Archiv

Úvodní stránka
  1. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města
  2. Zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 179/37 v k.ú. Slatiňany
  3. Prodej stavby kanalizačního a vodovodního řadu a zřízení věcného břemene
  4. Prodej části pozemkové parcely č. 681/1 v k.ú. Slatiňany
  5. Prodej pozemku parc.č. 137/18 v k.ú. Trpišov
Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 4.červenec 2003

Rada města

1. Bere na vědomí:

a)      upozornění ředitele ZŠ Slatiňany na nedostatky školních  budov  v oblasti hygienických požadavků a žádost ředitele ZŠ Slatiňany o udělení výjimky z vyhlášky č. 108/2001  Sb. adresovanou na Krajskou hygienickou  stanici, pracoviště Chrudim

Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 4.červenec 2003
V současné době provádí pracovníci údržby Města Slatiňany postřik chodníků proti zarůstání plevelem. Žádáme proto všechny občany, k jejichž nemovitostem přiléhá chodník, aby po zaschnutí tento plevel odklidili. Za Vaší pomoc děkujeme.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 4.červenec 2003
Ve dnech 23. - 25.května 2003 se uskutečnila návštěva zástupců partnerských obcí ze Švýcarska ve Slatiňanech. Z obce Freinstein - Teufen přijeli starosta Hans Ulrich Hofmann, místostarosta Werner Lienhard a radní Ralf Weber, z obce Rorbas radní Ruth Altstätter, Hans Peter Burri a Daniel Honegger.
Návštěva byla velmi krátká a tentokrát zaměřená spíše na poznávání krás Slatiňan a okolí. Při té příležitosti ale byla projednána i další partnerská spolupráce a její formy do budoucnosti.
Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 4.červenec 2003
V 1. polovině července bude prováděna úprava povrchu cesty podél jižní strany oplocení zámeckého parku (od ulice Podskála, cesta nazývaná "Výmol").
Po tuto dobu bude cesta přechodně uzavřena nebo zde bude omezen průchod (bude možný pouze po dlážděném chodníku). Prosíme občany města, aby toto opatření vzali v úvahu a respektovali jej, do prostoru úprav nevstupovali a neriskovali tak případný úraz.
Odbor výstavby a ZP
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 4.červenec 2003
Informační centrum nabízí
Turistické informace * Přehled ubytování a stravování ve městě a okolí * Zprostředkování rezervace ubytování v celém Pardubickém kraji * Informace o autobusových a vlakových spojích * Přístup na internet pro veřejnost * Tisk Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 4.červenec 2003
Na budově domu služeb ve Slatiňanech byla umístěna schránka důvěry.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 4.červenec 2003
V prostorách Městské knihovny ve Slatiňanech mohou občané využívat službu Internet pro veřejnost. Od června 2003 byl poplatek za použití internetu snížen takto:
Cena za 1 hod./30,-Kč za 15 min/7,50Kč
Cena pro děti a studenty 1 hod/20,-Kč za 15 min/5,-Kč

(platí se po 15 minutách)
Celý článek ...
Milí čtenáři,
Ráda bych Vám popřála krásné léto plné sluníčka a nových zážitků. Během letních prázdnin bude knihovna otevřena jako obvykle a bez přerušení v tyto dny:
Celý článek ...
V této zatím nejvrcholnější akci pro děti jednotlivých škol z celé ČR jsme měli své zastoupení. ZŠ Slatiňany obdržela pozvánku z vedení Pardubického kraje pro Martinu Doušu a Tomáše Horu, kteří jako jediní soutěžili za náš region, a to v atletické části. Oba žáci pak vzorně reprezentovali ZŠ, město Slatiňany, oddíl atletiky, ale i kraj. Tomáš začal sice nešťastně v běhu na 60 m, časem 7,70 s (elektro.) obsadil první nepostupové místo, ale vše si vynahradil dál.
Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Sport, Ostatní, 4.červenec 2003
Oddíl volejbalu a spolek SUD Vás zvou na turnaj v nohejbalu trojic hráčů, kteří nehrají pravidelné soutěže.
Datum konání - sobota 5.7.2003 v 9.00 hodin.

Dále Vás oddíl volejbalu zve na již 20.ročník turnaje mužů a žen ve volejbale. Datum konání - sobota 12.7.2003 v 9.00 hodin.
Obě akce se konají v areálu TJ Spartaku Slatiňany.
Občerstvení zajištěno.
Srdečně zvou pořadatelé
Autor: , Trvalý odkaz, Sport, Ostatní, 4.červenec 2003

Sňatky uzavřené ve Slatiňanech v červnu 2003

6.6.2003                     Pavel Strnádek            Daniela Svobodová

7.6.2003                     Martin Odvárka                       Pavlína Buřilová

                                   František Procházka                Veronika Švagrová

14.6.2003                   Pavel Dymák                           Veronika Havlíková

                                   Radek Meduna                        Andrea Čapková

Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Matrika, Město, 4.červenec 2003
Atletika tentokrát z pohledu oddílu slavila další úspěchy. Naše minivýprava se totiž zapsala do medailových análů. Po velkém úspěch v zimní části halových přeborů, kde jasným králem byl Douša, převzal štafetu Hora.
Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Sport, Ostatní, 4.červenec 2003
4.6.2003 - Chrudim - na krajské finále Poháru Rozhlasu se nakonec probojovala družstva ze všech 4 kategorií (!!) - mladší žáci díky bodům postoupili jako poslední osmý postupující tým. Všichni podávali výkony na hranicích svých možností a překonávali si svá osobní maxima. Výsledek pak předčil očekávání. Starší žákyně skončily na 7. místě stejně jako mladší žáci (obě družstva se o příčku zlepšila).
Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Sport, Ostatní, 4.červenec 2003
Dne 12. července 2003 oslaví v obřadní síni města Slatiňany výročí zlaté svatby manželé František a Miloslava Kolkovi.
Dne 25. července 2003 si v kruhu rodinném připomenou výročí zlaté svatby manželé Vladimír a Marie Jakešovi.
K tomuto významnému výročí přeje město Slatiňany manželům mnoho spokojenosti a zdraví s přáním všeho dobrého v letech společného života.
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 4.červenec 2003
Dopisem MUDr. Vojtěcha Němečka, pověřeného řízením Nemocnice Chrudim, ze dne 19.6.2003 měli být starostové měst a obcí Chrudimska informováni o změnách v organizaci lékařské služby první pomoci (LSPP( ke dni 1.7.2003. Jak však ukázala následná jednání, některé původně předpokládané změny nyní nelze uskutečnit, neboť přesun LSPP do Nemocnice Chrudim bude možný až později.
Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 4.červenec 2003
Chtěli bychom poděkovat městu Slatiňany za dárky, které přispěly ke zdárnému průběhu "Dětského dne" v místní části Trpišov dne 7.června 2003.
Za pořadatele "Dětského dne" Kateřina Prachařová
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 4.červenec 2003
Farní charita Chrudim otevřela slavnostně 18.6.2003 bezplatnou "Občanskou poradnu".
Ocitli jste se v těžké situaci? Nevíte si rady? Nevíte na koho se obrátit? Chcete znát svá práva a povinnosti? Potřebujete vědět na co máte nárok?
Co vám může poradna poskytnout:
- bezplatné, nezávislé, nestranné a diskrétní poradenství
- praktické, věcné a správné informace
- kontakty na organizace zaměřené na odbornou sociální pomoc
- intervenci a vyjednávání ve prospěch klienta
Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 4.červenec 2003
© 1999 - 2008 Slatiňany