Archiv

Úvodní stránka
Zastupitelstvo města v souladu se zákonem č. 284/2002 Sb. a č. 564/1190 Sb. usnesením č. 24/2002 ze dne 16. září 2002 zřídilo od 1. ledna 2003 namísto organizačních složek Mateřská škola, Školní jídelna mateřské školy, Základní škola a Školní jídelna základní školy příspěvkové organizace Mateřská škola, Základní škola, Školní jídelna. Tímto došlo nejen ke změně právní formy (vznik samostatných právnických subjektů), ale i ke vzniku nových organizací (Mateřská škola sloučená se Školní jídelnou mateřské školy, Školní jídelna).
Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 6.květen 2003
Vyhláška města Slatiňany č. 1/98 o místních poplatcích ukládá vlastníkům psa podat přiznání k poplatku ode dne vzniku poplatkové povinnosti. Ve stejné lhůtě je rovněž nutné ohlásit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku. Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 6.květen 2003

1. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města

2. Hospodaření města Slatiňany za rok 2002 a ostatní doplňující informace k závěrečnému účtu

3. 4. změna schváleného rozpočtu města Slatiňany na r. 2003

4. Hospodaření Základní umělecké školy Slatiňany za rok 2002

Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 6.květen 2003

1. Program zasedání ZM Slatiňany

2. Inventarizace majetku a závazků města Slatiňany za rok 2002

3. Přidělení bezbariérového bytu 1 + 1

4. Žádost o změnu užívacího práva na byt

Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 6.květen 2003

1. Zpráva o plnění usnesení RM

2. Doplnění programu ZM

3. Zpráva o výběru poplatku za provoz systému komunálních odpadů

4. Pronájem části pozemku

Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 6.květen 2003
Město Slatiňany nabízí k pronájmu na sekání trávy pozemky podél příkopu u křížku ve Škrovádě (směr Trpišov) a pozemky u železničního mostu, podél řeky Chrudimky směrem na Presy.
Nájemné za sekání trávy na uvedených pozemcích je stanoveno ve výši 0,20 Kč/m2/rok. V případě zájmu o pronájem, zašlete na Městský úřad Slatiňany svojí žádost, případně se informujte na Městském úřadě Slatiňany u slečny Medunové, dv.č. 8
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 6.květen 2003
Složenky k úhradě daně z nemovitosti budou finančním úřadem zasílány na adresy plátců.
Splatnost do 31. května.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 6.květen 2003
Dne 3.4. 2003 byla zkolaudována rekonstrukce nebytových prostor v přízemí domu č.p. 287 v ul. Palackého ve Slatiňanech (bývalá školní jídelna), která probíhala v měsících říjen 2002 - březen 2003. Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 6.květen 2003
na dokončení umělého povrchu hřiště na veřejně přístupném sportovišti, ale také na vydání informační brožury a zřízení informačního centra.
Rada Pardubického kraje projednala a dne 20.3.2003 schválila návrh poskytnutí grantů a finančních příspěvků na některé aktivity a činnosti obcí, organizací, právnických a fyzických osob na území kraje. Radou kraje byl pro město Slatiňany schválen návrh příspěvku na dokončení umělého povrchu hřiště na veřejně přístupném sportovišti ve výši 200 000 Kč, dále pak na tisk propagačních materiálů o městě Slatiňany 50 000 Kč a na zřízení informačního centra v městské knihovně 40 000 Kč. Předložený návrh schválilo dne 17.4.2003 také zastupitelstvo kraje. To je pro město Slatiňany dobrá zpráva, neboť každá koruna navíc rozpočtu města skutečně pomůže.
Marie Málková, členka rady Pardubického kraje a členka Rady města Slatiňany
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 6.květen 2003
Milí čtenáři,
i přes různá překvapení je jaro již v plném proudu a nás začínají lákat zahrádky, výlety do přírody, hrady a zámky. Ráda bych vás proto upozornila na některé nové publikace z této oblasti: Celý článek ...
Narozena v měsíci lednu
Nikola Horníková, Škrovád
Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Matrika, Město, 6.květen 2003
Jednou z hojně navštěvovaných zajímavostí v okolí města je Kočičí hrádek. Kočičí hrádek je cíl mnoha rodinných výletů a výletů školních tříd a mateřských školek. Kočičí hrádek není jenom romantická stavbička k podívání, ale dodnes slouží k účelu, pro který byla zhruba před sto lety postavena, tj. pro potěšení a hraní dětí. Je samozřejmé, že při hrách se konstrukce hrádku zašpiní, nátěr se sedře, své odvádí také počasí. Může se stát, že při „lítých“ bojích při dobývání hradu nebo jeho obraně občas dojde i k drobnému poškození vlastní stavbičky ( i když je možné konstatovat, že hrádek byl postaven „fortelně“ ).
Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 6.květen 2003
