Archiv

Úvodní stránka

Miroslav Kroufek (1905 - 1973), sportovec a amatérský filmař, živnostník ve Slatiňanech, průkopník dálkového plavání. 11.8.1935 přeplaval stylem prsa za 1 hodinu 48 minut na délku Sečskou přehradu (tj. uplaval 7 km). V září 1936 vytvořil rekord v dálkovém plavání v Itálii při překonání úžiny mezi Benátkami a ostrovem Lido. Byl také vynikajícím lyžařem a startoval v prvních ročnících pardubické Zlaté přilby. Po Miroslavu Kroufkoví (amatérském filmaři) se uchoval především snímek Jaroslav Vrchlický a jeho milé Slatiňany a film o Matěji Rejskovi z Prostějova - propagoval jeho narození v osadě nedaleko Žumberk. Kroufkovi zájmy však byly mnohem širší: zajímal se o astronomii, byl členem chrudimského symfonického orchestru. Ocenění: Memoriál Miroslava Kroufka - plavecký maratón (na 5 km), jenž byl zásluhou oddílu otužilců a dálkového plavání TJ VCHZ Synthesia v Pardubicích uspořádán na Sečské přehradě poprvé v roce 1975. Literatura: Almanach vydaný při příležitosti I. memoriálu M. Kroufka na Sečské přehradě (1975).

Celý článek ...
Autor: Ing. Milan Vorel, Trvalý odkaz, Historie, Město, 5.březen 2003

Rada města

1. Bere na vědomí:

a) zprávu o plnění usnesení RM

b) plán práce Rady města Slatiňany na rok 2003

 

2. Schvaluje:

a) udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky města Slatiňany č. 5/2001 o zajištění veřejného pořádku při pořádání hudebních produkcí na území města Slatiňany z důvodu konání 2. Skautského plesu v sokolovně ve Slatiňanech dne 15.3.2002 od 22.00 do 03.00 hodin

b) zhotovení výkladního okna v prodejně cukrárny domu čp. 771 ve Slatiňanech na náklady paní Hany Janečkové (nájemkyně nebytových prostor cukrárny, za podmínky přizpůsobení velikosti a členění výkladního okna stávajícím výkladcům na domě čp. 771 (např. České spořitelny). Po ukončení nájmu bude stavba dle rozhodnutí pronajímatele buď odstraněna na náklady nájemce nebo ponechána

c) ponechání nájemného z pronájmu nebytových prostor Společenského domu pro rok 2003:

1. ve výši 1 200,-Kč dětské organizaci Robi Slatiňany

2. ve výši 1 500,-Kč Junáku - svazu skautů a skautek, středisko Slatiňany

3. ve výši 750,-Kč Českému rybářskému svazu místní organizaci Slatiňany

d) navýšení nájemného z pronájmu nebytových prostor, místnosti č. 1 o výměře 14 m2 , v domě č.p. 21 ve Slatiňanech s účinností od 1.1.2003 z dosavadních 20,-Kč/m2/měsíc na 25,-Kč/m2/měsíc paní Marii Sirové, bytem Slatiňany

 

Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 5.březen 2003

Rada města

1. Bere na vědomí:

a) informaci o činnosti Městského úřadu Slatiňany v roce 2002

b) informaci o vyřizování peticí, podání, žádostí a stížností v roce 2002

2. Schvaluje:

a) udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Slatiňany č. 5/2001 o zajištění veřejného pořádku při pořádání hudebních produkcí na území města na dobu určitou pořadateli spol. s.r.o. INKA, zastoupené Alešem Lomnickým při pořádání hudebních produkcí na území města od 14.2.2003 do 311.5.2003 v době od 22.00 do 01.00 hod.

b) ukončení pronájmu stavební parc. č. 133 o výměře 25 m2, části pozemkové parc. č. 248/2 o výměře 933 m2 a části pozemkové parc. č. 520/1 o výměře 41 m2 v k.ú. Trpišov na zahradu k 19.6.2002 panu Štefanu Chvastekovi, Chrudim a pronájem stavebí parc. č. 133 o výměře 25 m2, části pozemkové parc. č. 248/2 o výměře 933 m2 a části pozemkové parc. č. 520/1 o výměře 41 m2 v k.ú. Trpišov s účinností od 20.6.2002 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců Petře a Jaroslavu Šiklovým, Chrudim za cenu 1,-Kč/m2/rok, tj. celkem 999,-Kč ročně

