Archiv

Úvodní stránka

1. Bere na vědomí:

a) zprávu o plnění usnesení

2. Schvaluje:

a) udělení výjimky pí. Buřilové Marcele, provozovatelce restaurace MONACO, z obecně závazné vyhlášky města Slatiňany č. 5/2001 o zajištění veřejného pořádku při pořádání hudebních produkcí na území města Slatiňany dne 18., 25.10., 1.11., 15.11., 22.11., 29.11., 13.12.. 20.12, 31.12. 2003 z důvodu pořádání diskoték na dobu od 22.00 do 02.00 hod.

b) udělení výjimky organizací TJ Spartak Slatiňany z obecně závazné vyhlášky města Slatiňany o zajištění veřejného pořádku při pořádání hudebních produkcí na území města Slatiňany dne 15.11.2003 z důvodu konání posvícenské taneční zábavy na dobu od 22.00 hod. do 03.00 hod.

c) změnu rozpočtu č. 11 města Slatiňany na rok 2003 v příjmové a výdajové části na celkovou částku 53 369 600 Kč

d) ponechat pojištění majetku města za stávajících podmínek u dosavadního pojistitele, tj. Pojišťovna České spořitelny, a.s.

Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 14.listopad 2003

Rada města

1. Bere na vědomí:

a) zprávu o činnosti Informačního centra Slatiňany

b) výroční zprávu ZUŠ Slatiňany za školní rok 2002/2003

c) zadání zakázky malého rozsahu - stavby Rekonstrukce kanalizace v ul. Boženy Němcové ve Slatiňanech společnosti INSTAV Hlinsko v Č. za podmínek sjednaných smlouvou o dílo č. 139/2003. Cena díla dle smlouvy o dílo bude 199 434 Kč.

d) Zadání zakázky malého rozsahu - stavby "Oprava povrchu komunikace mezi ul. V Kaštance a Jiráskovou (podél hřebčína a DPS) ve Slatiňanech společnosti s.r.o. REAL speciální silniční práce Slatiňany za podmínek sjednaných smlouvou o dílo. Cena díla dle smlouvy o dílo bude 199 960 Kč Tato částka bude prostavěna v roce 2003 z celkové hodnoty díla ve výši 311 428 Kč dle rozpočtu stavby. S tím, že v části řešené urbanistickou studií ing. Jebavého je toto řešení dočasné.

Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 14.listopad 2003
na velkoobjemový odpad, bioodpad a nebezpečné složky komunálního odpadu budou přistaveny v těchto termínech a na těchto místech:
UmístěníDatumČas
v Kunčí na návsi08.11.200308.00 - 10.00 hod.
v Trpišově na návsi08.11.200310.30 - 12.30 hod.
na Starém náměstí ve Slatiňanech15.11.200308.00 - 10.00 hod.
na návsi ve Škrovádě15.11.200310.30 - 12.30 hod.
Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 14.listopad 2003
V termínu 1. - 4.10.2003 uspořádala ZŠ Slatiňany sportovně poznávací zájezd na Taurenskou cyklistickou stezku. Trasa vede údolími řek Salzach a Saalach podél několika alpských horských skupin včetně nejvyššího pohoří Rakouska Hohe Tauren.
Na kola jsme nasedli ve výšce 1 200 m.n.m. u Krimmelských vodopádů. Ujeli jsme během tří dnů 150 - 200 km a podařilo se nám dojet do předem určeného cíle německého Bad Reichenhallu. Jízda po výborně značené stezce bez aut, podzimními Alpami se zasněženými vrcholy, byla kouzelná. Počasí nám, až na jednu přeháňku, poměrně přálo. Všichni žáci i rodiče vše bez problému zvládli a akce se podle ohlasů líbila. Zúčastnilo se celkem 19 žáků ZŠ Slatiňany.
Na žáky v Rakousku nejvíce zapůsobil pořádek a čistota. I to je jeden z důvodů, proč podobné akce pořádáme. Chceme ukázat dětem, že péče o životní prostředí se rozhodně vyplácí.
Mgr. Mandys Ivo
Autor: Škola, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 14.listopad 2003
Koncem října proběhne na naší škole dvoudenní projekt "Kulturní a historické památky regionu". Během exkurzního dne budou mít žáci možnost dle svého výběru navštívit kulturní a historické zajímavosti regionu (památky Pardubic, barokní Chrast, zámek Žleby, keltské Hradiště s ukázkou archeologického výzkumu, památky Chrudimi, Luže atd.) Další den budou pak poznatky a prožitky z exkurzí zpracovávat a prezentovat své výstupy.
V rámci celostátní akce "Podzimní setkání" se exkurzí zúčastní i několik dětí z ústavu v Přestavlkách.
Mgr. Daniel Vychodil
Autor: Škola, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 14.listopad 2003
Dne 15.10.2003 proběhla za podpory Zasilatelství Železník Pardubice v audiovizuální učebně ZŠ Slatiňany akce, kterou jsme společně s kreslířem Janem Honzou Lušovským nazvali "Kreslením za lepší komunikaci mezi postiženými a zdravými dětmi". Tohoto setkání se zúčastnilo 10 dětí z ÚSP a 10 dětí ze ZŠ Slatiňany.
Navázání kontaktů mezi základní školou a ústavem je jednou z našich současných aktivit. Naši žáci potkávají klienty ÚSP každý den na ulici i na hřišti a často nevědí, jak se k nim mají chovat a jak s nimi komunikovat.
Cílem akce bylo ukázat možnosti prolomení bariér pomocí kreslení a humoru některým žákům ZŠ a motivovat je k působení na ostatní děti ve škole. Děti z USP byly návštěvou školy a novými kamarády nadšené.
Děti si ze setkání, které mělo neopakovatelnou atmosféru, odnesly vedle originálního obrázku od Jana Honzy Lušovského určitě i cennou životní zkušenost.
Mgr. Mandys Ivo
Autor: Škola, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 14.listopad 2003
V tomto školním roce má naše škola ve všech oborech, a to včetně pobočky v Nasavrkách celkem 405 žáků. K tomu je ještě nutno připočíst 8 dospělých - výdělečně činných, kteří převážně navštěvují výtvarné kurzy. Kapacita školy je naplněna a to již bez jakékoliv rezervy. Výše školného je oproti předešlému roku beze změn. Kolektiv učitelů je již několik let stabilní. Od jara máme vlastní internetové stránky, kde se můžete seznámit podrobně a aktuálně s činností naší školy. Zde bych chtěl upozornit především na naší rozsáhlou fotogalerii. Chystáme také rozšíření fotogalerie o starší fotografie (9-10 let), kde se mohou poznat naši bývalí žáci - dnes již dospělí.
Internetové stránky naší školy jsou: www.slatinany.cz/zus
Petr Šotta, ředitel školy
Autor: ZUŠ, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 14.listopad 2003
Město Slatiňany zve srdečně všechny důchodce na hudební pořad "Posezení s důchodci při oblíbených písničkách, který se koná v pátek 28.listopadu 2003 od 16.00 hodin v obřadní síni Městského úřadu Slatiňany. Živé melodie různého žánru se můžete poslechnout v podání hudební skupiny Fragment pod vedením Pavla Starého. Vstupné zdarma.
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 14.listopad 2003
Ve Slatiňanské kavárničce se uskuteční v pátek 28.11.2003 od 19.30 hod. již
8. LASKAVÝ VEČER
Básně a písně VLADIMÍRA VYSOCKÉHO, BULATA OKUDŽAVY a JOSEFA KAINARA Vám zazpívá a přednese ALFRÉD STREJČEK
Vzhledem k nákladům s touto akcí spojených si dovolím Vás požádati o příspěvek asi 100,-Kč
Na Vaší účast se těší klub Paprsek, personál kavárničky a Zdeněk Jirásek.
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 14.listopad 2003
Ve středu 5.11. a 19.11.2003 od 17.00 hodin se v hudebním sále Základní umělecké školy Slatiňany konají žákovské koncerty. Vstupné je dobrovolné.
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 14.listopad 2003
TJ Spartak Slatiňany, oddíl kopané, pořádá v sobotu 15.listopadu. Posvícenskou taneční zábavu - opět v místní sokolovně.
Zajištěna je i tradičně bohatá tombola.
K tanci hraje hudební skupina KROKUS. Začátek ve 20.00 hodin.
Předprodej vstupenek (místenky) v trafice Květ.
Srdečně zvou pořadatelé!!!
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 14.listopad 2003
V průběhu letošního roku oslaví ve Slatiňanech 12 manželských párů výročí 25 let společného života. Jako každoročně uspořádá město Slatiňany malou oslavu pro naše jubilanty dne 14.listopadu 2003 v obřadní síní Městského úřadu ve Slatiňanech od 18.00 hodin.
