Archiv

Úvodní stránka
Na základě oznámení POLICIE ČR Chrudim, upozorňujeme především starší občany, aby dbali zvýšené pozornosti pokud je navštíví osoby nabízející jakékoliv zboží. V této souvislosti se v našem okrese šíří krádeže přímo v domácnostech občanů. Mějte proto své byty a domácnosti řádně zabezpečené a nepouštějte do bytu podezřelé a cizí osoby.Pokud by vás taková osoba navštívila všimněte si typu auta, které používá a jeho registrační značky a toto ohlaste na Policii ČR Chrudim.
V době předvánočních nákupů dbejte také zvýšené opatrnosti týkající se vašich peněženek, tašek a ostatních osobních věcí.
Děkujeme za spolupráci.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.prosinec 2005
Blíží se doba Vánoc a velmi často bývá vánočním dárkem pejsek. V takovém případě je povinností nového vlastníka, dovrší-li pes stáří 3 měsíců, přihlásit ho na městském úřadě.
Zároveň tímto žádáme všechny vlastníky psů, aby jakékoliv skutečnosti rozhodné pro poplatkovou povinnost hlásili do 10 dnů, kdy změna nastala. Jedná se např. o úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej. Stává se, že poplatník reaguje až v případě, kdy mu je doručena výzva k zaplacení poplatku a teprve poté ohlašuje např. úhyn psa.
Všechny povinnosti týkající se poplatku ze psa upravuje vyhláška č. 2/2004 o místních poplatcích. Doporučujeme všem, aby se s tímto obecně závazným předpisem města seznámili.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.prosinec 2005
Město Slatiňany Vás srdečně zve na Vánoční koncert v podání chrudimského pěveckého sboru Slavoj. Vánoční koncert se koná v sobotu dne 10. prosince 2005 od 17.00 hodin v obřadní síni Městského úřadu Slatiňany. Vstupné zdarma.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.prosinec 2005
Dne 3. prosince 2005 oslaví v obřadní síni Městského úřadu Slatiňany výročí zlaté svatby manželé Jaroslava a František Vajsochrovi. K tomuto významnému výročí přeje město Slatiňany manželům mnoho spokojenosti a zdraví s přáním všeho dobrého v dalších letech společného života.

Dne 26. prosince 2005 oslaví v kruhu rodinném výročí zlaté svatby manželé Milada a Lubomír Švadlenkovi. K tomuto významnému výročí přeje město Slatiňany manželům mnoho spokojenosti a zdraví s přáním všeho dobrého v dalších letech společného života.
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.prosinec 2005
V sobotu 10.prosince 2005 v 10.00 hodin bude v obřadní síni Městského úřadu Slatiňany slavnostně přivítáno do života a společenství našeho města 9 nových občánků.
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.prosinec 2005
Dne 23. prosince 2005 oslaví v kruhu rodinném výročí diamantové svatby manželé Růžena a František Malinovi. K tomuto významnému výročí přeje město Slatiňany manželům mnoho spokojenosti a zdraví s přáním všeho dobrého v dalších letech společného života.
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.prosinec 2005
V minulých Ozvěnách jsme Vás seznámili s obsahem díla Úryvky Chrudimsko a Nasavrcko. Příspěvky, které si zde budete moci přečíst se budou týkat pouze města Slatiňan a jeho blízkého okolí, a zachováme původní text , který byl použit při psaní výše uvedeného díla. Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.prosinec 2005

Ve středu 7.12.2005 se v hudebním sálu školy od 18.00 hodin uskuteční hudebně-dramatické pásmo "Vánoce 20.století". Účinkují učitelé a žáci ZUŠ Slatiňany společně s několika hosty.

14.12.2005 se v hudebním sálu školy od 17.00 hodin koná "Žákovský vánoční koncert".

Ve čtvrtek 22.12.2005 v 17.00 hodin se bude konat ve spolupráci s MěÚ na zahradě školy tradiční předvánoční "Zpívání u stromku". Přijďte si s námi nazpívat staré české koledy, těšíme se na vaší účast.

Autor: ZUŠ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.prosinec 2005
N a r o d i l s e P o d z i m n í č e k, v í t o c e l á š k o l i č k a....
…. To byla písnička, kterou se děti naučili na počest podzimníčků, které si vyrobily na počest svých rodičů v rámci hry: Mamko, taťko, pojď si hrát, Podzimníčka máme udělat. Na procházkách podzimní přírodou, která dává tolik příležitostí k využití svých pokladů, si společně nasbíraly přírodniny nebo využily i dary zahrádek a z toho pak zhotovily skřítka Podzimníčka. Na celou vyhlášenou akci měly děti asi tři týdny, a tak se postupně plnila třída roztomilými skřítky. Vyvrcholením bylo společné fotografování a také zasloužená odměna pro děti. Podzimníčci, pokud vydrží, budou hezkou výzdobou naší třídy až do předvánočního období. Velký dík patří rodičům dětí za jejich spolupráci. Během roku plánujeme takových podobných akcí ještě několik. Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.prosinec 2005
Ve čtvrtek 24.listopadu jsme se při besedě o cestování vypravili s panem Milanem Pilným do Skandinávie.
V další besedě spojené s promítáním diapozitivů se podíváme do jižní Ameriky a to do Chile, kde navštívíme některé národní parky, splujeme několik divokých řek, pokusíme se vystoupit na činnou sopku a projdeme se po plážích Pacifiku. Tato beseda se uskuteční ve čtvrtek 15. prosince v 18.30 hod. ve Společenském domě města Slatiňany v Tyršově ulici .
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.prosinec 2005
2. prosince - zakončíme letošní taneční tradičním "Věnečkem"

