Archiv

Úvodní stránka

1. 6. změna schváleného rozpočtu na rok 2003

2. Odpisové plány pro zřízené příspěvkové organizace města na rok 2003

3. Pronájem st. parc. č. 270/2 o výměře 147 m a pozemkové parc. č. 680/7 o výměře 35 m v kat. území Slatiňany

Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 10.červen 2003

1. Zpráva o plnění usnesení RM za 1. čtvrtletí r. 2003

2. Udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky č. 5/2001 Star Clubu Slatiňany na období 1.5. – 30.6.2003 o zajištění pořádku při pořádání hudebních produkcí

3. Hospodaření města Slatiňany za 1. čtvrtletí 2003

Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 10.červen 2003
Dle zákona č. 114/2003 Sb. o provádění referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně některých zákonů (zákon o provádění referenda) § 1 odst. 2 Smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii musí být přístupna každému k nahlédnutí na obecních úřadech, které jsou matričními úřady, nejméně 21 dnů před konáním referenda. Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 10.červen 2003
Na velkoobjemový, nebezpečný odpad a bioodpad budou přistaveny v těchto termínech a na těchto místech: Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 10.červen 2003
Na základě upozornění občanů byl z lesního pozemku ve vlastnictví města Slatiňany, který se nachází na levém břehu řeky Chrudimky, nad lávkou ve Škrovádě u skal, odstraněn pracovníky údržby města přístřešek vybudovaný bez povolení. Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 10.červen 2003
Náhradní termín očkování proti vzteklině je 21. června 2003.
Ve Slatiňanech se uskuteční na dvoře MěÚ od 8.30 do 9.30, ve Škrovádě od 10.00 hodin. Připomínáme, že očkování je povinné jednou za rok pro psy starší tři měsíce. Za očkování jednoho psa se v r. 2003 zaplatí 60,-Kč.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 10.červen 2003

Město Slatiňany děkuje touto cestou za pomoc při organizaci návštěvy ze švýcarských družebních obcí. Panu Malinovskému za bezplatné ubytování ve mlýně Skály, panu Mgr. Danielu Vychodilovi a paní Zdeně Vychodilové za tlumočení v průběhu celé návštěvy, Ing. Havlíčkovi za umožnění prohlídky zámku a Ing. Dvořákové z Hřebčína Slatiňany za projížďku v kočárech.

MVDr. Ivan Jeník, starosta

Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 10.červen 2003
Městský úřad Slatiňany, odbor výstavby a životního prostředí vyzývá občany, kterým byly odprodány topoly podél řeky Chrudimky v Presích, aby v co nejkratší době, tato místa řádně uklidili. Jelikož jsou tyto pozemky pronajaty na sekání trávy a jako připravované zahrádky, je potřeba je pravidelně udržovat (posekat), což je znemožněno neodklizeným dřívím a neshrabanými větvičkami. Z toho důvodu je třeba uvést tato místa do původního stavu co nejrychleji.
Veronika Pytlíková, OVŽP
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 10.červen 2003
Školní družina oznamuje rodičům, že zápis pro školní rok 2003 – 2004 se koná ve čtvrtek 28.8.2003 v budově nové školní družiny od 14 do 16.30 hodin. Přednostně umísťujeme děti zaměstnaných maminek a dojíždějící.
Autor: Škola, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 10.červen 2003
Základní škola Slatiňany nabízí veřejnosti jazykové kurzy (AJ,NJ) pro období příštího školního roku, ve skupinách –
začátečníci
mírně pokročilí
pokročilí

