Archiv

Úvodní stránka

Rada města

 1. Bere na vědomí:

 1. stav majetku 31.12.2003

Majetek města

200 454 781,75 Kč

Zásoby

39 450,79 Kč

Pohledávky

2 492 107,75 Kč

Finanční prostředky na bank. účtech

11 018 277,12 Kč

Poskytnuté návratné výpom. mezi rozpočty

2 100 000,-- Kč

Poskyt. přechodné výpomoci fyzickým osobám

1 531 945,80 Kč

Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty (FRB)

2 100 000,-- Kč

Krátkodobé závazky

1 619 744,98 Kč

Bankovní úvěry a půjčky

20 941 348,33 Kč

Podrozvahová evidence

40 477 091,-- Kč


Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 2.březen 2004

Rada města

 1. Bere na vědomí :

 1. zprávu o plnění usnesení RM

 2. zprávu o práci ZŠ Slatiňany

 3. zaslání odpovědi stěžovatelům k přidělení bytu

 4. zřízení dalšího hnízda na separovaný odpad v ul. Družstevní

 1. Schvaluje:

 1. změnu programu zasedání Zastupitelstva města Slatiňany

 2. přidělení 3 garáží v II. etapě bytové výstavby na Starém náměstí ve Slatiňanech následujícím nájemcům:

Nováková Adéla, Slatiňany

Moková Radka, Slatiňany

Marková Aneta, Slatiňany

 1. z technických důvodů změnu mezi budoucími nájemníky Petrou Medunovou, Slatiňany a Michaelou Daňkovou, Slatiňany. Michaela Daňková byla zařazena do losování konkrétních bytů II. etapy výstavby nájemních bytů na Starém náměstí. Petře Medunové byl přidělen byt č. 3, na Starém náměstí 822, Slatiňany.

Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 2.březen 2004
na velkoobjemový, bioodpad a nebezpečné složky komunálního odpadu budou přistaveny v těchto termínech a na těchto místech:

v Kunčí na návsi

13.3.2004

08,00 h - 10,00 h

v Trpišově na návsi

13.3.2004

10,30 h - 12,30 h

na Starém náměstí ve Slatiňanech

20.3.2004

08,00 h.- 10,00 h.

na návsi ve Škrovádě

20.3.2004

10,30 h - 12,30 h.


Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 2.březen 2004

Státní ústav radiační ochrany nám sdělil, že při namátkovém průzkumu radonu v obydlích zjistil, že v některých moderních rodinných domech, nedávno postavených a kolaudovaných, překračuje koncentrace radonu doporučenou hodnotu 200 Bq/m3. Tyto domy nejsou zřejmě dostatečně chráněny proti pronikání radonu z podloží (projektantem navržená opatření byla nedostatečně účinná nebo při provádění stavby nebyla věnována dostatečná péče provádění navržených protiradonových opatření), nebo není zajištěna dostatečná výměna vzduchu v budově. Tím dochází ke zbytečnému ozařování obyvatel domu.

Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 2.březen 2004
Město Slatiňany zve srdečně všechny důchodce na hudební pořad „Posezení s důchodci při oblíbených písničkách“, který se koná v pátek 2. dubna 2004 od 16 hodin. Hudební pořad se tentokrát koná ve Společenském domě ve Slatiňanech (bývalá školní jídelna). Živé melodie různého žánru si můžete poslechnout v podání hudební skupiny Fragment pod vedením Pavla Starého. Vstupné zdarma.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 2.březen 2004

Město Slatiňany, srdečně zve všechny občany na další cestopisnou přednášku, která se koná ve čtvrtek 18.března v 18.30 ve Společenském domě. Tentokrát se budeme toulat s SDanielem Vychodilem, Vladimírou Kolkovou a Janem Picpauerem divočinou Zakarpatské Ukrajiny. Přednáška je vhodná i pro děti.

Ing. Jiří Hodic, tajemník
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 2.březen 2004
V druhém pololetí každého školního roku nastává pro naší školu období prezentace práce naší školy, a to ve všech našich oborech.Děvčata z tanečního oboru pod vedením J. Doušové jsme měli možnost spatřit celkem na čtyřech plesech (Chrudim, Kočí, 2x Slatiňany), kde svým předtančením zahajovalA. 16.3. čeká LDO zájezd do Národního divadla na „Cyrana z Bergeracu“ , od 1.3. do 16.4. se uskuteční třídní besídky všech žáků hudebního oboru, kde budou moci rodiče porovnat výsledky práce svých dětí. Celý článek ...
Autor: ZUŠ, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 2.březen 2004
V letošním školním roce se konají soutěže základních uměleckých škol v komorních hrách smyčcových a dechových nástrojů a soutěže tanečních kapel a dechových orchestrů. V úterý 3.2.2004 se konalo za účasti sedmi (zušek) okresní kolo v komorní hře v Chrasti. Celý článek ...
Autor: ZUŠ, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 2.březen 2004
V obřadní síni Městského úřadu ve Slatiňanech byli dne 13.prosince 2003 paní místostarostkou Ing. Dagmar Fryčovou slavnostně přivítáni do života a společenství našeho města tito noví občánci: Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Matrika, Město, 2.březen 2004
V sobotu 27. března 2004 v 10.00 hodin bude v obřadní síni Městského úřadu Slatiňany slavnostně přivítáno do života a společenství našeho města 10 nových občánků.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 2.březen 2004

