Archiv

Úvodní stránka
Rada města
a) Bere na vědomí:
a)
plnění usnesení RM
b)
ukončení Smlouvy č. 4/4/94 o nájmu části pozemkové parc. č. 154/1 v kat. území Slatiňany (včetně jejího dodatku)
c)
výroční zprávu ZUŠ Slatiňany za školní rok 2003/2004
d)
obnovu porostu významného krajinného prvku aleje „Kaštanka“ ve Slatiňanech zadání veřejné zakázky města - obnova kaštanů koňských - firmě Martin Křivka - L + K za cenu 48 500Kč vč. DPH. Druhá firma v pořadí je pan Petr Svoboda.
e)
Obnovu stromořadí v ul. T.G.Masaryka - firmě Martin Křivka - L + K za cenu 39 500 Kč vč. DPH
f)
Realizované práce na úseku dopravy a silničního hospodaření města Slatiňany v roce 2004
g)
Zadání nákupu služeb firmě GEODET a LES a.s. Slatiňany za ceny dle ceníků geodetických prací a výkonu firmy v rozsahu skutečně provedených a odsouhlasených výkonů a objemů:
  1. pasportizace veřejného osvětlení
  2. doplňky technické mapy města s důrazem na komunikace a jejich příslušenství (podklad pro doplnění paspartu místních komunikací a dopravního značení)
Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 1.prosinec 2004
Tabulka s výsledky je k dispozici ZDE.
Odkaz se otevře v novém okně prohlížeče.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 1.prosinec 2004
Rada města
Schvaluje:
zahraniční pracovní cestu pro starostu města MVDr. Ivana Jeníka do Bruselu ve dnech 9. a 10. listopadu 2004 s tím, že město Slatiňany uhradí pouze prokázané výdaje za ubytování, stravné a náhradu prokázaných vedlejších výdajů
návštěvu Freiensteinu - Teufenu a Rorbasu pro členy Rady města Slatiňany ve dnech 23. - 25. 9. 2005.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 1.prosinec 2004
Rada města
1. Bere na vědomí:
a)
výsledek hospodaření města Slatiňany za 3. čtvrtletí 2004
b)
výsledek hospodaření Základní školy Slatiňany za 3. čtvrtletí 2004
c)
výsledek hospodaření Základní umělecké školy Slatiňany za 3. čtvrtletí 2004
d)
výsledek hospodaření Mateřské školy Slatiňany za 3. čtvrtletí 2004
e)
výsledek hospodaření Školní jídelny Slatiňany za 3. čtvrtletí 2004
f)
výsledek hospodaření v městských lesích za 3. čtvrtletí roku 2004
g)
zadání výroby a nákup smaltovaných tabulí na označení ulic ve Slatiňanech u firmy Smaltovna Tupesy a.s. za cenu 511,70 Kč/kus vč. DPH - manipulační poplatky. Celkem bude objednáno 129 ks tabulí rozměru 600 x 300 mm tvar bombír, barva tmavě červená Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 1.prosinec 2004
Město Slatiňany Vás srdečně zve na Vánoční koncert v podání chrudimského pěveckého sboru Slavoj. Vánoční koncert se koná v sobotu dne 11. listopadu od 17.00 hodin v obřadní síni Městského úřadu Slatiňany. Vstup zdarma.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.prosinec 2004
Dne 14. prosince 2004 oslaví v kruhu rodinném výročí zlaté svatby manželé Marie a Jiří Kadeřávkovi. K tomuto významnému výročí přeje město Slatiňany manželům mnoho spokojenosti a zdraví s přáním všeho dobrého v dalších letech společného života.

