Archiv

Úvodní stránka

Rada města

1. Bere na vědomí:

a) výsledek hospodaření v městských lesích za 2. čtvrtletí roku 2003

b) výsledek hospodaření města Slatiňany za 1. pololetí 2003

c) předběžný návrh Strojírny Potůček Slatiňany spol. s.r.o. na realizaci parkování autobusů a na postupnou realizaci širší spolupráce s cílem zajistit dílčí potřeby města pro podporu turistického ruchu

Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 3.září 2003
V minulém čísle Ozvěn vyšel text, který se vyjadřoval ke stávce učitelů a byl redakční radou zkrácen.
Redakční rada
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 3.září 2003
Město Slatiňany nabízí k pronájmu na sekání trávy, případně na zahrady tyto pozemky:
parc. č. 76/28 o výměře 662 m2 v kat. území Trpišov,
parc.č. 76/31 o výměře 912 m2 v kat. území Trpišova a
parc.č. 76/33 o výměře 767 m2 v kat. území Trpišov.
Nájemné je stanoveno ve výši 0,60 Kč/m2/rok na sekání trávy a ve výši 1,-Kč/m2/rok na zahradu. Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 3.září 2003
(bývalá školní jídelna)
Společenský sál včetně příslušenství (kuchyňka, šatna a sociální zařízení) je zapůjčován za těchto podmínek:
350,-Kč(hodinu v topné sezóně, tj. říjen-duben a 250,-Kč/hodinu v netopné sezóně,
tj. květen – září pro komerční účely (např. prodejní akce)
300,-Kč/hodinu v topné sezóně a 200,-Kč v netopné sezóně pro soukromé účely (např. svatby, rodinné oslavy apod.)
150,-Kč/hodinu za vzdělávací akce pro veřejnost (např. výstavy, přednášky apod.)
100,-Kč/hodinu pro schůzkovou činnost organizací a spolků založených na území města Slatiňany
70,-Kč/1 den pro dlouhodobé výstavní akce (tzn. 3 a více dnů)
Váš požadavek na zapůjčení společenského sálu vyřídí na Městském úřadě Slatiňany oddělení správy majetku-slečna Medunová, tel. č. 469 660 234.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 3.září 2003
Stále se zvyšující objem separovaných odpadů (plastu, skla, papíru a nebezpečných odpadů) na území města Slatiňany svědčí o tom, že si většina z nás uvědomuje potřebu a význam třídění odpadu. Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 3.září 2003
Zájemci z řad veřejnosti o studium jazyků – sraz v pondělí 8.9. v 18.00 hodin v hudebně hlavní budovy školy, proběhne rozdělení do skupin a seznámení s rozvrhem.
Kurzy se budou otevírat pro skupiny začátečníků, mírně pokročilých a pokročilých (pokud se skupiny naplní).
Autor: Škola, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 3.září 2003
Shromáždění rodičů na úvod do nového školního roku proběhne v pondělí 8.9.2003:
v 15.30 pro rodiče žáků 1. tříd
v 16.00 pro rodiče žáků 1. stupně
v 17.00 pro rodiče žáků 2. stupně
Program:
Seznámení s pracovním plánem školy, akcemi školy, školním řádem, představení nových pracovníků.
Shromáždění proběhne v hudebně na hlavní budově školy.
Autor: Škola, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 3.září 2003
Sňatky uzavřené ve Slatiňanech v srpnu 2003
Narozena v měsíci červenci
Jubilanti na měsíc září
Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Matrika, Město, 3.září 2003
Oddíl atletiky dává na vědomí všem rodičům, že od září se opět rozbíhají pravidelné tréninky dětí. Máte-li chlapce nebo dívku ve věku 7 let a starší, můžete je poslat nebo přivést na stadion vždy v pondělí a ve středu od 17 hodin.
Autor: TJ SPARTAK, Trvalý odkaz, Sport, Ostatní, 3.září 2003
Znáš Kollera, Rosického, Vachouška, Svěrkoše, Grygeru a chceš někdy být jako oni?
Narodil jsi se po 1.1.1993?
NABÍZÍME TI ŠANCI ZAČIT!!!
Kde? Na hřišti Spartaku Slatiňany
Kdy? 3.9., 5.9. a dále každou středu a pátek vždy od 15.30 hodin
Případné dotazy na tel. 469 681 759 – J.Mikan – navečer.
Autor: TJ SPARTAK, Trvalý odkaz, Sport, Ostatní, 3.září 2003
Velká cena Slatiňan 22.8. byla vlastně 11. Velkou cenou v běhu na 800 m. Závody se konaly v letech 1987 až 1994 a potom znovu od roku 2001. V té letošní se sešla opět velmi silná konkurence, alespoň pokud jde o muže. Ženy bohužel přijely jen tři, ale jedna z nich byla letošní mistryně ČR Petra Lochmanová, která také bezpečně vyhrála. V sólo závodě zůstala jen 2 desetiny za rekordem mítinku.