V roce 2004 oslaví diamantovou svatbu manželé Horníkovi a zlatou svatbu manželé Beranovi, Cellarovi, Hanušovi, Linhartovi, Marvanovi, Matusovi, Sečtí, Štollovi, Tesařovi, Tlapákovi a Zdražilovi.

Výročí stříbrné svatby oslaví v roce 2004 manželé Dostálovi, Erichovi, Horovi, Hrabinovi, Hrochovi, Jandíkovi, Jeřábkovi, Koubovi, Loufkovi, Saiverovi, Spálenští, Šinkorovi, Vaníčkovi, Vincencovi, Wiechecovi.

Žádáme manželé, kteří nejsou výše uvedení a oslaví v letošním roce diamantovou, zlatou nebo stříbrnou svatbu, aby nám co nejdříve sdělili datum sňatku, jelikož tento údaj není u všech občanů evidován.

Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 2.březen 2004
Šára Ondřej, Slatiňany
Autor: , Trvalý odkaz, Matrika, Město, 2.březen 2004
Malinová Růžena, Slatiňany
Horáková Růžena, Slatiňany
Jeřábková Anna, Slatiňany
Pilař Josef, Slatiňany
Pospíšilová Marie, Slatiňany
Kaplanová Marie, Slatiňany
Konrád Jiří, Škrovád
Herzogová Marta, Trpišov

Mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti do dalších let přeje starosta MVDr. Ivan Jeník a zaměstnanci MěÚ Slatiňany.
Autor: , Trvalý odkaz, Matrika, Město, 2.březen 2004
Kučerová Stanislava, Slatiňany
Malinová Pavla, Slatiňany
Zitková Tereza, Slatiňany
Otáhalová Marie, Slatiňany
Autor: , Trvalý odkaz, Matrika, Město, 2.březen 2004
Zájemci, kteří se chtějí zúčastnit letošních tanečních pro začátečníky, které budou zahájeny v září, se mohou přihlásit a uhradit zálohu kursovného 500,-Kč v sokolovně ve Slatiňanech 16. a 23. března 2004 od 17 – 18 hodin. Doplatek bude vybírán v září. Přihlásit se můžete také u paní Hanušové.
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 2.březen 2004
Srdečně zveme všechny milovníky dechovek, starých písní a prima zábavy na Setkání s dechovkou do sokolovny dne 20. března 2004 od 16 hodin. K tanci i poslechu hraje Milan Vepřovský.
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 2.březen 2004
Klub Paprsek Vás srdečně zve na přednášku Mgr. Blanky Sudíkové – Vše o dětech II.
(Psychomotorický vývoj, plavání dětí a kojenců a jeho přednosti, výchovné a zdravotní problémy u dětí, problémy se spánkem dětí apod. a také určitě vše na co se zeptáte)
Přednáška se bude konat 17.3.2004 v 18.00 hodin v Mateřské škole ve Slatiňanech. Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 2.březen 2004
Vás zve na přednášku Dagmar Čapkové
NUMEROLOGIE „Co vám odhalí datum narození“
Numerologie Vám může pomoci objevit sama sebe, pochopit svého partnera. Může Vám pomoci při výchově problematického dítěte a doporučit, které vlastnosti je třeba rozvíjet.
V pondělí 1. března od 18 hodin.
Informace na tel: 777/611 300 Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 2.březen 2004
Od března jsou rozšířeny hodiny cvičení následovně:
Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 2.březen 2004

Dne 28.1.2004 se organizace diabetiků sešla v hojném počtu na členské schůzi, kde jsme zhodnotili uplynulý rok a nastínili další cíle organizace. Máme se čím chlubit, během roku jsme uspořádali 140 akcí. Jsou to zdravotní vycházky, zájezdy, exkurse, zdravotnické přednášky, návštěva koncertů, rehabilitační cvičení, plavání se cvičením ve vodě a týdenní rekondiční pobyt v Seči. Na této schůzi jsme zvolili novou předsedkyni paní Olgu Slachovou. Chceme ještě jednou touto cestou znovu poděkovat paní Miloslavě Kolkové, která vedla organizaci od jejího založení roku 1991. Díky jí a jejímu manželovi má organizace dobré jméno, vždyť řada akcí to dokazuje, tím se jim podařilo u členů rozšířit poznatky a obohatit jejich život. Děkujeme za dlouholetou dobrou práci a chceme nadále pokračovat v dobrých tradicích. Do dalšího života přejeme oběma hodně zdraví.