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 14.listopad 2003
Sňatky uzavřené ve Slatiňanech v měsíci říjnu 2003
18.10.2003Petr MejstříkVeronika Bohuňková
23.10.2003MUDr. Radoslav SvobodaIng.Jolana Doudová
24.10.2003Petr KozelDarina Brandová
Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Matrika, Město, 14.listopad 2003
Uplynul rok a Vánoce jsou opět za dveřmi. Chcete-li nakoupit vánoční dárky pod jednou střechou, zveme Vás do naší sokolovny v sobotu 22.listopadu 2003 na již 4. vánoční trhy.. Od 8 hodin bude probíhat prodej zboží všeho druhu.
Letošní nabídku zboží doplní rozšířená kolekce keramiky Hořice vhodná jako dárek ke všem příležitostem v cenách více než příznivých.
Vstupné 5 Kč. Děti zdarma. Těšíme se na Vaší návštěvu.
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 14.listopad 2003
Rozloučení se starým rokem a přivítání roku nového se stává v sokolovně pomalu již tradicí. Také letos 31. prosince 2003 se sejdeme, abychom se společně pobavili, zatančili si a půlnočním přípitkem přivítali nástup roku 2004.
K tanci bude hrát skupina Krokus.
Zájemci si mohou již nyní zajistit místenky u paní Hanušové na tel. 609 970 115, nebo 469 681 945, též i osobně.
TJ Sokol Slatiňany
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 14.listopad 2003
Horolezci z horolezeckého oddílu Škrovád zvou všechny běžce i povzbuzující na tradiční terénní běh na symbolických 8 848 metrů pořádaný u příležitosti ukončení lezecké sezóny tzv. Posledního slanění.
Start běhu je v sobotu 29.11.2003 ve 14.00 hodin ve skalách ve Škrovádě.
Mgr. Mandys Ivo - předseda HO Škrovád
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 14.listopad 2003
O letních prázdninách proběhly čtyři tábory pořádané našim střediskem. Dva v Šiškovicích, jeden na Doubravce a oldskautský na Březinách.
V září se rozběhla obvyklá činnost družin. Mezi tradiční zářijové akce určitě patří vodácký výskyt skautů na Seči.
Další výraznou akcí je šiškovická brigáda. Obvykle provádíme běžnou údržbu a přípravy na zimu (dřevo, uhlí). Letos však došlo k další fazi rekonstrukce chaty, kdy byl vyměněn vnější plášť jižní stěny a zhotovena nová podlaha v klubovně (firmy Tichý a Saivera). Natírali jsme tedy opravené části chaty, malovali v klubovně, zhotovili provizorní kůlnu na dřevo atd.
Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 14.listopad 2003
Mnoho dětí a návštěvníků školy bylo po prázdninách překvapeno, v jakém hávu jsou oděny chodby a schodiště hlavní budovy školy. Učitelé připravili návrh na příjemnější a podnětnější vyzdobení veřejných prostor školy. Firma Zobal vymalováním chodeb připravila velmi pěkný podklad pro další tvoření našich učitelů a žáků. V srpnu tak díky p.uč. Anýžovi, Hanušovi, Zavřelové, Brázdové, Moučkové a Ludvíkové vznikly krásně vyzdobené, tématicky zaměřené sektory (přírodovědný, dějepisný, zeměpisný a výtvarně-hudební). Výzdoba je postupně doplňována. V současné době vzniká v přízemí technicky zaměřený sektor.
Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 14.listopad 2003
Říká se, že každý druhý obyvatel Slatiňan patřil do atletické rodiny. Ten koutek za sokolovnou s dřevěnou boudou je už vzpomínka, ale tam byl začátek nepřetržité činnosti oddílu.
Čas se nezastaví, jména se střídají, ale ti věrní zůstávají, ze závodníků se mění v trenéry, rozhodčí. Jsou stále spjati s místy svého mládí. Ty dávné vzpomínky zůstávají na fotografiích a v srdcích těch, kteří jsou věrni tomu atletickému oválu. Již nezávodí, ale pomáhají, jejich práce není tak viditelná, ale bez ní by se žádný sport neobešel.
Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Sport, Ostatní, 14.listopad 2003
Město Slatiňany zve srdečně všechny občany na cestopisnou přednášku pedagoga a cestovatele p. Jiřího Hrušky o Severní Americe spojenou s promítáním diapozitivů, která se koná ve čtvrtek 13.listopadu 2003 v 18.00 hod. ve Společenském domě (bývalá školní jídelna).
Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 14.listopad 2003
Slatiňanské křesťanské společenství uspořádalo už šestý ročník svatováclavského setkání dětí ve Slatiňanech.
Letos přijely děti do deseti let z farností: Chrudimě, Skutče, Heřmanova Městce, Proseče, Kameniček, Klokočova a jako hosté z církevní školy z Hradce Králové.
Mši svatou v kostele sv. Martina sloužili páteři Skutče, Nasavrk a Slatiňan.
Program pokračoval v sokolovně a díky pěknému počasí mohla proběhnout "suchá varianta" v pěkné slatiňanské přírodě po cestě k návrší Vrchlického.
Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 14.listopad 2003
13.listopadu letošního roku uplyne 110 roků od posvěcení farního kostela svatého Martina ve Slatiňanech.
Kostel byl přestavěn podle návrhu Františka Schmoranze v roce 1892. Před dokončením stavby kostela zemřel královohradecký biskup Hais. Proto ke svěcení došlo až o rok později 13.listopadu 1893. Světitelem byl nový biskup z Hradce Králové Eduard Jan Brynych. Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Historie, Město, 14.listopad 2003
Od 1.10.2003 je v Nemocnici Chrudim provozována LSPP v rekonstruovaných prostorách administrativní budovy nemocnice.
Rozsah LSPP:
Pondělí - pátek16 - 20 hodin
Sobota, neděle, svátek09 - 18 hodin
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 14.listopad 2003
© 1999 - 2008 Slatiňany
Stránky jsou generovány HTML generátorem WebGen.cz 602.29 CZ
Stránky jsou tvoreny podle kritérií HTML 4.01, jsou CSS validní.