Archiv

Úvodní stránka
Zastupitelstvo města
1. Bere na vědomí:
a)
zprávu o plnění usnesení ZM
b)
nemožnost vydání obecně závazné vyhlášky města Slatiňany o opatření k používání zábavné pyrotechniky
c)
informaci o využití finančních prostředků FRB v roce 2003
Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 11.duben 2004
Od 1. dubna 2004 bude vydávat a odebírat rybářské lístky Městský úřad Chrudim. Tato změna vyplývá z § 20 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství. Vydávání rybářských lístků bude vykonávat paní Hana Hromádková, MěÚ Chrudim, Resselovo nám. 77 (budova nové radnice na náměstí, přízemí vpravo).
Rybářské lístky je možné si vyřídit:
Pondělí, středa7.30 - 17.00 hodin
Úterý, čtvrtek7.00 - 15.30 hodin
Pátek7.00 - 13.00 hodin
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 11.duben 2004
Rada města
1. Bere na vědomí:
a)
informaci o činnosti Městského úřadu Slatiňany v roce 2003
b)
výsledek hospodaření v městských lesích za 4. čtvrtletí roku 2003 a rekapitulaci hospodaření v lesích za celý rok 2003
c)
dopis od Pojišťovny ČS spořitelny a.s., - pojištění majetku města se převádí na Pojišťovnu Kooperativa a.s. od 2.1.2004 při zachování pojistných podmínek
2. Doporučuje zastupitelstvu města schválit
:
a)
na základě posouzení a hodnocení nabídek od peněžních ústavů Komisí pro posouzení a hodnocení nabídek Zastupitelstvu města Slatiňany schválit uzavření úvěrové smlouvy na financování výstavby jednotné kanalizace Škrovád I. - III. etapa na dobu 15ti let s Komerční bankou, regionální pobočkou Pardubice, Nám. Republiky 222, 530 78 Pardubice. Vybraná banka nepožaduje jištění úvěru. Úroková sazba na úvěr je pevná na dobu 10ti let ve výši 3,5 % p.a.
Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 11.duben 2004
1. Schvaluje:
a)
rozšíření programu 10. zasedání ZM Slatiňany
b)
ukončení vydávání Ozvěn Slatiňan s firmou PORS 52 Chrudim s. r.o., Školní náměstí 11, Chrudim ke dni dohody
c)
vydávání Ozvěn Slatiňan jako součást Novin Chrudimska dle nabídky Novin Chrudimska od data dle ukončení vydávání Ozvěn s PORS 52 Chrudim s.r.o.
2. Doporučuje Zastupitelstvu města Slatiňany schválit
a)
Závěrečný účet města Slatiňany za rok 2003 a všechny doplňující finanční informace k závěrečnému účtu za rok 2003 (hospodaření města za rok 2003
b)
Hospodaření příspěvkové organizace ZŠ Slatiňany za rok 2003 a rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2003 do fondu odměn 8 000,-Kč a do rezervního fondu 193 528,65 Kč
c)
Hospodaření příspěvkové organizace MŠ Slatiňany za rok 2003 a rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2003 do fondu odměn 6 000,-Kč a do rezervního fondu 225 589,89Kč
d)
Hospodaření příspěvkové organizace ŠJ Slatiňany za rok a rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2003 do fondu odměn 3 500,-Kč a do rezervního fondu 15 445,09Kč
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 11.duben 2004
Rada města
1. Schvaluje:
a)
rozšíření programu 10. zasedání ZM Slatiňany
2. Doporučuje zastupitelstvu města schválit:
a)
na základě par. 85 zákona 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, schvaluje vzdání se práva a prominutí pohledávky vůči zhotoviteli díla „Nových bytových domů na Starém náměstí II. etapa“ firmě Stavitelství KRRO s.r.o., U Habrovky 247/II, Praha, Krč ve výši = počet dní od 1.10.2003 do 23.3.2004 x 20 000,-Kč =3 500 000,-Kč a s odečtením kompenzace škod z celkové částky ceny díla vzniklých městu Slatiňany v důsledku opožděného předání předmětu díla dodavatelem 330 000,-Kč za podmínky předání předmětu smlouvy do 14.4.2004.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 11.duben 2004
Město Slatiňany zve srdečně všechny důchodce na hudební pořad „Posezení s důchodci při oblíbených písničkách“, který se koná v pátek 2. dubna 2004 od 16.00 hodin. Hudební pořad se tentokrát koná ve Společenském domě ve Slatiňanech (bývalá školní jídelna). Živé melodie různého žánru si můžete poslechnout v podání hudební skupiny Fragment pod vedením Pavla Starého. Vstupné zdarma.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 11.duben 2004
Ve čtvrtek 18. března v podvečer se ve Společenském domě města Slatiňany uskutečnila cestopisná přednáška, při které se mohli diváci, kteří přišli opět v hojném počtu, toulat s Danielem Vychodilem, Vladimírou Kolkovou a Janem Picpauerem divočinou Zakarpatské Ukrajiny. Promítání překrásných diapozitivů z lesů, polonin a vesnic i městeček tohoto kraje bylo doplněno poutavým vyprávěním.
Na duben jsme připravili další besedu. Tentokrát během dvou hodin navštívíme s p. Milanem Pilným nejvýznamnější a nejzajímavější evropská pohoří - např. hory Skandinávie, Velké Britanie, Karpaty, Alpy a Pyreneje. Beseda pod názvem Evropské hory (Od Ben Nevisu po Mt. Blanc) se koná ve Společenském domě města Slatiňany dne 22. dubna 2004 v 18.30 hod..
Ing. Jiří Hodic, tajemník
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 11.duben 2004
ZUŠ Slatiňany vás zve na Jarní koncert učitelů, který se koná 7. dubna 2004 od 18.00 hodin v hudebním sále ZUŠ. Koncert je věnován 80. výročí narození Jiřího Šlitra.

