Archiv

Úvodní stránka

Rada města projednala:

a) udělení výjimky  z obecně závazné vyhlášky města Slatiňany č. 5/2001

b) cenu za nájem z plochy hrobového místa a cenu za služby spojené s provozem hřbitova

c) ceník za nájemné z hrobového místa a služby s nájmem spojené s účinností od 1.4.2003

d) pronájem nebytových prostor

Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 5.duben 2003

Martin Köcher (1859 - 1934),technik, od roku 1882 byl nepřetržitě (kromě krátkého pobytu v nově postaveném cukrovaru v bosenské Usoře) zaměstnán v cukrovarech knížete F.J. Auersperga. V roce 1904 byl jmenován správcem a později ředitelem cukrovaru ve Slatiňanech. Zasloužil se především o vybudování nového závodu po požáru starého závodu v roce 1915. Celý článek ...

Rada města Slatiňany schválila svým usnesením č. 6/2003 ze dne 12.3.2003 dočasné uzavření na nezbytně nutnou dobu veřejně přístupného víceúčelového sportoviště, jež bylo na podzim loňského roku otevřeno nákladem města na pozemku za budovou školní jídelny. V následujícím období bude vybudován umělý povrch na sportovní ploše a ostatní plochy budou zatravněny. Po opětovném otevření bude sportoviště sloužit všem příchozím dětem a mládeži. O otevření sportoviště budeme včas informovat.
Děkujeme za pochopení
Kladrubský vraník označovaný také jako starokladrubský, aby v názvu byla zdůrazněna historická kontinuita chovu, obdržel jméno podle mateřského hřebčína v Kladrubech nad Labem, založeného císařem Rudolfem II. v roce 1579.
Celý článek ...
Ustanovení § 19 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů řeší obecné užívání pozemních komunikací. Každý smí užívat pozemní komunikace bezplatně obvyklým způsobem a k účelům, ke kterým jsou určeny. Uživatelé se musí přizpůsobit stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu dotčené pozemní komunikace. Spousta uživatelů pozemních komunikací však nerespektuje toto ustanovení a užívá komunikaci i k jiným doslova tímto zákonem zakázaným způsobem. Naše město v tomto případě není výjimkou. Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 5.duben 2003
V obřadní síni Městského úřadu ve Slatiňanech byli dne 25. ledna 2003 paní místostarostkou Ing. Dagmar Fryšovou přivítáni do života a společenství našeho města tito noví občánci:
Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 5.duben 2003

Koncem dubna proběhne ekologicky zaměřený projektový týden země. Jeho cílem je prohloubit ekologické povědomí, poukázat na důležitost problematiky a uvědomit si některé důležité souvislosti.

Od pondělí do středy 28. - 30.4 se tedy ve všech předmětech zaměříme na ekologickou problematiku. Některé předměty budou spojeny do větších celků, připravují se i besedy s odborníky, promítání diapozitivů, soutěž v poznávání přírodnin, ekobrigáda atd.

Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 5.duben 2003
V dubnu oslaví své životní jubileum
Antonín Žák, Slatiňany
Ludmila Kopečná, Slatiňany
Vlastimila Lekešová, Škrovád
Amálie Tunová, Kunčí
Jaroslav Kolek, Trpišov

Mnoho zdraví a spokojenosti do dalších let přeje všem jubilantům starosta MVDr. Ivan Jeník a zaměstnanci MěÚ Slatiňany.

Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Matrika, Město, 5.duben 2003

V sobotu 8. března se v místní sportovní hale uskutečnil turnaj elévů v kopané za účasti 8 celků. Náš tým po výborné hře vyhrál svou skupinu, když porazil AFK Chrudim 2 : 0 (branky Sýkora 2), Chroustovice 4 : 0(branky Pitr a Sýkora po 2) a Třemošnici 2 : 0 (branky Sýkora 2).

Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Sport, Ostatní, 5.duben 2003

Spokojené a šťastné dítě = zdravý a vyrovnaný člověk, který si váží sám sebe, ale i druhých......

Při výchovných činnostech vycházíme z potřeb dítěte a dbáme na jeho harmonický rozvoj prožitkovými a pocitovými vjemy.

