Archiv

Úvodní stránka

Opět nastává čas vánoční a s ním přicházejí pro většinu z nás nejkrásnější svátky v roce.

Přeji Vám ze srdce, aby jste je prožili v klidu a pohodě, mezi svými nejbližšími. Všem a hlavně dětem přeji bohatou nadílku pod vánočním stromečkem a alespoň trochu nadílky sněhové.

V novém roce 2004 Vám přeji hlavně mnoho zdraví, ale také štěstí a radosti v soukromém životě i v zaměstnání.

MVDr. Ivan Jeník, starosta

Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 24.prosinec 2003

Děkujeme touto cestou Ing. Vladimíru Šmídovi z Mikulovi za smrk, který daroval městu Slatiňany, pro účel vánoční výzdoby na hlavní křižovatce ve Slatiňanech.

Děkujeme Státnímu zámku Slatiňany za vysázení zeleně před pobočkou České spořitelny ve Slatiňanech.

Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 7.prosinec 2003
Rada města
1. Bere na vědomí:

a) výsledek hospodaření v městských lesích za 3. čtvrtletí roku 2003
b) výsledek hospodaření města Slatiňany za III. čtvrtletí
c) výsledek hospodaření Základní školy Slatiňany za III. čtvrtletí 2003
d) výsledek hospodaření Mateřské školy Slatiňany za III. čtvrtletí 2003
e) výsledek hospodaření Školní jídelny Slatiňany za III. čtvrtletí í 2003
f) výsledek hospodaření Základní umělecké školy Slatiňany za III. čtvrtletí 2003
g) zprávu o dokončených a rozpracovaných akcích v roce 2003
h) zadání zakázky malého rozsahu

Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 7.prosinec 2003
Rada města
1. Schvaluje:

a) zřízení věcného břemene na částech pozemků parc.č. 647/1, 645/1 a 645/3 v kat. území Slatiňany, které bude spočívat v právu akciové společnosti Východočeská energetika, Sladkovského 215, Hradec Králové zřizovat a provozovat zařízení veřejného rozvodu elektřiny
b) umístění označení provozovny na část domu č.p. 771 v ul. T.G.Masaryka ve Slatiňanech (na fasádu v levé části nad cca 3 okna 1. patra od silnice č. I/37) akciové společnosti Geodet a Les
c) změnu rozpočtu č. 13 města Slatiňany na rok 2003 v příjmové i výdajové části na celkovou částku 53 413 900,-Kč
d) přidělení bytu č. 2 v DPS Slatiňany paní Růženě Mánkové, Slatiňany s účinností od 10.11.2003
e) realizaci opravy střechy na budově Mateřské školy Slatiňany – firmou Josef Bláha, Svobodné Hamry za nabídkovou cenu celkem 101 808,-Kč
f) ukončení přijímání žádostí na přidělení bytů pro II. etapu na Starém náměstí ke dni 14.11.2003

2. Zrušuje:

a) usnesení rady města Slatiňany č. 10/2003 ze dne 21.5.2003 ve věci schválení umístění značení provozovny na část domu č.p. 771 v ul. T.G.Masaryka ve Slatiňanech (nad vchodem do budovy) akciové společnosti Geodet a Les

Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 7.prosinec 2003
V průběhu měsíce listopadu se uskutečnila jednání vedení města Slatiňany s místními společenskými, kulturními a sportovními organizacemi. Byly to:
TJ Spartak, Sokol, Junák, ROBI, Český svaz chovatelů, Český rybářský svaz, Svaz tělesně postižených, Národní hřebčín o.z. Slatiňany, Myslivecká společnost Slatiňany, Český svaz turistů, JK Pablo, Zámecký kulturní nadační fond, Sbor dobrovolných hasičů.
Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 7.prosinec 2003
Dne 11. prosince v 18.30 hod se uskuteční další cestopisná přednáška pedagoga a cestovatele pana Jiřího Hrušky tentokrát o Austrálii pod názvem Austrálie - "Outback" spojená s promítáním diapozitivů. Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 7.prosinec 2003
V sobotu 13.prosince 2003 v 10 hodin bude v obřadní síni Městského úřadu Slatiňany. Slavnostně přivítáno do života a společenství našeho města 8 nových občánků.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Matrika, Město, 7.prosinec 2003

V obřadní síni Městského úřadu ve Slatiňanech byli dne 4. října 2003 paní místostarostkou Ing. Dagmar Fryšovou slavnostně přivítáni do života a společenství našeho města tito noví občánci:

Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Matrika, Město, 7.prosinec 2003

Žáci a pracovníci školy vás zvou na naše akce. Doufáme, že si vyberete.