 

Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 5.březen 2003

na velkoobjemový, nebezpečný odpad a bioodpad budou přistaveny v těchto termínech a na těchto místech:

v Kunčí na návsi 8.3.2003 08.00 - 10.00 hodin

v Trpišově na návsi 8.3.2003 10.30 - 12.30 hodin

na Starém náměstí ve Slatiňanech 15.3.2002 08.00 - 10.00 hodin

na návsi ve Škrovádě 15.3.2003 10.30 - 12.00 hodin

Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 5.březen 2003

Upozorňujeme občany na případné výpadky rozhlasu, které jsou způsobeny v důsledku rekonstrukce elektrického vedení a rozhlasu, která se uskutečnila na přelomu roku 2002 a 2003 v ul. Švermova, Klášterní, Wolkerova, Tyršova a SNP ve Slatiňanech.

Dokončení oprav rozhlasu se předpokládá v měsíci březnu. Děkujeme za pochopení.

Eva Esserová, stavební technik

Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 5.březen 2003
na činnost společenských a sportovních organizací v rámci schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2003 a schválené I. změny rozpočtu na rok 2003

Neinv. dotace občanským sdružením - tělovýchovná činnost 65 000,-Kč

TJ Spartak 32 000,-Kč

TJ Sokol 22 000,-Kč

Ceny do soutěží 9 000,-Kč

Neinv. dotace občanským sdružením - požár. Ochrana 15 000,-Kč

Slatiňany 8 000,-Kč

Škrovád 2 500,-Kč

Trpišov 1 500,-Kč

Kunčí 1 000,-Kč

Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 5.březen 2003

Schváleno usnesením městské rady č. 4/2003 ze dne 29.1.2003

Každý člen rady se ve svěřené působnosti důkladně seznámí s platnými předpisy s danou oblastí.

Potřebné materiály (předpisy apod.) a informace poskytne členům rady městský úřad.

Bližší zaměření jednotlivých členů rady na konkrétní oblasti v působnosti města a městské rady je pro práci rady a pro jednání zastupitelstva nezbytné.

 

Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 5.březen 2003

Město Slatiňany nabízí k pronájmu na zahrádku nebo sekání trávy část pozemku parc. č. 154/1 o výměře cca 502 m2 v kat. území Slatiňany.

Nájemné je stanoveno pro zahrádku ve výši 1,-Kč/m2/rok a na sekání trávy ve výši 0,60 Kč/m2/rok.

V případě zájmu o pronájem, zašlete na Městský úřad Slatiňany svoji žádost, případně se informujte na Městském úřadě Slatiňany u slečny Medunové, dv.č. 8.

 

Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 5.březen 2003
Toto občanské sdružení chce zaměřit své aktivity na zvelebení a propagaci města. Domníváme se, že v této převážně ekologické oblasti co zlepšovat. Vzhledem k zeměpisné poloze města, které leží na úpatí Železných hor, je jeho okolí předurčeno ke krátkodobému odpočinku návštěvníků z blízkých průmyslových měst. Celý článek ...

Vážení rodiče,

Koncem ledna jsme Vám posílali dotazník ohledně začátku vyučování, podobě a termínech třídních schůzek a dalších Vašich připomínek.

Výsledky dotazníku:

Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 5.březen 2003
V rámci, příprav dětí na bezproblémový přechod do základní školy a spolupráce se základní školou, proběhla dne 11.2.2003 společná akce "Veselá krabička". Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 5.březen 2003

Narozena v měsíci prosinci 2002

Barbora Broklová, Slatiňany

 

Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Matrika, Město, 5.březen 2003

V obřadní síni Městského úřadu ve Slatiňanech byli dne 25. ledna 2003 paní místostarostkou Ing. Dagmar Fryšovou slavnostně přivítáni do života a společenství našeho města tito noví občánci:

 

Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 5.březen 2003

V neděli 16.února 2003 se v naší sokolovně představila významná herečka Stella Zázvorková. Její návštěva zde byla o to významnější, že Slatiňany byly prvním městem, které navštívila po svém ocenění za celoživotní přínos v kulturním životě, které ji bylo uděleno den předtím při vyhlašování nejoblíbenějších osobností v anketě Tý Tý, jejím zapsáním do Dvorany slávy.

 

 

Celý článek ...

Vítání občánků

V sobotu 22. března 2003 bude v obřadní síni Městského úřadu Slatiňany slavnostně přivítáno do života a společenství našeho města 11 nových občánků.