Vystoupení tanečního oboru

Jako každoročně v dubnu se i letos uskuteční 14.4. od 16.00 a 18.00 hodin v sokolovně vystoupení Tanečního oboru ZUŠ Slatiňany.
Srdečně Vás na obě akce zveme a těšíme se na vaší návštěvu. Vstupné jsou dobrovolné.
Autor: ZUŠ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 11.duben 2004
V dubnu 2004 proběhne v 5. - 9. třídách dvoudenní jarní projekt, který bude mít podobu jednoho exkurzního dne a následného zpracovávání výstupů. Žáci mohou vybírat mezi exkurzemi přírodovědného, technického, historického a uměleckého zaměření. Konkrétně: letiště Čáslav a elektrárna Chvaletice, ZOO Dvůr Králové, Geologie východních Čech s návštěvou cihelny v Tuněchodech, Svět loutek s návštěvou divadelního představení v H. Králové, Literární Praha s návštěvou divadla, Vyšehradu a Slavína. Mezi exkurze byly zařazeny i dvě zahraniční: Vídeň s prohlídkou historických památek a přírodovědeckého muzea a pro starší žáky v rámci dějepisu návštěva Osvětimi a hlubší seznámení s tématem holocaustu.
Druhý den zpracovávají žáci nejrůznějšími formami výstupy z exkurzí, které pak prezentují před ostatními. Cílem projektových dní je propojení více oborů s praxí, zprostředkování vlastní zkušenosti, prožitku a možnost realizace vlastních nápadů žáků.
Celý článek ...
Autor: Škola, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 11.duben 2004
Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2004 - 2005 bude 6.4.2004 od 13 do 16 hodin v ředitelně MŠ. Přednostně se přijímají děti ve věku od 3 let a předškolní děti. Mladší děti se budou přijímat pouze v případě volné kapacity.MŠ.
Marta Korečková, ředitelka MŠ Slatiňany
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 11.duben 2004
Narozen v měsíci únoru 2004
Nikolas Duna, Slatiňany
Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Matrika, Město, 11.duben 2004
Dne 3.dubna 2004 oslaví v obřadní síni města Slatiňany výročí zlaté svatby manželé Beran Jaroslav a Stanislava.