9. prosince - budou zahájeny pokračovací taneční. Zájemci z řad manželských párů či přátelských dvojic se mohou ještě "na poslední chvíli" přihlásit

11. prosince - divadelní soubor TJ Sokol Pohoda připravil vánoční posezení s názvem Hlas zvonů

17. prosince - vánoce s Formany - podrobnější informace v konkrétním článku, týkajícím se této akce

SILVESTR 2005 - po roční přestávce se v sokolovně 31.12. opět koná Silvestr. K tanci a poslech bude hrát hudební skupina Krokus. Součástí místenky, kterou je nutné si rezervovat nejpozději do 15.12.2005 bude teplá večeře a šampus na přípitek. Cena 350,-Kč. V průběhu večera bude slosována tombola. Rezervace na tel. 608 970 115 nebo 469 681 945.
TJ Sokol Slatiňany zve tímto všechny naše občany k přátelskému posezení, abychom společně navodili sváteční atmosféru blížících se vánočních svátků a přeje touto cestou všem hodně zdraví, pracovních úspěchů a pohody v r. 2006, do kterého záhy vykročíme.
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.prosinec 2005
Možnost rezervace lyží, bot, hůlek a snowboardů.
Půjčujeme celý komplet na sjezdové a běžecké lyžování, ale také i jednotlivé části vybavení.
V půjčovně najdete klasický typ sjezdových lyží, carvingové lyže, běžecké lyže a snowboardy. Za velmi přijatelné ceny!!! Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.prosinec 2005
TJ Spartak Slatiňany pořádá tradiční, již 12. ročník Volejbalový turnaj veteránů mužů a žen. Turnaj se koná v sobotu 17. prosince 2005 od 9.00 hodin ve sportovní hale TJ Spartak Slatiňany. Občerstvení zajištěno. Přijďte si zasportovat a užít zábavu. Srdečně zvou pořadatelé.
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.prosinec 2005
Tento den připravil Svaz diabetiků Slatiňany, Sokol Slatiňany, Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR ve spolupráci se Zdravotnickou školou v Chrudimi a pod záštitou města Slatiňany. Na Den zdraví přišli občané ze Slatiňany, Kunčího a Škrovádu, z Lukavice, Výsonína, Nasavrk, Miřetic, Svídnice, ale i Jičína, Chrudimě, Trojovic a Pardubic. Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.prosinec 2005
Národopisný soubor Formani Slatiňany ve spolupráci s TJ Sokol Slatiňany si vás dovoluje pozvat na vánoční pořad, který se uskuteční dne 17.12.2005 od 18.00 hodin v sokolovně ve Slatiňanech. V programu vystoupí jako host Soubor písní a tanců Dupák z Hradce Králové. V pořadu uvidíte betlém s Ježíškem, divadelní hru, tance, zazní tradiční i méně známé vánoční koledy.
Těšíme se nashledanou u příjemného vánočního posezení.
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.prosinec 2005
Středisko Junáka Slatiňany pořádá v pondělí 5. prosince tradičního Mikuláše pro veřejnost . Zájemci o návštěvu Mikuláše s doprovodem se mohou hlásit na tel. čísle 776201695. Akce je nekomerční. D. Vychodil
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.prosinec 2005
22. "Laskavý večer" proběhl 3.11.2005 v Slatiňanech ve Společenském domě za účasti velice známého hosta, a to MUDr. Jaroslavy Moserové, DrSc.. Autorské čtení z knihy Historky a besedu o vlastním psaní, překládání detektivek Dicka Francise a literatuře vůbec zpestřil hrou na piano pan Daniel Štulpa ze Slatiňan. Ti, kteří se zúčastnili, prožili pěkný a zajímavý večer, který se všem velice líbil. A ty, kteří si cestu do Společenského domu a na "Laskavé večery" teprve hledají, si dovolujeme pozvat na večer 23., sváteční. Bude se konat 27. prosince 2005 v 19 hodin. Jako host zahraje na violoncello pan Josef Krečmer III., a své texty přečtou pan Josef Krečmer I. a Zdeněk Jirásek.
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.prosinec 2005
Je to již několik desítek let, co se provoz na pozemních komunikacích stal součástí našeho každodenního života. Člověk by si řekl, že za tak dlouhou dobu budeme hravě ovládat všechna pro tuto oblast důležitá pravidla stanovená vyhláškami a zákony. Při pohledu na naše silnice se však zdá, že skutečnost je zcela opačná. Naše "dopravní tepny" připomínají nově založené hřbitovy, každoročně na nich umírá okolo 1200 osob. Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.prosinec 2005
ZO ČSCH Slatiňany pořádá dne 14. ledna 2006 tradiční Chovatelský bál.
Hudba: MAT-4 - Skuteč
Začátek ve 20.00 hodin - sokolovna Slatiňany.
Předtančení ZUŠ Slatiňany
Bohatá tombola.
Předprodej místenek: v Galanterii u pí. Petrové od 2.1.2006
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.prosinec 2005
© 1999 - 2008 Slatiňany
Stránky jsou generovány HTML generátorem WebGen.cz 602.29 CZ
Stránky jsou tvoreny podle kritérií HTML 4.01, jsou CSS validní.