Archiv

Úvodní stránka
Rada města
1. Schvaluje
 1. návrh rozšířeného programu jednání
 2. odpisové plány na rok 2005 pro příspěvkové organizace města Slatiňany:
  • Základní školu Slatiňany
  • Mateřskou školu Slatiňany
  • Školní jídelnu Slatiňany
  • Základní uměleckou školu Slatiňany
  ve znění zprávy č. 1/47
 3. závazné ukazatele na rok 2005 pro příspěvkové organizace města Slatiňany:
  • Základní školu Slatiňany
  • Mateřskou školu Slatiňany
  • Školní jídelnu Slatiňany
  • Základní uměleckou školu Slatiňany
  ve znění zprávy č. 2/47.
 4. rozdělení celkového limitu finančního příspěvku - grantu v rámci výdajů schváleného rozpočtu na rok 2005 ve výši Kč 270 000,- :
  • 210 000,- na činnost
  • 40 000,- na ceny do soutěží
  • 20 000,- mimořádné příspěvky
  ve znění zprávy č. 3/47
 5. jako dodavatele pro realizaci energetického auditu v Základní škole Slatiňany firmu - Economic-Energy Consulting Pardubice, Havlíčkova 841, 530 02 Pardubice za celkovou cenu 45 000,- Kč(cena smluvní - firma není plátcem DPH) ve znění zprávy č. 7/47
 6. pojištění hasičského vozidla CAS u pojišťovací ústav KOOPERATIVA, pojišťovna, a.s. s variantou spoluúčasti 10 % s roční splátkou vč. pojištění skel a úrazu ve výši 82 063,- Kč. ve znění zprávy č. 8/47
 7. Ceník placených služeb a poplatků v městské knihovně a Pravidla pro uživatele internetu v městské knihovně ve znění zprávy č. 9/47
 8. použití znaku města Slatiňany Klubem lékařů Podorlicka se sídlem v Žamberku pro potřeby cyklistické soutěže. Konkrétní způsob užití bude předem odsouhlasen.
 9. pozvání jednatele Strojírny Potůček s r.o. Slatiňany ing. Jaroslava Košťála na jednání po předání auta hasičům
 10. vypracování aktualizaci seznamu žadatelů o přidělení bytu ve Slatiňanech.
Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 1.březen 2005
Od 7. února 2005 je přesunuta agenda vydávání rybářských lístků do budovy Chrudim, Pardubická 67 (bývalý okresní úřad), přízemí č. dveří 124 - p. Ročňák, Odbor životního prostředí.
K žádosti o vydání rybářského lístku je nutné:
 • občanský průkaz
 • doklady o získané kvalifikaci (dřívější rybářský lístek, osvědčení o získané kvalifikaci, osvědčení o vykonání zkoušky na rybářského hospodáře nebo jeho zástupce nebo na rybářskou stráž).
Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.březen 2005

Po zajímavé besedě o potápění s panem Milošem Pilařem, která se uskutečnila ve čtvrtek 17. února Vás město Slatiňany zve na vyprávění o cestování, přírodě a lidech Indonesie. Ve čtvrtek 31.3. v 18:30 hod přivítáme Oldřicha a Evu Mašínovy, se kterými se necháme na chvíli přenést z šedobílé zimy do barevné přírody tropického podnebí ostrova Sumatra za doprovodu netradičních diapozitvů.

Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.březen 2005
Z bezpečnosti a zdravotního stavu stromů je nutné pokácet 14 ks topolů a 1 ks třešně na břehu rybníka Návesní v Kunčí, kat. území Kunčí. Zájemci o pokácení těchto výše uvedených stromů pro vlastní potřebu (cena za 1 strom se stanoví 10,- Kč) vč. úplného úklidu dřevní hmoty se mohou přihlásit nejpozději do 16.03.2005 u sl. Česalové na Městským úřadě Slatiňany (dveře č. 5), s tím, že je vhodné stromy pokácet nejpozději do 15.04.2005. Osoby, kterým bude povoleno pokácení, budou plně zodpovědní za bezpečnost při kácení stromů.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.březen 2005
Připomínáme držitelům psa, kteří dosud neuhradili místní poplatek ze psa, že se blíží termín jeho splatnosti, kterým je 31. březen 2005. Trvá možnost úhrady v hotovosti v pokladně MěÚ. Zánik poplatkové povinnosti z důvodu úhynu psa, jeho ztráty, darování, nebo prodeje, či změny trvalého pobytu je nutné do 10 dnů nahlásit na MěÚ. Rovněž tak započetí držení psa je nutné provést do 10 dnů písemně na tiskopise, který vydá hospodářsko správní odbor. Stále se chybuje v přihlašování psů. Podle původního zákona se ze psa platilo od šesti měsíců, ale nyní je to již od tří měsíců! Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.březen 2005
Pracovníci údržby města budou v následujícím období provádět doplňování a výměnu tabulí s označením ulic a veřejných prostranství ve Slatiňanech ( ne v ostatních částech obce ). Žádáme občany města, vlastníky nemovitostí, aby při této činnosti vyšli pracovníkům, kteří budou instalaci tabulí provádět, vstříc. Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.březen 2005
Kronikářky města Slatiňany žádají všechny instituce a občany, kteří mají zájem o zaznamenání své činnosti z roku 2004 do kroniky města, aby své zprávy doručili buď osobně do Infocentra ve Slatiňanech, nebo zaslali na adresu Infocentrum Slatiňany, T. G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany, tel. 469 660 239.
Markéta Pešková a Renata Maryšková
Autor: Infocentrum, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.březen 2005
Vzdělávací program

