Archiv

Úvodní stránka
Veškeré prodeje, které se dosud uskutečňovaly na parkovišti u Městského úřadu Slatiňany budou s okamžitou platností přesunuty na Staré náměstí.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.květen 2005
Ve čtvrtek dne 19. 5. 2005 proběhne mimořádný mobilní svoz objemného odpadu a nebezpečných složek komunálního odpadu v časech a na místech uvedených níže:
v Kunčí na návsiod 16:00 h – 17:00 h
v Trpišově na návsiod 17:15 h – 18:15 h
Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.květen 2005
Město Slatiňany pořádá pro důchodce dne 31. května 2005 výlet na zámek do Rychnova nad Kněžnou, vstupné 40,-Kč. Dopravu účastníkům výletu hradí město Slatiňany. Při zpáteční cestě se mohou výletníci občerstvit v restauraci Monaco. Odjezd autobusu je v 8.00 hodin od MěÚ Slatiňany. Přihlášky přijímá paní Alena Pavlišová na MěÚ Slatiňany, tel. 469681102.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.květen 2005
Město Slatiňany ve spolupráci se Základní školou ve Slatiňanech připravilo u příležitosti Dne matek hudební pořad v DPS Slatiňany, dne 11. května 2005 od 15 hodin. Účinkovat budou žáci Základní umělecké školy Slatiňany. Město Slatiňany přeje touto cestou všem maminkám a babičkám mnoho spokojenosti a pohody.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.květen 2005
Vyzýváme všechny občany, zvláště pak ty, kteří užívají k odkládání odpadu barevné kontejnery uprostřed sídliště ul. Tyršova (mezi domy č. p. 742-743, 702-703, 704-705, 724-725, 748-749 a 755-756), aby při odkládání odpadů do kontejnerů na plasty, sklo a papír dbali nejen správných zásad třídění, ale zároveň udržovali v okolí těchto kontejnerů pořádek. Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.květen 2005
Od začátku tohoto roku je zřízen u vlakového nádraží (v areálu společnosti Recycling-kovové odpady a. s.)
Sběrný dvůr města Slatiňany.
V tomto dvoře mohou občané města Slatiňany a vlastníci staveb na území města Slatiňany určených nebo sloužících k rekreaci na základě předložení občanského průkazu bezplatně odložit nebezpečné složky komunálního odpadu jako jsou např. odpadní oleje, obaly od olejů, olejové filtry, autobaterie, monočlánky, výbojky a zářivky, obaly od nátěrových hmot, barev, lepidel a rozpouštědel, obaly od chemických přípravků-např. herbicidů a pesticidů, obaly od fotochemikálií, textilní materiál znečištěný-např. hadry od oleje, obaly od kyselin, hydroxidů, detergentů a odmašťovacích přípravků, televizory, rádia, ledničky, ale i další komunální odpady jako např. papír, sklo, plasty, kovy, staré oděvy a hadry, koberce, kompostovatelný odpad (větve, tráva, listí,..) a objemný odpad z domácností (starý nábytek, matrace apod.). Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.květen 2005
8. května vzpomeneme výročí Dne osvobození. U příležitosti tohoto státního svátku budou položeny věnce k pomníkům padlých, jako vzpomínka obětí 2. světové války a zároveň vyvěšeny státní vlajky.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.květen 2005
v březnu letošního roku vstoupil v platnost zákon, který nově stanovil mimo jiné i střet zájmů u funkce zastupitele obce a ředitele školy. Z tohoto důvodu jsem rezignoval na funkci zastupitele. Zastupitelský mandát jsem se snažil plnit iniciativně, poctivě a důsledně. Chtěl bych touto cestou poděkovat voličům za důvěru.
Mgr. Daniel Vychodil
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.květen 2005
Každoročně jsou MŠMT vypisovány soutěže v rámci základních uměleckých škol. V pravidelné tříleté periodě se postupně vystřídají všechny nástroje a předměty hudebního oboru. V letošním roce se soutěžilo ve hře na klavír, akordeon, kytaru a smyčcové nástroje. Celý článek ...
Autor: ZUŠ, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.květen 2005
V roce 1995 byl na naší škole otevřen nový obor – obor taneční. Během deseti let prošlo tímto oborem téměř 500 dětí a vzniklo přes devadesát choreografií. Kulaté výročí jsme oslavili „Týdnem tance“ v měsíci dubnu tohoto roku v sále místní sokolovny. Parket se zaplnil tančícími dětmi v šedesátiminutovém programu pro stovky diváků celkem sedmkrát.