Celý článek ...
Autor: ZUŠ, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 7.prosinec 2003

Sňatky uzavřené ve Slatiňanech v měsíci LISTOPADU

21.11.2003Martin Šmahel, Lenka Myšková
22.11.2003 Jan Sliacký, Lenka Chudinská
Michal Moka, Radka Plitzová
Ladislav Starý, Michaela Adámková
Pavel Kábele, Vlasta Gruberová

Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Matrika, Město, 7.prosinec 2003
V podvečer 10. listopadu se u rozsvícených dýní scházeli rodiče s dětmi ze školní družiny na zábavnou akci „Stezka za kouzelným světýlkem“. Dospělí si s dětmi nejprve zasoutěžili v netradičních disciplínách a pak se postupně vydávali po okruhu rozsvícených lampiónů na malý postřehový závod. Celý článek ...
Autor: Škola, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 7.prosinec 2003

Posledním vystoupením atletů pod otevřeným nebem byly KP vícebojařů 11. -12.10. v Litomyšli. Pro naši jedenáctičlennou výpravu více jak úspěšné.
Mladší žactvo – pětiboj – (60m př., 60m, míč., dálka, 800m)
Nejlepší byl Pešek Michal na 3. místě (1767b.). Milotínský Stanislav byl 5. (1617b.), Chrbolka Oldřich 11. (1297b.) a Picpauer Michal 12. (1030b) oba jsou o rok mladší.
Z dívek byla Kociánová Lenka 10. (1872b) a Benešová Monika 14. (1543b.)

Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Sport, Ostatní, 7.prosinec 2003

Žákyně i žáci po čtyřech základních kolech skončili shodně na 2. místech. Nejúspěšnější podle získaných bodů byla : Palatášová – 50,5b. (1x první a 2 x druhá na 150m), Kociánová – 47,5b. (3 x čtvrtá na 60 m a 800 m), Benešová – 40b. (2 x první na 800 m), Hanzlová – 34,5b., Jehličková – 21,5b., Flanderková – 21b.

Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Sport, Ostatní, 7.prosinec 2003

Po deseti letech, kdy naši atletiku zastupovala jen mládežnická družstva a pár jednotlivců mezi dospělými se opět utvořilo družstvo mužů. Pravda, většinu v něm tvořili dorostenci a junioři a dokonce i starší žáci. Dále se představilo několik veteránů a tak muži mezi dvacítkou a čtyřicítkou byli ve značné menšině. Předem bylo jasné, že na přední umístění družstvo nemá. Zvláště, když krajský přebor Pardubického a Královohradeckého kraje byl letos pouze pětičlenný,. Družstva, která bychom mohli porazit se prostě nepřihlásila. Nakonec naši atleti obsadili skutečně až pátou příčku, ale o zklamání nelze mluvit. Byla to porážka čestná a důstojná.

Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Sport, Ostatní, 7.prosinec 2003
TJ Sokol Slatiňany Vás zve 31.12. do sokolovny k tradičnímu rozloučení s uplynulým rokem a přivítání roku 2004.
K dobré náladě a tanci zahraje skupina Krokus. Vstupenky v ceně 299,-Kč, které obsahují místenku, studenou večeři a šampus na přípitek jsou již v prodeji.
Další zájemci se mohou hlásit nejpozději do 12. prosince u pí Hanušové osobně, nebo na tel. č. 469 681 945, mobil 608 970 115.
TJ Sokol Slatiňany
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 7.prosinec 2003
ZO ČSCH Slatiňany pořádá dne 10.ledna 2004
tradiční chovatelský bál
Hudba: MAT -4 – Skuteč
Začátek ve 20.00 hodin – Sokolovna Slatiňany
Předtančení ZUŠ Slatiňany.
Bohatá tombola.
Předprodej místenek v Galanterii u pí. Petrové od 15.12.2003
Srdečně zvou pořadatelé.
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 7.prosinec 2003