Dne 18. prosince 2004 oslaví v kruhu rodinném výročí zlaté svatby manželé Ludmila a Jan Tesařovi. K tomuto významnému výročí přeje město Slatiňany manželům mnoho spokojenosti a zdraví s přáním všeho dobrého v dalších letech společného života.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.prosinec 2004
V obřadní síni Městského úřadu ve Slatiňanech byli dne 18. září 2004 paní místostarostkou Ing. Dagmar Fryšovou slavnostně přivítáni do života a společenství našeho města tito noví občánci:
Černíková Lucie, Slatiňany, Vítězství 654
Černý Tobiáš, Slatiňany, Kunčí 54
Hloucalová Karolína, Slatiňany, Zámecký park 27
Chalupník Jakub, Slatiňany, Švermova 331
Myšková Natálie, Slatiňany, Smetanovo nábřeží 20
Šimonová Michaela, Slatiňany, Medunova 709
Urválková Vanesa, Slatiňany, Schmoranzova 375
Na této malé slavnosti účinkovali žáci a žákyně ZUŠ Slatiňany pod vedením paní učitelky Stanislavy Sejkorové. Všichni přítomní popřáli novým občánkům a jejich rodičům do dalších let mnoho klidu, pohody a zdraví.
Autor: , Trvalý odkaz, Matrika, Město, 1.prosinec 2004
Na jaře tohoto roku vzniklo v našem městě nové občanské sdružení. Několik zkušených tanečníků s muzikantů založilo Národopisný soubor FORMANI Slatiňany, aby mohli udržovat i oživovat folklorní bohatství především Chrudimska, Nasavrcka a Hlinecka, ale také regionů vzdálenějších.
Zdárný začátek práce celého souboru se vydařil díky podpoře Města Slatiňany a zejména díky zahájené spolupráci se ZUŠ Slatiňany. Tato spolupráce by měla do budoucnosti přinést vznik dětského folklorního souboru a tedy příležitost pro děti i rozvíjet své pohybové a hudební dovednosti.
Osm tanečních párů a dvanáct muzikantů již reprezentovalo město Slatiňany na Mezinárodním folklorním festivalu v Jihlavě, zahráli na zlaté svatbě manželů Matusových a také vítali parní lokomotivu na nádraží ve Slatiňanech při oslavách železnice.
V nejbližší době bude soubor vystupovat v obci nedaleko Náchoda a 18.prosince pořádá ve spolupráci se ZUŠ Slatiňany Vánoční vystoupení v místní Sokolovně od 19.00.hodin.
Všechny Vás srdečně zveme. Přijďte se podívat, jaké to bylo v době vánoční za našich prarodičů.
Za soubor Formani, Milan Chalupník
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.prosinec 2004
Do tohoto závodu jsme postoupili po čtyřech základních kolech z třetích míst. Hoši šli do finále s vidinou na medaili, dívky neskončit poslední.
Nic z toho se však nepovedlo. Děvčata nakonec proti loňskému finále nasbírala 5x víc bodů, ale stačilo to opět na poslední místo. Problém je v úzké základně. Rozdíl je mít na soupisce 9 závodnic nebo 25. Situace se nezlepší neboť se dívky na atletiku moc nehrnou.
V závodě chlapců došlo k nevídané bitvě. Pořadí se neustále měnilo. Dvě discipliny před koncem jsme dokonce drželi 2. Pořadí. Pak se nám nepovedlo zabodovat v kouli, a protože jsme vše vsadili na jednotlivce, neměli jsme koho postavit na závěrečnou štafetu.
Proto jsme obsadili celkové 4. místo o pouhých 9. bodů za Ústí nad Orlicí!!Kluci ovšem podali výborné výkony o čemž svědčí překonané osobní rekordy!!!
Výsledky
(pouze bodující):
Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Sport, Ostatní, 1.prosinec 2004
1.12.2004 se od 17.00.hodin koná v hudebním sálu ZUŠ Slatiňany Koncert žáků

15.12.2004
se od 15.00.hodin koná tradiční Vánoční vystoupení v ÚSP Slatiňany a od 17.00.hodin se hudebním sálu ZUŠ koná Vánoční žákovský koncert

V sobotu 18.12.2004
pořádá ZUŠ Slatiňany ve spolupráci s Národopisným souborem Formani Slatiňany a Sokolem Slatiňany Vánoční vystoupení. Tento komponovaný večer se koná v sokolovně od 19.00.hodin. Vstupné je 30,- Kč dospělí, 15,- Kč děti.