Dne 17.dubna 2004 oslaví v obřadní síni města Slatiňany výročí zlaté svatby manželé
Linhart Josef a Růžena a manželé Cellar František a Helena.

Dne 17.dubna 2004 si v kruhu rodinném připomenou výročí zlaté svatby manželé Secký Rudolf a Marie.

Dne 24. dubna 2004 si v kruhu rodinném připomenou výročí zlaté svatby manželé Jeníček František a Božena a manželé Boháč Jindřich a Marie.

K tomuto významnému výročí přeje město Slatiňany manželům mnoho spokojenosti a zdraví s přáním všeho dobrého v dalších letech společného života.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 11.duben 2004
V obřadní síni Městského úřadu ve Slatiňanech byli dne 24. ledna 2004 paní místostostarostkou Ing. Dagmar Fryšovou slavnostně přivítání do života a společenství našeho města tito noví občánci :
Kolář Josef, Slatiňany
Köhler Filip, Slatiňany
Pytlík Martin, Slatiňany
Tlustá Kristýna, Slatiňany
Na této malé slavnosti účinkovaly žákyně ZUŠ Slatiňany. Všichni přítomní popřáli novým občánkům a jejich rodičům do dalších let. mnoho zdraví, pohody a klidu.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 11.duben 2004
Miniatura středověkého hradu, dětmi nazvaná Kočičí hrádek, patří po desetiletí mezi oblíbené atrakce nejmladší generace. A to právě inspirovalo mladé ochránce přírody z Chrudimi, konkrétně Rákosníčky z ZO SOP 44/01, kteří za přispění MŽP (Ministerstvo životního prostředí) rozmístili v jeho okolí v r. 1998 - 9 sloupky s didaktickým textem. Za hlavní zastávku, sloužící zároveň za siestu, zvolili tento hrádek.
Délka stezky měří asi 2 km a na 9 panelech seznamuje návštěvníky s lesním ekosystémem, historií města, chovem koní apod. Rozhodnutí o jejím zřízení bylo zdůvodněno podporou ochrany této části svahu Hůry, člověkem velmi využívaného a zároveň ošetřovaného.
Výchozí první panel se nachází u výstupu ze zámeckého parku, tzv. klapačky, na němž je na mapě vyznačena fixem celá trasa, jež tvoří uzavřený okruh. Avšak ten nekoresponduje s doprovodným textem, podle něhož se stezka na závěr odchyluje tak, že sestupuje k řece a pokračuje až k zámku.
Příchozího turistu může někdy odradit stav přístupové cesty mezi ohrazenými pastvišti hřebčína, která je zejména po deštivém počasí změněna od koňských kopyt v krosovou trať. Tato zkušenost vedla turistické značkaře v loňském roce k odklonění zeleného značení, směřujícího rovněž ke Kočičímu hrádku stejnou cestou.
Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 11.duben 2004
Miluji svůj rodný kraj,
je to kraj lesů, vod a strání
v podhůří Železných a Vysočiny
kraj, ve kterém jsem prožil mládí.
Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 11.duben 2004
Chceme touto cestou poděkovat naší člence Miroslavě Sýkorové za zajištění sponzorských darů pro organizaci Svaz diabetiků ve Slatiňanech. Sponzorský dar poskytla firma Mikas - Jiřího Mikana, Rabštejn 17 a firma Miroslava Jehličky - Rovex a ještě jedna nejmenovaná firma. Finanční příspěvek umožní zakoupení Glukometru, který bude sloužit naší organizaci. Za finanční příspěvek mnohokrát děkujeme.
Výbor Svazu diabetiků Slatiňany
Autor: , Trvalý odkaz, Vzkazy, Ostatní, 11.duben 2004
ZO ČSCH Slatiňany Vás zve v pátek 30. dubna 2004 od 19.00 hodin na „Pálení čarodějnic“.
Akce se bude konat v areálu ZO ČSCH (za želez. Přejezdem - směr Orel).
Občerstvení zajištěno!!!
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 11.duben 2004
se uskuteční opět druhou říjnovou
neděli 10.10. v 10.30 hodin

současně jako Mistrovství ČR veteránů v přespolním běhu !!!

