr. Jan Hanuš

 

Autor: , Trvalý odkaz, Sport, Ostatní, 5.srpen 2002
Koncem června oslavil duchovní správce římsko - katolické farnosti pater Bohuslav Směšný třicáté výročí svého kněžského svěcení. Slatiňanští farníci mu udělali radost gratulacemi, krásným květinovým darem, a dalšími drobnými dárky.
Pro kostel sv. Martina zajistil letos dvě řady nových lavic, které nahradily dosluhující staré. Sbírky k uhrazení půjčky k zaplacení lavic se konají při mši svaté každou druhou neděli v měsíci.
Místní řádové sestry Františkánky dokončily ve své klášterní kapli výměnu elektroinstalace, nechaly nově vymalovat a kaple opět září čistotou.
V neděli 30.6.2002 se konala v kostele sv. Martina ve Slatiňanech poutní slavnost, při které byla sloužena mše svatá ke cti Panny Marie Pomocnice křesťanů. Při této mši svaté byla přednesena Brixiho mše sborem Salvátor z Chrudimi, který řídil Tomáš Žídek.
Na závěr poutního dne se uskutečnil koncert pěveckého sboru Slavoj z Chrudimi, který si už získal své posluchače a byl spontánně aplaudován.
© 1999 - 2008 Slatiňany
Stránky jsou generovány HTML generátorem WebGen.cz 602.29 CZ
Stránky jsou tvoreny podle kritérií HTML 4.01, jsou CSS validní.