Archiv

Úvodní stránka

Zastupitelstvo města

     1. Bere na vědomí:

           a) zprávu o plnění usnesení ZM
           b) zprávu k žádosti o bezúplatný převod pozemků z vlastnictví ČR-správce Pozemkový fond do vlastnictví města Slatiňany
           c) změnu rozpočtu č. 8 schválenou usnesením RM

Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 4.říjen 2003

Rada města

1. Doporučuje zastupitelstvu města schválit:

a) předložené návrhy usnesení ve znění zpráv

2. Bere na vědomí:

a) výroční zprávu Základní školy Slatiňany za školní rok 2002/2003 s tím, že bod 6 písm. d) a e) budou podléhat samostatnému projednávání

b) výsledek hospodaření Mateřské školy Slatiňany za 1. pololetí 2003

c) výsledek hospodaření Základní školy Slatiňany za I. pololetí 2003

d) výsledek hospodaření Základní umělecké školy Slatiňany za I pololetí 2003

e) výsledek hospodaření Školní jídelny Slatiňany za I.pololetí 2003

 

Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 4.říjen 2003
Stále častěji se na komunikacích města setkáváme s občany, kteří jedou po chodníku na kole. Svým bezohledným počínáním ohrožují chodce, maminky s kočárky a děti, kteří se musejí cyklistům vyhýbat a mnohdy až do vozovky. Pokud především naši starší spoluobčané mají obavy z hustého provozu na silnicích i místních komunikacích, není přestupkem kolo v nebezpečném místě po chodníku vést.
Jízda cyklistů po chodnících bude postihována jako dopravní přestupek.
Děkujeme za pochopení a respektování této výzvy.
Dana Česalová, DiS., referentka dopravy
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 4.říjen 2003
V katastrech města Slatiňany nejsou zřízeny ani provozovány žádné skládky odpadů, nebezpečných odpadů a vykopané zeminy.
Žádáme občany, aby dodržovali Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2002 města Slatiňany o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálních územích města Slatiňany, včetně systému nakládání se stavebním odpadem a svoje odpady likvidovali předepsaným způsobem a v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 4.říjen 2003
Dne 28.10.2003 vzpomeneme výročí Dne vzniku samostatného československého státu. U příležitosti tohoto státního svátku budou položeny věnce k pomníkům padlých, jako vzpomínka obětem 1. světové války a zároveň vyvěšeny státní vlajky.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 4.říjen 2003
Již několikrát jsme na stránkách Ozvěn apelovali na naše spoluobčany řidiče a vlastníky motorových vozidel, aby nepoškozovali chodníky ve městě najížděním auty a stáním aut na nich. Chodníky ve většině případů nejsou konstrukčně provedeny tak, aby snesly stání mnohdy i nákladního automobilu. Na opravy takto zničených chodníků musí město zcela zbytečně vynakládat finanční prostředky, které by bylo účelnější využít jinde. Například nedávno provedená oprava části chodníku v Palackého ulici, spočívající pouze ve výměně obrubníků s urovnání a částečným doplněním dlažby přišla rozpočet města na 110 tis. Kč.
Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 4.říjen 2003
Koncem srpna se konal tradiční závod "Velká cena Slatiňan v běhu na 800 m". Dvěma fotografiemi se vracíme k hlavnímu závodu.
Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Sport, Ostatní, 4.říjen 2003
V jezdeckém areálu na Závisti se o víkendu sešlo téměř šedesát jezdců nejen z jičínského regionu.
Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Sport, Ostatní, 4.říjen 2003

Vážení spoluobčané,
Rádi bychom Vás informovali o naší snaze vybudovat poblíž Vašeho bydliště hospic.
Letos v únoru bylo založeno občanské sdružení Smíření s jednoznačným záměrem pomoci umírajícím a nemocným s nevyléčitelným a postupujícím onkologickým onemocněním.
Tato služba v současném zdravotnickém systému chybí, přesněji je prostřednictvím občanských iniciativ pomalu zaváděna. Chrudimský hospic oslovuje na základě prožitých zkušeností a zároveň mají potřebu pomoci.

Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 4.říjen 2003

Narozen v měsíci červenci
Stanislav Havel

Narozeny v měsíci srpnu
Denisa Jeníčková
Nikola Špačková

Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Matrika, Město, 4.říjen 2003
Švadlenková Emílie, Slatiňany
Tůmová Anna, Slatiňany
Volejníková Marie, Slatiňany
Figurová Helena, Slatiňany
Zavřelová Bohumila, Slatiňany

Mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti do dalších let přeje starosta MVDr. Ivan Jeník a zaměstnanci MěÚ Slatiňany.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Matrika, Město, 4.říjen 2003
si Vás dovoluje pozvat na schůzku, která se koná dne 8.10.2003 od 17 hodin v hlavní budově školy.

Program:     1.zvolení Rady klubu
    2.stanovení výše příspěvku
    3.program Klubu na školní rok 2003/2004
Za Klub Zuzana Kubínová

Autor: Škola, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 4.říjen 2003

Když dne 31.srpna 2002 byly v bývalé Cihelně Rosice A zahájeny Rosické trhy, málokdo věřil v jejich životaschopnost.
Dnes, po roce provozu tržnice můžeme konstatovat, že díky rozumnému rozhodnutí zastupitelstva obce a obětavé práci skupiny zapálených pořadatelů a nadšenců jsou trhy provozovány a dále rozvíjeny. Velkou zásluhu na tom mají i pracovníci údržby obce, kteří na zvelebení a zkvalitnění areálu tržnice odvedli velký kus práce.

Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 4.říjen 2003

Klub Paprsek oznamuje, že po prázdninové přestávce opět zahajuje svoji činnost.
Od začátku října se budou členové scházet každou středu od 15 do 16 hodin v prostorách mateřské školy ve Slatiňanech. Zveme všechny rodiče s dětmi od 0 let, ale i nastávající rodiče. Přijďte si popovídat, vyměnit zkušenosti, dozvědět se něco nového a dopřát dětem 1 hodiny pohybových her, zábavy a zpívání.

Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 4.říjen 2003

Na základě dlouhodobého sledování vytíženosti pošt a výše poptávky po poštovních službách bylo zjištěno, že stávající otevírací doba pošty Slatiňany, která byla k 1. září loňského roku zkušebně prodloužena, není veřejností dostatečně využívána. Zejména v časovém období od 17 do 18 hodin je zájem o poskytované služby minimální.

Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 4.říjen 2003
Městský úřad ve Slatiňanech Vás srdečně zve na hudební pořad Umělecké skupiny Jaroslava Kosiny, v jejíž podání si poslechnete známé operetní melodie skladatelů Lehára, Kalmána, Nedbala a dalších. Hudební pořad se koná v sobotu dne 25. října 2003 od 16.00 hodin v obřadní síni městského úřadu ve Slatiňanech.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 4.říjen 2003
V pátek 17.10.2003 budou zahájeny taneční pro manželské páry a přátelské dvojice. Uskuteční se 5 lekcí, vždy od 21 hodin do 23 hodin. Cena 1 200,-Kč/ 1 pár. Poplatek bude vybírán před zahájením 1. lekce. Výuku povede taneční mistr Radek Smejkal.
Přihlášky přijímá paní Hana Hanušová na tel. 469 681 945 po 18 hodině, nebo 608 970 115.
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 4.říjen 2003
Máte rádi divadlo? Chcete-li se stát členem divadelního kroužku máte možnost přihlásit se každou neděli v sokolovně vždy v 18 hodin, kdy probíhají schůzky kroužku. Vítáni budou zájemci od 15 let výše. Kroužek vede p. Trojan z Rabštejnské Lhoty.
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 4.říjen 2003
Město Slatiňany děkuje touto cestou vedení státního zámku Slatiňany za osázení dvou okrasných nádob umístěných na vstupu do ulice Jiráskovy.
Autor: , Trvalý odkaz, Vzkazy, Ostatní, 4.říjen 2003
Základní škola Slatiňany pořádá výuku cizích jazyků pro veřejnost. Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 4.říjen 2003
© 1999 - 2008 Slatiňany
Stránky jsou generovány HTML generátorem WebGen.cz 602.29 CZ
Stránky jsou tvoreny podle kritérií HTML 4.01, jsou CSS validní.