Místo startu:
silnice pod restaurací MONACO u Slatiňan
Délka běhu:
10 000 m
(přesně), zájemci se slabší výkonností a děti mohou absolvovat
Menší (červený) okruh dlouhý jen cca 3 6000 m
Všechny zájemce o proběhnutí krásnou přírodou a následné příjemné posezení ve stylovém restaurantu srdečně zvou pořadatelé
KRBu Chrudim
Autor: , Trvalý odkaz, Sport, Ostatní, 11.duben 2004
Sezóna 2004 (současně Mistrovství Monaka 2004)

Poř. čísloDatumDen v týdnuStart
178. MCM21. dubnaStředa18.00
179. MCM Velká cena Mlýnu Janderov 19. květnaStředa18.00
180. MCM Běh olympijského dne23. červnaStředa18.00
181. MCM14. červenceStředa18.00
182. MCM25. srpnaStředa18.00
183. MCM28. záříÚterý15.00
184. MCM7. listopaduNeděle14.30
185. MCM12. prosinceNeděle14.30
186. MCM „vánoční“24. prosincePátek10.00
187. MCM23. ledna 2005Neděle14.30
Autor: , Trvalý odkaz, Sport, Ostatní, 11.duben 2004
V krásné nové „nafukovačce“ v Praze na Strahově se konaly gigantické krajské přebory Pardubického a Královéhradeckého kraje. Gigantické byly proto, neboť se jich zúčastnilo více než 300 atletů, kteří absolvovali celkem asi 750 startů. Jelikož v hale je pouze čtyřdráha, tak se závody protáhly na 7 a půl hodiny!
Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Sport, Ostatní, 11.duben 2004
Fotbaloví elévové (ročník 1993 a mladší) TJ Spartak sehráli halový turnaj ve slatiňanské hale za účasti 7 družstev.
Protože se nedostavil celek Prosetína, turnaj se hrál systémem každý s každým - 1 x 15 minut:
Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Sport, Ostatní, 11.duben 2004
ve slatiňanské kavárničce se uskuteční
v úterý 13. dubna od 18.30 hod.
Při autorském čtení se představí
pan František Uher (próza) z Havlíčkova Brodu
a paní Marta Urbanová (poezie) z Chotěboře.
V hudební části zahraje na akordeon pan Miroslav Pilný,
učitel z chrudimské ZUŠ.
O vaši dobrou pohodu se postará i personál kavárny.
Zdeněk Jirásek
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 11.duben 2004
V sobotu 24. dubna 2004 se v sokolovně uskuteční nesoutěžní přehlídka dětských divadelních souborů. Na podvečer je připravena premiéra muzikálu divadelního souboru Sokol Slatiňany s názvem Čas lásky.
Pořádající TJ Sokol Slatiňany - divadelní soubor a DDM Chrudim se těší na Vaší návštěvu. Informace o účinkujících a organizaci přehlídky budou upřesněny na plakátech.
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 11.duben 2004
V pátek 9. dubna 2004 od 8.00 do 17.00 hodin bude v sokolovně probíhat velký celodenní prodej keramiky za snížené ceny. V nabídce budou květináče, obaly na květináče, hrnky, misky, zadělávací mísy, vázy, přátelské soupravy, velikonoční věnce a další.
Prodej bude doplněn o další sortiment např. spotřební zboží, textil, obuv. K návštěvě Vás zve TJ Sokol Slatiňany.
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 11.duben 2004
© 1999 - 2008 Slatiňany
Stránky jsou generovány HTML generátorem WebGen.cz 602.29 CZ
Stránky jsou tvoreny podle kritérií HTML 4.01, jsou CSS validní.