Každoročně zveme všechny občany ke svátečnímu předvánočnímu posezení do naší sokolovny. Příjemnou atmosféru vykouzlí divadelní kroužek TJ Sokol Slatiňany v jehož podání zazní známé vánoční melodie. Pozvěte své známé a přijďte si s námi zazpívat v úterý 16.12.2003 v 16.30 hodin. Uděláte radost nejen sobě, ale i partě nadšenců, která pro Vás tuto akci připravila.

TJ Sokol Slatiňany
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 7.prosinec 2003

Vážení občané slatiňanští
To, že se v kavárně občas pořádají Laskavé večery se již dostalo do podvědomí většiny z Vás. Od března do listopadu se jich konalo osm. A jelikož v jejich pořádání hodlám pokračovat, pak si dovolím malé ohlédnutí.

Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 7.prosinec 2003

Slatiňanskou kavárničku již od jara zdobí (mimo jiné) tzv. laskavé večery, což není nic jiného než příjemné posezení s hudbou a literaturou. V pořadí 7. laskavý večer 17.11. se proměnil v malý, ale velice příjemný svátek. Jako hosté totiž přijeli Alfréd Strejček a Jitka Molavcová. Nejprve Alfréd Strejček zazpíval několik písniček Bulata Okudžavy a Vladimíra Vysockého a zarecitoval pár básní Josefa Kajnara. Tato část jeho vystoupení byla zároveň pozvánkou na jeho druhé slatiňanské představení ( a 8. Laskavý večer), který byl zaměřen právě na tyto velikány nejen Ruska a českých zemí.

Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 7.prosinec 2003
19.11.2003 uplynulo 65 let od skonu velkostatkáře (do r. 1918 knížete) F.J Auersperga. V Čechách byl majitelem četných panství, např. Nasavrk, Žlebů a Dolních Kralovic na Plzeňsku. Nejčastěji však prodléval na slatiňanském zámku.
Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Historie, Město, 7.prosinec 2003

Právě to byla trasa listopadového výletu KČT Slatiňany. Vlakem jsme dojeli do Dobříkova: Úpravnou vesnicí okolo zrestaurované sochy Mistra Jana Husa a památníku Dobříkovských z Malejova jsme došli ke kostelu. Tam už na nás přesně podle slibu paní starostky Krausové čekal pan Vrba, aby nám ukázal i jeho interiér. Objekt je jedním z podkarpatských dřevěných kostelíků přenesených do České republiky. V letech 1929 – 1936 bylo totiž různými spolky a mecenáši zakoupeno šest opuštěných a chátrajících dřevěných podkarpatských kostelíků a ty pak byly převezeny na různá místa ČR. Tento v Dobříkově je z roku 1669 a byl přivezen v roce 1930. Je roubený, stejně jako ty ostatní, které jsou v Blansku, Kunčicích pod Ondřejníkem, v Praze, Nové Pace a v Hradci Králové. Ten poslední jsme už viděli při našem výletě v loňském září. Dobříkovský kostelík má v průčelí arkádu, věž s ochozem a uzavřenou předsíň. Část zařízení mají teď v péči restaurátoři. V současné době je v majetku církve československé husitské.

Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 7.prosinec 2003
Oddíl volejbalu Spartaku Slatiňany Vás srdečně zve na turnaj mužů a žen – veteránů, který se koná v sobotu 20.12.2003 ve sportovní hale ve Slatiňanech.
Srdečně zvou pořadatelé!
Autor: , Trvalý odkaz, Sport, Ostatní, 7.prosinec 2003
© 1999 - 2008 Slatiňany
Stránky jsou generovány HTML generátorem WebGen.cz 602.29 CZ
Stránky jsou tvoreny podle kritérií HTML 4.01, jsou CSS validní.