Archiv

Úvodní stránka

Zastupitelstvo města

 1. Bere na vědomí:

 1. změnu rozpočtu č. 15 schválenou usnesením RM ze dne 17.12.2003

 2. na základě zrušení § 86 z.č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů pozbývá platnosti pověření zaměstnanců MěÚ Slatiňany k zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku

Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 10.únor 2004

Rada města

 1. Schvaluje:

 1. 15. změnu schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2003 v příjmové i výdajové části na celkovou částku 62 803 400,-Kč

 2. program 9. zasedání Zastupitelstva města Slatiňany

 3. počet zaměstnanců zařazených do Městského úřadu Slatiňany od 5.ledna do 31.května 2004

Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 10.únor 2004

Rada města

 1. Bere na vědomí:

 1. zprávu o plnění usnesení RM

 2. zprávu o práci ZŠ Slatiňany za rok 2003

 3. zaslání odpovědi stěžovatelům k přidělování bytů

 4. zřízení dalšího hnízda na separovaný odpad v ul. Družstevní

Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 10.únor 2004
Z důvodů neustále se opakující neukázněnosti držitelů psa opět připomínám znění vyhlášky Města Slatiňany č. 4/2004, kterou se vymezují některé povinnosti držitele psa. Každý držitel psa je povinen ho na veřejných prostranstvích zabezpečit tak, aby nemohlo dojít k ohrožení bezpečnosti a zdraví osob (např. držení psa na vodítku, volný pohyb psa jen s náhubkem). Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 10.únor 2004
Po loňské poměrně mírné zimě je v zimním období 2003-2004 zaznamenáváno častější a mnohdy i intenzivní sněžení, což přináší vlastníkům nemovitostí též povinnost zajišťovat schůdnost přilehlého chodníku. Pracovníky Městského úřadu Slatiňany bylo opakovaně zjištěno, že mnoho chodníků nebylo očištěno od sněhu nebo náledí, nebyla zajištěna bezpečnost chodců, chodníky i přes dostatek posypového materiálu, zůstaly neposypány. Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 10.únor 2004
Z Obecně závazné vyhlášky č. 2/2003 města Slatiňany, kterou je stanoven systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálních územích města Slatiňany, včetně systému nakládání se stavebním odpadem, vyplývá pro každého z nás povinnost odkládat odpad na místech k tomu určených a tento odpad odděleně shromažďovat a třídit. Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Radnice, Město, 10.únor 2004

Město Slatiňany děkuje panu Miloši Pilařovi za bezplatné provedení velice zajímavé besedy spojené s promítáním fotografií i filmů o potápění, která se uskutečnila 22. ledna 2004 ve Společenském domě. Besedy se zúčastnilo 35 občanů.

Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 10.únor 2004
Město Slatiňany srdečně zve všechny občan na cestopisnou přednášku p. Romana Alvareze ,, Kuba v kontextu střední a jižní Ameriky“ spojenou s promítáním, která se koná ve čtvrtek 19. února 2004 v 18.30 hod. ve Společenském domě (bývalá školní jídelna). Během cca dvou hodin se seznámíte s dnešním životem na Kubě, s jejími lidmi, přírodou a možnostmi turistiky na Kubě. Přednáška je vhodná i pro děti. Vstupné dobrovolné.
Ing. Jiří Hodic, tajemník
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 10.únor 2004

V prvním pololetí školního roku 2003/2004 má Základní škola ve Slatiňanech 438 žáků a po dvou třídách v každém ročníku. Škola pracuje podle učebního programu ,, Základní škola“ a v současné době se připravuje na vytvoření vlastního školního vzdělávacího programu. Výuku se snažíme zpestřovat některými novými metodami, exkurzemi, projektovým vyučováním atd.