Zájemci se mohou hlásit na tel. č. 469 681 413 do konce června, zde obdrží podrobné informace.
Autor: Škola, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 10.červen 2003
Koncem dubna proběhl v naší škola týden zaměřený na ekologickou výchovu pod názvem Týden Země. Od pondělí do středy byly vyučovací hodiny obohaceny o ekologickou tématiku, besedy a přednášky odborníků (např. Chráněné území Chrudimska, vodní fauna, ekoprojekty atd.). V pátek 2.5.2003 se uskutečnil exkurzní den. Celý článek ...
Autor: Škola, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 10.červen 2003
Ve středu 18.6.2003 proběhne v 15.00 hodin u přístavby ZŠ program pro děti – pro budoucí prvňáčky spojený s informacemi pro rodiče.
Těší se na Vás učitelé ZŠ Slatiňany.
Autor: Škola, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 10.červen 2003
17. května probíhal ve studiích České televize ku příležitosti padesátého výročí jejího vzniku DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Exkurze v pražské ČT se zúčastnili i žáci literárně – dramatického oboru.
Dostali tak možnost nahlédnout do zákulisí výroby některých pořadů, a dokonce si mohli i vyzkoušet, jaké to je být např. kameramanem či rosničkou z počasí. Celý článek ...
Autor: ZUŠ, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 10.červen 2003
Ve dnech od 2.6. do 20.6.2003 zápis a přijímací řízení nových žáků do ZUŠ Slatiňany pro nový školní rok. Žáci mohou najít své uplatnění v těchto oborech: Hudební (klavír, housle, kytara, příčná flétna, akordeon, zpěv, trubka, pozoun, klarinet, saxofon, efekt. klávesy, basová kytara, bicí, hoboj), výtvarný, taneční a literárně dramatický.
Podrobné informace získáte v ZUŠ.
Autor: ZUŠ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 10.červen 2003
Již osmým rokem působí v ZUŠ Slatiňany taneční obor. Od roku 1999 má svou pobočku též v Nasavrkách. Tanečním oborem během těchto let prošlo několik stovek dětí. Celý článek ...
Autor: ZUŠ, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 10.červen 2003
ZUŠ Slatiňany zve děti i dospělé v neděli 1.6.2003 na zahradu ZUŠ, kde se uskuteční hudebně-divadelní program s názvem Pohádková neděle. Začátek je ve 13.15, předpokládaný konec je v 18.30. Celý článek ...
Autor: ZUŠ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 10.červen 2003
Dne 5. dubna proběhl ve Škrovádě každoroční jarní úklid skal. Této akce se zúčastnilo více než 30 členů Horolezeckého oddílu Škrovád. Skály ve Škrovádě jsou známým výletním místem a také kvalitním horolezeckým terénem. Někteří chataři a spoluobčané si bohužel tuto cennou přírodní lokalitu pletou se smetištěm. Každý rok se při úklidu skal vynosí z lesa velké množství nepotřebných krámů. Bohužel už jsem se setkal i s názorem: „Proč bych to tam nevysypal, on už to někdo uklidí.“ Silně mi to připomíná myšlení lidí z doby naštěstí už dávno minulé. Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 10.červen 2003
V obřadní síni Městského úřadu ve Slatiňanech byli dne 22. března 2003 panem starostou MVDr. Ivanem Jeníkem slavnostně přivítáni do života a společenství našeho města tito noví občánci: Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Matrika, Město, 10.červen 2003
V sobotu 21. června 2003 v 10.00 hodin bude v obřadní síni Městského úřadu Slatiňany slavnostně přivítáno do života a společenství našeho města 11 nových občánků.
Autor: , Trvalý odkaz, Matrika, Město, 10.červen 2003
Autor: , Trvalý odkaz, Matrika, Město, 10.červen 2003
Středisko Junáka Slatiňany hledá zájemce z řad podnikatelů na realizaci veřejné zakázky opravy skautské chaty na základně v Šiškovicích.
Předmětem zakázky je:
oprava vnějšího pláště chaty
výměna podlahy v části chaty
Zájemci se mohou hlásit u pana Jana Pejchy, Slatiňany, Příční 516, tel. 469 682 460 nebo 724 247 891. Zde jim budou poskytnuty podrobné informace. Termín: 30.6.2003
Mgr. Daniel Vychodil, vedoucí střediska
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 10.červen 2003