František Schmoranz st. (1814 - 1902), architekt a konzervátor památek, vyučil se zedníkem v Kutné Hoře, později studoval na vídeňské akademii. Byl asistentem stavitele B. Škvora ve Žlebech, od 30. let žil ve Slatiňanech, ale působil především v Chrudimi. Jako městský stavitel v letech 1844 - 1871 výrazně přispěl ke stavební proměně města zničeného zhoubným požárem v roce 1850 - kromě přestavby hlavního chrudimského chrámu v letech 1857 - 1879 a kostelů sv. Kateřiny, sv. Michaela a Povýšení sv. Kníže provedl mj. přestavbu chrudimského divadla, městské nemocnice, přístavbu a stavbu několika školních budov (především chrudimské budovy zdejšího gymnázia), projektoval a vedl dále stavbu krajského soudu a také dvou mostů přes řeku Chrudimku (stopy jeho tvůrčí architektonické činnosti najdeme ovšem také mj. v Hradci Králové, Pardubicích, Poličce, Žlebech, Trutnově, Vysokém Mýtě a samozřejmě také ve Slatiňanech). Celý článek ...
Autor: Ing. Milan Vorel, Trvalý odkaz, Historie, Město, 6.květen 2003
Klub Paprsek je neziskové sdružení rodičů s dětmi. Klub vznikl v lednu 2003 z iniciativy několika maminek a sdružuje členy na základě společného zájmu. Cílem sdružení je zabezpečit a realizovat aktivity a vzdělávací programy pro rodiny s dětmi, nabízet volnočasové alternativní programy, umožnit rodičům vzájemně se neformálně a společensky stýkat, vzdělávat se a rozvíjet osobnost. Dále také obohatit děti o nové kamarády, vztahy a zkušenosti, poskytovat prostor pro vzájemnou pomoc, předávání zkušeností a podněcování ekologického myšlení v rodinách. Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 6.květen 2003
Každé pondělí se pravidelně scházíme v Sokolovně ve Slatiňanech od 16.00 do 17.00 hodin s dětmi ve věku od 3 do 6 let. Na začátku každé hodiny si zacvičíme při hudbě na pohádkové písničky, zahrajeme si hru, cvičíme na nářadí a soutěžíme. Končíme relaxací a na všechny děti čeká malá odměna. A protože nás již jarní sluníčko láká ven, budou se cvičení v případě pěkného počasí konat na zahradě za Sokolovnou.
Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 6.květen 2003
Město Slatiňany pořádá pro důchodce dne 22. května 2003 výlet na zámek Opočno, vstupné 30,-Kč. Dopravu účastníkům výletu hradí město Slatiňany. Při zpáteční cestě se mohou občerstvit v restauraci Monaco. Odjezd autobusu je v 7.30 hodin od parkoviště MěÚ Slatiňany. Přihlášky přijímá paní Alena Pavlišová na MěÚ Slatiňany, tel. 469681102.
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 6.květen 2003
Město Slatiňany ve spolupráci se Základní uměleckou školou ve Slatiňanech připravilo ku příležitosti Dne matek hudební pořad v DPS Slatiňany, dne 13. května 2003 od 15.00 hodin.Účinkovat budou žáci Základní umělecké školy Slatiňany. Město Slatiňany přeje touto cestou všem maminkám a babičkám mnoho spokojenosti a pohody.
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 6.květen 2003
V neděli 11. května 2003 vystoupí v sokolovně u příležitosti oslavy Dne matek divadelní kroužek DDM Chrudim.
Zveme tímto veřejnost, nejen ženy, k poslechu krásných melodií v podání mladých účinkujících, kteří jsou již stálými hosty v naší sokolovně. Začátek v 17.00 hodin.
TJ Sokol Slatiňany
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 6.květen 2003
ZO ČSCH Slatiňany pořádá ve dnech 24.5. - 25.5.2003 na výstavišti za železničním přejezdem - směr Orel
Místní výstavu králíků, drůbeže, holubů a exotů
Výstava bude doplněna o prodej sadby zeleniny, balkónových, okrasných květin a zahradnických doplňků.
Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 6.květen 2003
V úterý 6.5.2003 od 16.30 hodin se v galerijních prostorách zámku Slatiňany uskuteční vernisáž výstavy prací žáků výtvarného oboru. Výstava se koná do neděle 18.5.2003.
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 6.květen 2003
Ve středu 14.5.2003 se od 17.00 hodin koná v hudebním sále školy Závěrečný žákovský koncert žáků hudebního oboru ZUŠ Slatiňany.
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 6.květen 2003
ZUŠ Slatiňany zve všechny děti i dospělé na přehlídku dětských souborů, která se uskuteční v neděli 1.6.2003 od 13.45 do 18.00 hodin na zahradě ZUŠ. V bohatém programu s názvem „Pohádková neděle“ se představí divadelní soubory: Rarach při ZUŠ Slatiňany, Lukavánek z MŠ Lukavice a dramatický kroužek dětí z MŠ Lukavice a dramatický kroužek dětí z MŠ Slatiňany, taneční kroužky ÚSP, ZŠ a ZUŠ Slatiňany a hudební skupiny ZUŠ Slatiňany. Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 6.květen 2003
ZUŠ Slatiňany pořádá koncert pardubické folkové skupiny Poupata, který se koná v neděli 25.5.2003 od 18.00 hodin v altánu na zahradě školy. Vstupné je 40 Kč dospělí, 20 Kč děti. Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 6.květen 2003
Město Slatiňany
Městský úřad Slatiňany

příjme pracovníka do odboru výstavby a životního prostředí na pozici referent dopravy a životního prostředí na dobu určitou (zástup za mateřskou dovolenou).
Požadujeme SŠ vzdělání (vhodný technický, ekonomický nebo zemědělský směr), bezúhonnost.
Předpokládaný termín nástupu: červenec 2003. Celý článek ...
© 1999 - 2008 Slatiňany
Stránky jsou generovány HTML generátorem WebGen.cz 602.29 CZ
Stránky jsou tvoreny podle kritérií HTML 4.01, jsou CSS validní.