Celý článek ...
Autor: Škola, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 10.únor 2004
V únoru letošního roku se dožívá významného životního jubilea pan Josef Žák ze Slatiňan. Nejstaršímu občanovi našeho města přejeme k jeho úctyhodnému výročí mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 10.únor 2004
Bartoš Jan, Slatiňany
Bočková Anastázie, Slatiňany
Boháčová Marie, Slatiňany
Málková Františka, Slatiňany
Veselá Marie, Slatiňany
Mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti do dalších let přeje starosta MVDr. Ivan Jeník a zaměstnanci MěÚ Slatiňany
Autor: , Trvalý odkaz, Matrika, Město, 10.únor 2004

17.1.2004

Petr Černík, Iveta Sedláková


Michal Černil, Veronika Moserová

Autor: , Trvalý odkaz, Matrika, Město, 10.únor 2004
Marie Otáhalová, Slatiňany
Autor: , Trvalý odkaz, Matrika, Město, 10.únor 2004
VZP ČR uskuteční i letos, tak jako v minulých letech, pro své dětské pojištěnce léčebně pobyty v Řecku a Republice Černá Hora pod, dnes již tradičním názvem, Mořský Koník.
Léčebné pobyty proběhnou v šesti 21 denních turnusech v době od 20. 5. 2004 do 4. 10. 2004. Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 10.únor 2004
Výuka tance se již stala ve Slatiňanech tradicí. Naše sokolovna sice nemůže konkurovat Chrudimskému muzeu, ale je zrekonstruovaná a ,,taneční tu prostě žijou“.
Účastníci loňského kurzu měli možnost naučit se klasickým tancům, součástí výuky byly i tance moderní. Zpestřením je každoročně oblíbena diskotéková lekce, karneval v maskách, mikulášská a různé soutěže. Taneční jsou oblíbené i mezi rodiči, neboť si u nás mohou posedět v baru při kávě, či vínu.
Výuka bude zahájena v září a bude pravidelně každý pátek. Opět pod vedením Radka Smejkala. Přihlášky budou přijímány u pí. Hanušové osobně, nebo na tel. č. 469 681 945, 608 970 115 od začátku března. Uzávěrka 30. 4. 2004. Přihlásit se mohou i absolventi loňských kurzů. Cena kurzu je 1000,- Kč.
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 10.únor 2004

Tato vyhlídka byla situována na skalnatém výchozu nazvaném Chlum, vystupujícího ze svahu jihozápadní strany lesnatého návrší Hůra (391 m n. m.) skýtající malebný výhled na kochánovický rybniční úval.

Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Historie, Město, 10.únor 2004

V neděli 25.ledna proběhl v místní hale druhý letošní mládežnický fotbalový turnaj-tentokrát to byl turnaj dorostu. O turnaj byl obrovský zájem (kromě maximálního množství 10 zúčastněných celků byly připraveny dokonce i 4 týmy náhradníků) a byl velmi kvalitně obsazen. Účastníci byli rozděleni do 2 skupin. Výsledky našeho družstva:

Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Sport, Ostatní, 10.únor 2004

Důkazem toho, že fotbal se stal v posledních letech už celoročním sportem je to, že i u nás ve Slatiňanech se v zimě konají halové turnaje. V lednu se uskutečnily v místní sportovní hale první dva: - v sobotu 10.1. turnaj starších žáků a v neděli 25.1. turnaj dorostu.

Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Sport, Ostatní, 10.únor 2004

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města se skládá z pěti družstev, z nichž 2 družstva jsou zařazena v kategorii JPO 2 a tato jsou ustavena ve Slatiňanech a dále pak po jednom družstvu v místních částech Škrovád, Kunčí a Trpišov.

Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 10.únor 2004
Děkujeme Vám za tříkrálovou sbírku, která proběhla ve Vašem městě a vřelý dík také patří koledníkům, kteří se na této sbírce podíleli. Samozřejmě velký dík patří všem, kteří do této sbírky finančně přispěli.
Celkem bylo vybráno 13 957,-Kč.
Farní charita Chrudim
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 10.únor 2004
© 1999 - 2008 Slatiňany
Stránky jsou generovány HTML generátorem WebGen.cz 602.29 CZ
Stránky jsou tvoreny podle kritérií HTML 4.01, jsou CSS validní.