Výbor Svazu diabetiků
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 2.březen 2004

1.Akce celostřediskové

 1. výročí střediska

v roce 2003 si středisko Junáka Slatiňany připomínalo 70. výročí svého založení. V této souvislosti jsme pořádali dvě velké akce pro veřejnost – 2. skautský ples a Akademii s vystoupením jednotlivých oddílů a družin. Dále jsme vydali Almanach, který dokumentuje činnost střediska od obnovení činnosti v roce 1989 do současnosti.

 1. další střediskové akce veřejně prospěšného charakteru, akce pro veřejnost

Pořádali jsme ekobrigádu na úklid podél Chrudimky – směr Chrudim, úklid za Sokolovnou (pálení roští), výstavu z celosvětového Jamboree v Thajsku, Čarodějnice pro veřejnost, akce pro ÚSP (z pohádky do pohádky), Mikuláš pro ÚSP, Mikuláš pro veřejnost, roznášení Betlémského světla, brigádu v Třešňovce.

 1. údržba základny v Šiškovicích

Proběhlo několik brigád na údržbu chaty a prostor tábořiště, největší akcí byla rekonstrukce podlahy v jedné místnosti a oprava zadní stěny chaty.

 1. další střediskové akce

Konal se lyžařský výcvik na Vysočině (na Maděře), rádcovský kurz pro mladé vedoucí, skautské velikonoce v Šiškovicích, návštěva lanového centra v Olomouci, účinkování na Bambiriádě, skautský Silvestr

Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 2.březen 2004
Městský úřad Slatiňany obdržel nabídku od firmy, která provádí likvidaci autovraků zdarma a odvoz zajistí vlastní technikou. Ve městě Slatiňany se nachází mnoho nepotřebných autovraků, a proto mají vlastníci možnost získat kontakt obchodní firmy na městském úřadě ve Slatiňanech, přízemí vlevo, dveře č. 5.
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 2.březen 2004
Hůra - rozlehlé, zalesněné návrší, jehož nejvyšší bod je orientován jihozápadně od města. Od severní strany stoupá z rovinatého terénu, přičemž tvoří z opačné strany nejzazší výběžek svažujícího se podhůří Železných hor. Z hornin je od vrchu nepravidelně pokryta vystupujícími balvany bělavého tvrdého křemence staroprvohorního stáří, jenž se na svazích vyskytuje i ve výrazných skalních útesech, častěji však tvoří malé sklaky nebo pouhé výčnělky. Na jednom takovém kamýku byl postaven i filigránský Kočičí hrádek. Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Historie, Město, 2.březen 2004
10. laskavý večer v kavárničce se od předchozích odlišoval tím, že literárně hudební část byla tentokrát jen vedlejší. Tou hlavní byly fotografie s přírodní tématikou Libora Blažka. Laskavý večer vlastně zahajoval jeho výstavu, která potrvá do konce března. Věřte, že stojí za tosi fotografie přijít prohlédnout. Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 2.březen 2004
Zveme všechny kluky a holčičky, rodiče i babičky na Dětský karneval, který se bude konat v sobotu 13. března 2004 od 14 hodin v sokolovně. K tanečku bude hrát DJ Bolek. Součástí zábavného odpoledne bude soutěž o nejhezčí masku a další soutěže. Odměny pro každého.
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 2.březen 2004
Mladší žáci fotbalového oddílu TJ Spartak sehráli halový turnaj ve slatiňanské hale za účasti 7 družstev. Protože se nedostavil tým Skutče, turnaj se hrál systémem každý s každým 1 x 14 minut: Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Sport, Ostatní, 2.březen 2004

Děkujeme panu starostovi MVDr. I. Jeníkovi a paní A. Pavlišové za milou návštěvu a upřímné blahopřání s hezkým dárkem u příležitosti výročí naší zlaté svatby.
Manželé Ladislav a Stanislava Štollovi

Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Vzkazy, Ostatní, 2.březen 2004
© 1999 - 2008 Slatiňany
Stránky jsou generovány HTML generátorem WebGen.cz 602.29 CZ
Stránky jsou tvoreny podle kritérií HTML 4.01, jsou CSS validní.