22.12.2004
se na zahradě ZUŠ Slatiňany koná tradiční „Zpívání u stromku“. Začátek je
v 17.00 hodin.
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.prosinec 2004
Město Slatiňany ve čtvrtek 18. listopadu uspořádalo další cestopisná přednášku p. Milana Pilného s názvem Egypt - od pyramid k Abu Simbelu. Poutavou formou nám byla přiblížena země faraonů.
Poslední letošní beseda o cestování se uskuteční opět ve čtvrtek 9. prosince 2004 v 18.30 hod. ve Společenském domě. Tentokrát navštívíme ostrov ledu, ohně a vody - Island. Srdečně zveme všechny zájemce o zprostředkované zážitky z putování po této nepříliš známé evropské zemi.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.prosinec 2004
Ve dnech 25. a 26. září se konala v areálu našeho spolku místní výstava ZO ČSCH Slatiňany, které se zúčastnilo 55 vystavovatelů. Návštěvníci měli možnost prohlédnou si drůbež ve 30 voliérách, 269 holubů a 140 králíků. Jako každý rok patřili i tentokrát někteří naši členové mezi oceněné. V odboru králíků čestné ceny získali F. Dědourek, O. Kopista, ing. P. Řídký, J. Žák a M. Žinčík, v odboru holubů J. Kopecký, J. Paluka a J. Šlechta, v odboru drůbeže O. Kopista, V. Meduna a J.Žák. Letošní novinkou bylo udílení putovního Poháru starosty města Slatiňany pro nejúspěšnější Slatiňanské chovatele , kterou si odnesli ing. P. Řídký v odboru králíků, J. Šlechta v odboru holubů a K. Pluhařová ml. v odboru drůbeže.
Potěšující byla vysoká návštěvnost, k níž bezesporu přispěla již tradiční doprovodná výstava jiřin.
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.prosinec 2004
V sobotu 18. prosince od 19 hodin vystoupí v naší sokolovně národopisný soubor Formani s pásmem „Vánoce“. Vstupné důchodci a děti 30,-Kč, ostatní 40,-Kč.
V pátek 23. prosince od 17 hodin si připravil divadelní kroužek Domu dětí a mládeže Chrudim vystoupení s názvem „České vánoce“. Vstupné dobrovolné.

Na obě akce jsou všichni srdečně zváni.
TJ Sokol Slatiňany
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.prosinec 2004
Absolvujete právě taneční, nebo jste loňskými či předloňskými absolventy tohoto kurzu? Právě pro Vás jsme připravili pokračování základních tanečních. V 10 lekcích si zopakujete, co jste se naučili, připomenete, co jste zapomněli a naučíte se mnoho nového.
Kurz povede ing. Luboš Falhaur s partnerkou, taneční mistr ve Slatiňanech.
Předpoklad zahájení v pátek 15.1.2005. Zájemci se mohou hlásit u pí. Hanušové na tel. 469 681 945, nebo 608 970 115.
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.prosinec 2004
Hostem 20. Laskavého večera v kavárně bude skvělá zpěvačka Zdenka Lorencová. Bude nejen hrát a zpívat své vlastní písně, ale také trochu povídat a přečte i něco málo ze své poezie.
Zdenka Lorencová v minulosti zpívala v divadle Semafor a na veřejnosti je známá jako autorka mnoha písniček pro děti. Laskavý večer se uskuteční v úterý 7. 12.2004 od 19 hodin.
Zdeněk Jirásek
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.prosinec 2004
© 1999 - 2008 Slatiňany
Stránky jsou generovány HTML generátorem WebGen.cz 602.29 CZ
Stránky jsou tvoreny podle kritérií HTML 4.01, jsou CSS validní.