Archiv

Úvodní stránka
V prosinci r. 2004 byl ve Slatiňanech uveden do zkušebního provozu kamerový systém. Zatím jedna kamera monitoruje v okolí radnice ulici T. G. Masaryka, Medunovu a Jiráskovu ulici. Obraz je přenášen na pult centrální ochrany Městské policie Chrudim, nahráván a v případě potřeby mohou být data předána Policii České republiky. V současné době je již systém v plném provozu. Do budoucna se počítá s jeho rozšířením.
V podvečer na Tři krále jsme se sešli při další besedě s cestovatelem pořádané městem Slatiňany, tentokrát s p. Ivanem Štěpánkem, který nám přiblížil Thajsko, zemi, do které se jezdí i v tomto období za sluníčkem a koupáním a která byla nedávno postižena přírodní katastrofou. Této zajímavé akce se zúčastnilo 54 diváků, což je zatím nejvíc ze všech dosud pořádaných besed.
Další přednáška spojená s promítáním se bude konat ve čtvrtek 17. února 2005 a po zhruba roce se nám pan Miloš Pilař pokusí odhalit tajemství mořských hlubin a přiblíží jejich krásu. Podíváme se na souostroví Maledivy a do egyptského Rudého moře.
Srdečně zveme všechny zájemce o zprostředkované zážitky z potápění.
V rámci zahájení prodeje 40ti bytů z vlastnictví města Slatiňany v bytových domech:
ul. Klášterní č.p. 33610 bytů
ul. Tyršova č.p. 5254 byty
ul. Tyršova č.p. 5294 byty
ul. Tyršova č.p. 5344 byty
ul. Čechova č.p. 6926 bytů
ul. Družstevní č.p. 724 - 512 bytů

budou v průběhu měsíce února 2005 doručeny stávajícím nájemníkům bytů závazné nabídky k převodu vlastnictví bytových jednotek.
Následně budou pro jednotlivé bytové domy uskutečněny informativní schůzky o průběhu prodeje bytů - termíny a místo konání bude uvedeno v závazné nabídce.
Prodej nájemních bytů pro město Slatiňany realizuje realitní kancelář - Mgr. Karel Mošna, Plzeň, podle Pravidel pro prodej bytů z vlastnictví města Slatiňany podle zákona č. 72/1994 Sb., schválených usnesením Zastupitelstva města Slatiňany č. 14 ze dne 22.9.2004.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 1.únor 2005
Městský úřad Slatiňany oznamuje, že zřídil pro přijímání a odesílání pošty v elektronické podobě elektronickou podatelnu - adresa:
e-podatelna@slatinany.cz.
Pro běžnou korespondenci, prosím, dále užívejte adresu mesto@slatinany.cz
Ing. Jiří Hodic,tajemník MěÚ
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 1.únor 2005
Ve Slatiňanech bude dokončena do 30. června 2005.
Investorem stavebních úprav silnice je Krajský úřad Pardubického kraje a chodníků město Slatiňany.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 1.únor 2005
Rada města

1. Bere na vědomí:
a)
zprávu o plnění usnesení RM
2. Schvaluje:
a)
upravené závazné ukazatele na rok 2004 pro příspěvkové organizace města Slatiňany, Základní školu Slatiňany, Mateřskou školu Slatiňany, Školní jídelnu Slatiňany základní uměleckou školu Slatiňany
b)
změnu doby hlášení městského rozhlasu v pondělí, ve středu a v pátek z původních 11.00 hod. na 10.30 hod. s platností od 1.1.2005
c)
použití 20 000,-Kč, které město utrží za prodej starého hasičského vozidla, na dofinancování osvětlovacího sloupu, jimž bude dovybaveno nové hasičské vozidlo
d)
použití znaku města Slatiňany na webové stránky dětské organizace ROBI Slatiňany