Celý článek

Autor: TJ SPARTAK, Trvalý odkaz, Sport, Ostatní, 3.září 2003
Koncem měsíce června se atletičtí veteráni Spartaku Slatiňany účastnili mistrovství české republiky veteránů a bylo o nich slyšet. Atlet veterán Zdeněk Schejbal v silně obsazené soutěži v hodu oštěpem se umístil ve své věkové kategorii na třetím místě. V hodu diskem ve velmi nabité soutěži skončil rovněž na třetím místě. Náš veterán se také účastnil závodu v trojskoku. Svou věkovou kategorii vyhrál výkonem jen o málo nižším rekordu ČR. Celý článek ...
Autor: TJ SPARTAK, Trvalý odkaz, Sport, Ostatní, 3.září 2003
Oddíl atletiky TJ Spartak Slatiňany zve všechny příznivce sportu na III. Kolo KP družstev mužů, které se bude konat v neděli 7. září od 10 hodin. Celý článek ...
Autor: TJ SPARTAK, Trvalý odkaz, Sport, Ostatní, 3.září 2003
že v týdnu od 1.9. do 5.9.2003 od 13 do 16.30 hodin bude probíhat prezentace zapsaných žáků a domluva rozvrhu s jejich učiteli.
V neděli 7.9.2003 od 18 hodin se v altánu ZUŠ Slatiňany na zahradě školy uskuteční koncert folkové skupiny Nový Koření.
Vstupné je 40,-Kč dospělí , 20,-Kč děti.
Autor: ZUŠ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 3.září 2003
Ze srdce děkujeme panu starostovi MVDr. Jeníkovi a paní Pavlišové za milou návštěvu, upřímné blahopřání i hezký dárek u příležitosti naší zlaté svatby.
I my jim touto cestou upřímně přejeme mnoho zdraví, spokojenosti i dobré pohody v životě.
Manželé Vlastimil a Růžena Kotyzovi

Děkujeme paní místostarostce Ing. Dagmar Fryšové a paní Aleně Pavlišové za milou návštěvu, upřímné blahopřání a pěkný dárek u příležitosti naší zlaté svatby.
Manželé Jakešovi
Autor: , Trvalý odkaz, Vzkazy, Ostatní, 3.září 2003
Dne 20.září oslaví v obřadní síni města Slatiňany výročí zlaté svatby manželé Josef a Vlasta Pospíšilovi.
K tomuto významnému výročí přeje město Slatiňany manželům mnoho spokojenosti a zdraví s přáním všeho dobrého v dalších letech společného života.
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 3.září 2003
Dne 4.října 2003 v 10.00 hodin bude v obřadní síni města Slatiňany slavnostně přivítáno do života 7 nových občánků.
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 3.září 2003
Sportovní klub policie Chrudim a TJ Sokol Slatiňany oddíl sebeobrany
přijímá v měsíci září 2003 nové členy – chlapce a dívky od 15 let.
Výcvik probíhá v sokolovně ve Slatiňanech, vždy v úterý a ve čtvrtek v době od 18 do 20 hodin.
Provádíme výcvik:
boje beze zbraně (způsob Jeet kune do)
boje s chladnými zbraněmi (bo, tonfa)
sebeobrany
Bližší informace získáte v pracovních dnech v době od 8 do 14 hodin na telefonním čísle 974 572 202 (p.Šídlo)
Autor: , Trvalý odkaz, Sport, Ostatní, 3.září 2003
3.8.2003 se uskutečnily závody v Parkurovém skákání v Koldýně. Na prvním místě o Pohár starosty města Poličky se umístila paní Romana Jeníková, která získala i první místo o Pohár Pardubického kraje v parkurovém skákání.
Autor: , Trvalý odkaz, Sport, Ostatní, 3.září 2003
V pátek 5. září 2003 budou opět v sokolovně zahájeny taneční pro začátečníky. Všichni přihlášení se již určitě těší na své první taneční kroky, na své kamarády a nové známosti.
Celý kurz je bude provázet učitel tance p. Radek Smejkal.
Protože výuka je přístupná veřejnosti, upozorňujeme návštěvníky, zejména mladé, že vstup je možný pouze ve společenském oblečení! Vstupné 20,-Kč, děti do 10 let v doprovodu dospělého 10,-Kč.
TJ Sokol Slatiňany
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 3.září 2003
ZO ČSCH Slatiňany pořádá ve dnech 13.9. – 14.9.2003 na výstavišti za železničním přejezdem – směr Orel
Místní výstavu králíků, drůbeže, holubů a exotů
Výstava bude rozšířena o výstavu jiřin. Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 3.září 2003
aneb
6. slatiňanský literárně hudební večer
v kavárničce na křižovatce se uskuteční
v úterý 30. září od 19.00 hodin.
Na programu bude autorské čtení chrudimského spisovatele
a bývalého slatiňanského kantora
JOSEFA KREČMERA,
kterého bude na violoncello doprovázet jeho syn
JOSEF KREČMER jun.
Na Vaší návštěvu se těší personál kavárničky, Klub Paprsek a Zdeněk Jirásek.
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 3.září 2003
© 1999 - 2008 Slatiňany
Stránky jsou generovány HTML generátorem WebGen.cz 602.29 CZ
Stránky jsou tvoreny podle kritérií HTML 4.01, jsou CSS validní.