Počátkem dubna se uskutečnila ekobrigáda na sběr odpadků podél řeky směrem na Janderov. V polovině dubna skauti vyrazili do skalních labyrintů Teplického skalního města a na Ostaš. Po předchozím již téměř letním počasí byla dvaceticentimetrová sněhová pokrývka vítaným zpestřením.
Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 10.červen 2003
Město Slatiňany připravuje pro vycházející žáky ZŠ Slatiňany slavnostní ukončení školní docházky v obřadní síni MěÚ Slatiňany dne 27. června 2003. Součástí oslavy je malý kulturní program spojený s předáním vysvědčení a pamětních listů.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 10.červen 2003
Co to je? Pro koho to je? O čem to je? A možná ještě další otázka se Vám vyrojí v mysli. LHV jsou pořady, ve kterých se kloubí literatura a hudba. To je ostatně patrné již z názvu. Zatím proběhly tři. V tom prvním v březnu se představil pardubický spisovatel Lubomír Macháček (napsal asi 14 knih). Nejprve s ním proběhla beseda a poté četl úryvek ze svého románu. Aby mluveného slova nebylo příliš, prokládal ho Petr Šotta hrou na kytaru. Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 10.červen 2003
Dne 29. června 2003 oslavíme pouť mší svatou, která se koná v 10.00 hodin ve farním kostele sv. Martina ve Slatiňanech. Mši svatou bude slavit královehradecký biskup Dominik Duka, při mši svaté udělí svátost biřmováním.
U příležitosti Dne Slatiňan 29. června 2003 se uskuteční koncert chrudimského pěveckého sboru Slavoj od 16.00 hodin ve farním kostele sv. Martina ve Slatiňanech.
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 10.červen 2003
Týden po skončení mistrovské sezóny, v sobotu 21. června od 8 hodin se na obou travnatých hřištích stadionu Spartaku Slatiňany uskuteční velmi dobře obsazený turnaj mladších žáků v kopané. Zúčastní se jej celkem 8 družstev.
Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Sport, Ostatní, 10.červen 2003
TJ Sokol Slatiňany ve spolupráci se Střediskem tanečního sportu Perfekt Pardubice vedeným tanečním mistrem Radkem Smejkalem připravil pro zájemce základní taneční kurz, kde se naučíte tančit a navíc všichni účastníci budou zařazeni do slosování o první cenu – TANEČNÍ ZDARMA. Zájemci se mohou stále hlásit u p. Hanušové na tel. č. 608 970 115, nebo 469 681 945 večer.
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 10.červen 2003
15.5.2003 – Slatiňany – okresní finále atletického čtyřboje
1. místo – mladší žákyně (Kociánová, Palatášová, Drahá, Jehličková)
2. místo – mladší žáci (Slánský, Milotínský, Chrbolka, Mack, Steklý)
1. místo – starší žákyně (Voksová, Edrová, Kolářová, Šolcová, Rektorisová)
Starší žáci a žákyně postoupili do krajského finále, které se uskutečnilo 20.5.2003 v Pardubicích na tartanu ŠAK Pardubice.
Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Sport, Ostatní, 10.červen 2003
Klub Paprsek oznamuje všem rodičům, že přerušuje klubovou činnost, probíhající každou středu od 15.00 do 16.30 hod. v prostorách mateřské školy ve Slatiňanech, a to od 1.6. do 31.8. 2003.
Cvičení rodičů s dětmi v úterý od 16.00 do 17.00 hodin v hale TJ Spartak Slatiňany se bude konat dále až do 30.6.2003.
Těšíme se na Vás a přejeme hodně slunečních paprsků a krásné prožití léta.
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 10.červen 2003
Důchodci z DPS, členové klubu důchodců a členové svazu diabetiků děkují touto cestou městu Slatiňany za hudební pořad a květinový dárek. Vystoupení žáků Základní umělecké školy ve Slatiňanech u příležitosti Dne matek bylo milým dárkem a zpestřením našeho všedního dne. Při této příležitosti důchodci z DPS Slatiňany děkují také svazu diabetiků za malé pohoštění. Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 10.červen 2003
Hry první Olympiády s Orbitem pro děti České republiky se kvapem blíží. Ve dnech 14. – 19. června 2003 se uskuteční v Pardubickém kraji ve městech Litomyšl, Choceň a Svitavy pod záštitou ministryně školství Petry Buzkové a hejtmana Pardubického kraje Romana Línka. Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 10.červen 2003
© 1999 - 2008 Slatiňany
Stránky jsou generovány HTML generátorem WebGen.cz 602.29 CZ
Stránky jsou tvoreny podle kritérií HTML 4.01, jsou CSS validní.