3. Souhlasí::
a)
s odložením výběru firmy na zpracování energetického auditu než radní Marie Málková
předloží výsledky výběrového řízení Pardubického kraje
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 1.únor 2005
Rada města
1. Bere na vědomí:
a)
stav majetku k 31.12.2004 - zpráva HIK, tj.
Majetek města213 691 837,84
Dlouhodobý finanční majetek22 125 615,80
Zásoby32 089,90
Pohledávky1 360 093,25
Finanční prostředky na bankovních účtech11 717 281,15
Poskytnuté návratné výpom. mezi rozpočty2 100 000,-
Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám1 942 918,-
Přijaté návratné finančí výpomoci mezi rozpočty (FRB)4 610 196,-
Krátkodobé závazky12 950 881,13
Bankovní úvěry a půjčky27 320 238,63
Podrozvahová evidence40 094 884,27
Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 1.únor 2005
zavedeného na území města Slatiňany
Systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálních územích města Slatiňany, včetně systému nakládání se stavebním odpadem je stanoven Obecně závaznou vyhláškou č. 7/2004 vydanou Zastupitelstvem města Slatiňany dne 16. 12. 2004 a účinnou od 1. 1. 2005.
Oproti systému nakládání s komunálním odpadem v roce 2004 se mění pouze ve vzniku nových míst k odkládání vytříděných složek komunálního odpadu. Pro snazší orientaci v systému uvádíme celkový způsob nakládání s komunálním odpadem: Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.únor 2005
hlásila tisková zpráva Ligy ekologických alternativ (LEA) ze dne 23. 11. 2004. A Slatiňany se staly jednou z oněch pomyslných hvězd. O co vlastně šlo? Solární liga ČR je soutěž obcí a měst ve využívání energie Slunce. Pravidla ligy jsou jednoduchá - každá obec či město se může stát jejím účastníkem tím způsobem, že vyplní jednoduchý formulář, na němž uvede jakýkoli funkční solární systém nacházející se v jejím katastru. Hodnotící komise pak sečte metry čtvereční všech solárních instalací, vydělí je počtem obyvatel a tím je vítěz znám. Nerozhoduje přitom, zda se sluneční kolektory, či jiná zařízení využívající sluneční energii (např. vakuové kolektory, fotovoltaické panely či Fresnelovy čočky) nacházejí na obecním, soukromém, družstevním či jiném majetku. Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.únor 2005
Dne 8.1.2005 proběhla ve Slatiňanech Tříkrálová sbírka. Zúčastnily se jí čtyři skupiny koledníků. Kteří vykoledovali celkem 22 440,50 Kč.
Všem, kteří do sbírky přispěli děkujeme. Náš velký dík patří též obětavým koledníkům, mezi které patřili a slatiňanští skauti.
Farní charita Chrudim
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.únor 2005
V sobotu 19. února 2004 v 10.00 hodin bude v obřadní síni Městského úřadu Slatiňany slavnostně přivítáno do života a společenství našeho města 10 nových občánků.
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.únor 2005
Dne 12. února 2005 oslaví v kruhu rodinném výročí zlaté svatby manželé Marie a Jaroslav Michálkovi.
K tomuto významnému výročí přeje město Slatiňany manželům mnoho spokojenosti a zdraví s přáním všeho dobrého do dalších let společného života.
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.únor 2005
Děkujeme touto cestou městu Slatiňany za upřímné blahopřání a pěkný dárek u příležitosti výročí naší zlaté svatby.
Manželé Tesařovi
Autor: , Trvalý odkaz, Vzkazy, Ostatní, 1.únor 2005
TJ Spartak Slatiňany, oddíl kopané pořádá v sobotu 26. února tradiční Sportovní ples - opět v místní sokolovně.
Zajištěna je i bohatá tombola.
K tanci hraje hudební skupina QUATRO. Začátek ve 20.00 hod.
Předprodej vstupenek (místenky) v trafice KVĚT.
Srdečně zvou pořadatelé
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.únor 2005
VZP ČR uskuteční i letos, tak jako v minulých letech, pro své dětské pojištěnce léčebné pobyty v Řecku a Republice Černá Hora pod, dnes již tradičním názvem, MOŘSKÝ KONÍK.
Léčebné pobyty proběhnou v šesti 21denních turnusech v době od 23.5. 2005 do 6.10.2005.
Bližší informace k podmínkám účasti obdržíte na Územním pracovišti v Chrudimi, osobně nebo na níže uvedených telefonních číslech. Informace budou uveřejněny i na internetových stránkách VZP - www.vzp.cz . Podrobnosti mohou poskytnout i praktičtí lékaři. Vyplněné Přihlášky se přijímají osobně (nezbytná účast obou rodičů), od 10.1. do 31.8.2005, v ÚP VZP Chrudim, Havlíčkova ulice 1053, číslo telefonu 469 616 194, 469 616 110.
Úřední hodiny ÚP VZP Chrudim jsou PO + ST 7.30 - 17.00, ÚT + ČT 7.30 - 15.30, PÁ 7.30 - 14.00.
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.únor 2005
V sobotu 15. ledna proběhl v místní hale první letošní mládežnický fotbalový turnaj už 12. ročník kategorie dorostu. Byl o něj velký zájem (kromě maximálního množství 10 zúčastněných celků byla připraveny ještě2 náhradní družstva, a tak po odhlášení týmu Mířetic těsně před turnajem za něj byl okamžitě zajištěn B - dorost SFK Chrudim) byl velmi kvalitně obsazen a měl velmi dobrou úroveň. Účastníci byli rozděleni do 2 skupin po 5 družstvech.
Výsledky našeho družstva:
Ve skupině:
Slatiňany - AFK Chrudim (starší žáci) 0:0
Slatiňany - AFK Chrudim (starší dorost B) 1:0 (branka : Švadlenka)
Slatiňany - Rváčov 0:3
Slatiňany - Třemošnice 0:1 Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Sport, Ostatní, 1.únor 2005
© 1999 - 2008 Slatiňany
Stránky jsou generovány HTML generátorem WebGen.cz 602.29 CZ
Stránky jsou tvoreny podle kritérií HTML 4.01, jsou CSS validní.