Předškolní vzdělávání zasahuje celou osobnost dítěte. Dítě je středem zájmu a vše je vzájemně propojeno.

Vzdělávání v MŠ je cílevědomý a plánovaný proces, v němž se ve vzájemné rovnováze prolínají spontální a řízené aktivity a to vše na základě praktické zkušenosti, přímými zážitky a prožitky.

Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 5.duben 2003

V rámci oslav 70.výročí založení střediska Junáka Slatiňany proběhly dvě velké akce. V únoru to byla skautská akademie, kde jsme prezentovali naši činnost a připomněli historii střediska. Nechyběla ani vystoupení jednotlivých družin a oddílů.

V březnu jsme pořádali 2. skautský ples pro veřejnost. K tanci a poslechu hrál dechový orchestr ZUS Chrudim a skupina Blue Moon z Prahy. Krásné předtančení zajistili tanečníci z ÚSP Slatiňany. Na účastníky čekala nejen tombola, ale i řada překvapení v podobě soutěží.

Hlavními organizátory plesu byli Petra Koblasová, Zlata Effenbergová a Michal Kálecký.

                                                                                                          Středisko Junáka Slatiňany

 

Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 5.duben 2003
Pro školní rok 2003/2004 je vyhlášen zápis na den 29.4.2003 /úterý/, od 13.30 do 16 hodin v ředitelně MŠ.
Přijímat se budou děti od 3 do 6 let. V případě volné kapacity budou do MŠ zařazeny i děti 2,5 leté.
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 5.duben 2003
Tak jako každý rok, i letos se naše škola zúčastnila soutěží vyhlášených MŠMT v rámci základních uměleckých škol. V tříletém periodickém cyklu se střídají vyučovací předměty hudebního oboru. Již tradičně je naše škola pořadatelem okresního kola některé z těchto soutěží. Letos to bylo v sólovém a komorním zpěvu.
Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 5.duben 2003

Hudební pořad

Město Slatiňany zve srdečně všechny důchodce na hudební pořad "Posezení s důchodci při oblíbených písničkách", který se koná v pátek 4. dubna 2003 od 16.00 hodin v obřadní síni Městského úřadu Slatiňany. Živé melodie různého žánru si můžete poslechnout v podání hudební skupiny Fragment pod vedením pana Pavla Starého.

 

Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 5.duben 2003

Český svaz chovatelů si vás dovoluje pozvat na

PÁLENÍ  ČARODĚJNIC

Tato akce se koná, dne 30. dubna 2003 od 19.00 hodin
na chovatelském areálu (směrem na Orel)

Občerstvení zajištěno.

SRDEČNĚ  ZVOU POŘADATELÉ !

Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 5.duben 2003

Školské sestry sv. Františka ve spolupráci s farností Slatiňany zvou na vzpomínkovou slavnost u příležitosti 10. výročí úmrtí sestry Elišky Pretschnerové OSF.

Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 5.duben 2003
Chtěli bychom touto cestou poděkovat dětem z Ústavu sociální péče ve Slatiňanech za pěkné a milé vystoupení na 2. skautském plese pro veřejnost, který se konal 15.3. . Svou přítomností napomohly skvělé atmosféře a jejich taneční vystoupení bylo také náležitě oceněno bouřlivým potleskem.
Děkujeme a těšíme se na další spolupráci

Za středisko Junáka Slatiňany Petra Koblasová a Zlata Effenbergová
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 5.duben 2003
V září 2003 bude v sokolovně ve Slatiňanech zahájena výuka společenských tanců pro začátečníky. Taneční povede taneční mistr Radek Smejkal. Výuka bude probíhat pravidelně každý pátek vždy od 18.30 hodin. Cena za 1 účastníka kurzu je 1 000,-Kč. Gardenka na celý kurz 200,-Kč. Při zápisu bude vybrána záloha 500,-Kč, doplatek až před zahájením 1. lekce.
Zájemci se mohou hlásit u paní Hanušové na tel. 608 970 115, nebo 469 681 945 večer.
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 5.duben 2003
© 1999 - 2008 Slatiňany
Stránky jsou generovány HTML generátorem WebGen.cz 602.29 CZ
Stránky jsou tvoreny podle kritérií HTML 4.01, jsou CSS validní.