Škola pracuje dle vzdělávacího programu Základní škola a postupně vypracovává svůj školní vzdělávací program. V současné době dokončujeme učební plán, způsob hodnocení žáků a vypracováváme evaluační nástroje (nástroje sloužící k hodnocení práce školy)

Celý článek ...
Autor: Škola, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.březen 2005

V pondělí 31. ledna 2005 v prostorách sokolovny TJ Sokol Slatiňany proběhlo pod záštitou Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při Základní škola Slatiňany benefiční pásmo s názvem "Děti dětem, jehož výtěžek bude věnován na pomoc dětem v oblastech postižených přílivovou vlnou tsunami. Ve vstupních prostorách proběhla od 16 hodin prodejní výstava výtvarných prací žáků ZUŠ Slatiňany a ZŠ Slatiňany. Zde bylo možno přispět peněžním darem do skleněné krychle. Štědřejší dárci si z koncertu kromě mimořádného zážitku odnesli i jednu z památečních plaket s motivem slunce, které speciálně pro tuto příležitost vyrobila paní učitelka Věra Jandová a její pomocníci. Mimořádný zájem veřejnosti se projevil tím, že před začátkem akce byl sál sokolovny zcela naplněn.

Celý článek ...
Autor: ZUŠ, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.březen 2005
V sobotu 19. března 2005 od 14 hodin se v sokolovně koná tradiční dětský karneval. V karnevalové masce mohou přijít nejen děti, ale také rodiče, kteří si chtějí zavzpomínat na své dětství a zároveň se svými dětmi užít veselé odpoledne. Celý článek ...
V sobotu 2. dubna 2005 od 09 do 12 hodin proběhne na základní škole ul.T.G.Masaryka, program Sahadža jógy.
Všichni jste srdečně zváni bez rozdílu věkových kategorií.
Přjďte si vyzkoušet tuto jednoduchou meditační techniku, která Vám může pomoci dosáhnout vnitřního klidu, rovnováhy i zdraví.
Vstupné dobrovolné.
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.březen 2005
Ve slatiňanské hale se uskutečnil turnaj mladších žáků, které se zúčastnilo10 družstev. Hrálo se ve dvou skupinách po 5 účastnících systémem každý s každým ve skupině, pak semifinále, zápasy o umístění a finále - vše 1x15 minut. Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Sport, Ostatní, 1.březen 2005
V roce 2004 byla pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů zakoupena městem Slatiňany nová cisternová automobilová stříkačka na podvozku MAN. Toto vozidlo bylo výrobcem, kterým je SPS Slatiňany, předáno 15.12.2004 městu. Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.březen 2005
Klub Paprsek je občanské sdružení, které bylo založeno v roce 2003. jeho náplní je sdružovat rodiče s dětmi převážně kojeneckého, batolícího a předškolního věku.
Organizujeme klubovou činnost a to v prostorách mateřské školy ve Slatiňanech. Scházíme se ve Sluníčkovém oddělení v suterénu mateřské školy ve středu od 15 do 17 hodin. Dále organizujeme cvičení pro rodiče s dětmi v tělocvičně TJ Spartak Slatiňany, a to v úterý od 16 do 17.30 hodin. Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.březen 2005
© 1999 - 2008 Slatiňany
Stránky jsou generovány HTML generátorem WebGen.cz 602.29 CZ
Stránky jsou tvoreny podle kritérií HTML 4.01, jsou CSS validní.