 

 

Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 5.březen 2003

V neděli 2.února se v místní sokolovně uskutečnil turnaj mladších žáků v kopané. Náš celek v něm nejprve ve skupině obsadil 3.místo po výsledcích:

Slatiňany - AFK Chrudim A 1:5, Slatiňany - Prosetín 2:2, Slatiňany - Luže 2:0 a Slatiňany - Třemošnice 0:8. V souboji o umístění pak remizoval s Hlinskem 1:1 a prohrál až na penalty 3:4. Nakonec jsme tedy skončili šestí z 10 účastníků. Nejcennějším výsledkem je určitě remíza s Hlinskem, které hraje o třídu výše. Nejlepším našim střelcem v turnaji byl Pour se 3 góly. Celkovým vítězem se stal (asi podle očekávání) ligový celek AFK Chrudim, který však ve finále porazil svou rezervu až na pokutové kopy, když v normální hrací době skončil zápas 1:1. V našem dresu se představili: brankář Makeš, Urválek, Dostál, Jirásek, Kollert, Gloser, Pitr, Sýkora, Pour, Štěpánek, Dalecký, Kudrnka, Tkáčik a Janeček.

Ze širokého kádru chyběli jen zraněný Koblasa a Haizl.

Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Sport, Ostatní, 5.březen 2003

Halové krajské přebory se po letech opět uskutečnily v Jablonci (pražská hala je po povodních ještě mimo provoz). Z toho atleti moc radost neměli. Jednak je to daleko a hlavně jablonecká hala má nevhodné poloměry zatáček a běžce doslova brzdí. Přesto ale naši borci zaběhli až nečekaně rychlé časy. To je velice příjemné neboť v létě na otevřené dráze se dá očekávat výrazné zlepšení.

Z pětice našich závodníků se proti loňsku nezlepšil pouze ONDRA ČEŠÍK, u kterého se projevilo jisté tréninkové manko. Ondra ač je prvním rokem junior běžel v závodě s muži a to na něj bylo přeci jen dost rychlé (kategorie juniorů se na KP v hale nevypisuje).

Svým soupeřům sice nestačil ani žák JAKUB KOLOUCH, ale ten prokázal veliké osobní zlepšení a to se cení. I Kuba se jeví jako výrazná opora našeho žákovského družstva.

 

Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Sport, Ostatní, 5.březen 2003

VZP ČR uskuteční i letos, tak jako v minulých letech, pro své dětské pojištěnce léčebné pobyty v Řecku a Chorvatsku pod, dnes již tradičním názvem, MOŘSKÝ KONÍK.

Léčebné pobyty proběhnou v šesti 21 denních turnusech v době od 29.5.2003 do 9.10.2003.

Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 5.březen 2003

Starší žák Martin Douša získal po dvou titulech krajského přeborníka z Jablonce (300 m a 60 m překážek + ještě bronz na 150 m) další zlatou medaili. Tentokrát vyhrál na skokanské části KP v Pardubicích skok do dálky osobním rekordem 535 cm.

Stříbro za 2. místo ve výšce přidal st. žák Tomáš Hora výkonem 155 cm. U Tomáše jsme ovšem byli zvyklí na lepší výkony.

Sice pod stupni vítězů, ale s pěkným osobákem skončil dorostenec Ladislav Jiroušek. V dálce byl 4., když skočil pěkných 589 cm.

Zatímco vloni získali naši závodníci na KP v hale i venku pouze jeden titul, letos mají jen po halové části již 4.

Autor: , Trvalý odkaz, Sport, Ostatní, 5.březen 2003

K mým 99 narozeninám mě přišli osobně popřát pan starosta MVDr. Ivan Jeník a paní Pavlišová.

Rad bych jim za milé dárky, přání a srdečný rozhovor upřímně poděkoval.

Zároveň děkuji za projevená blahopřání všem přátelům, kteří mě u této příležitosti navštívili.

Josef Žák

 

Děkuji Vám za zajištění domu čp. 506 ve Slatiňanech, ul. Nádražní proti dalším možným škodám. Jiří Mejdr

 

Autor: , Trvalý odkaz, Vzkazy, Ostatní, 5.březen 2003
© 1999 - 2008 Slatiňany
Stránky jsou generovány HTML generátorem WebGen.cz 602.29 CZ
Stránky jsou tvoreny podle kritérií HTML 4.01, jsou CSS validní.