Celý článek ...
Autor: ZUŠ, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.květen 2005
ZO ČSCH Slatiňany pořádá dne 30.4.2005 na svém areálu za žel. přejezdem – směr Orel „Pálení Čarodějnic“. Začátek je od 19.00 hodin, občerstvení zajištěnou.
Srdečně zvou pořadatelé.
Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.květen 2005
Školské sestry sv. Františka a farnost Slatiňany srdečně zvou na vzpomínkovou slavnost dne 1. května 2005 u příležitosti 12. výročí úmrtí SM Elišky Pretschnerové OSF. Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.květen 2005
Naše družstvo ve složení Pavel Brůžek, Kateřina Doležalová a František Kolek vyhrálo 9.4. krajské kolo Ekologické olympiády v Chrudimi a postoupili do národního kola, které se uskuteční 13-15.5. ve Spáleném Poříčí.
Ivan Štěpánek
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.květen 2005
Tradiční pálení čarodějnic pořádá středisko Junáka Slatiňany v sobotu 30.4. Tentokrát však bude akce na jiném místě – za Sokolovnou.
Od 17.00 začnou hry, soutěže a hříčky pro malé i velké, od 19.00 hod proběhne soutěž o nejkrásnější čarodějnici (masky, kostýmy), v 20.00 bude zapálena hranice.
Občerstvení zajištěno. Možnost opékání uzeniny.
Daniel Vychodil
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.květen 2005
Dne 9.4.2005 proběhlo každoroční „Otevírání skal“ ve Škrovádě spojené již tradičně s úklidem okolí skal. Přes nepřízeň počasí se zúčastnilo asi 20 členů Horolezeckého oddílu Škrovád. Uklízelo se na obou stranách řeky, likvidoval se nálet kolem skal. Dále horolezci nainstalovali ve skalách informační tabuli a předělali pískoviště pro děti.
Nasbíralo se osm vrchovatých pytlů odpadků. V nejfrekventovanější části skal, kde se pohybuje i množství malých dětí, někdo dokonce odložil rozbitý porcelánový záchod. Nechápu !
Děkujeme touto cestou všem, kdo pomohli.
Za výbor HO Škrovád - Mgr.Mandys Ivo
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.květen 2005
Koncem března se konal již tradiční 4. skautský bál pořádaný střediskem Junáka Slatiňany. Něco kolem dvou set nadšených tanečníků a příznicvů výborné hudby Tanečního dechového orchestru ZUŠ CHRUDIM a reviválové pražské kapely THE BLUE MOON se letos mělo jako v pohádce. Obři a trpaslíci připravili bohatou tombolu. Ten,kdo se alespoň trochu vyznal v pohádkách si to mohl ověřit ve velkém půlnočním klání o pohádkového experta a pochutnat si na 50 sladkých koblížcích. Výtěžek z pohádkového bálu v hodnotě 7836 Kč bude putovat prostřednictvím nadace Člověk v tísni na Srí Lanku na zmírnění následků způsobených vlnou tsunami.

Zlatka Effenbergerová
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.květen 2005
V pátek 6. května 2005 vystoupí v sokolovně ve Slatiňanech náš nejmenší herec Jiří Krytinář , který bude vyprávět zážitky z divadelních šaten a svého života. Hostem pořadu bude kytarista Libor Petrů. Součástí programu bude módní přehlídka pořádaná agenturou JPA. Celý článek ...
Ústav sociální péče ve Slatiňanech zve všechny obyvatele města na tradiční Den otevřených dveří s kulturním programem, který bude probíhat dne 21.5.2005 od 13.00 hodin v areálu ústavu.
Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.květen 2005
Přihlášky do tanečních budou přijímány také ve středu 18. května 2005 od 17.00 hodin v sokolovně. Kurzovné je 1 000,-Kč, při přihlášení bude vybírána záloha.
Upozorňujeme zájemce, že z důvodu omezení kapacity, není dobré přihlášení odkládat.
TJ Sokol Slatiňany
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.květen 2005
© 1999 - 2008 Slatiňany
Stránky jsou generovány HTML generátorem WebGen.cz 602.29 CZ
Stránky jsou tvoreny podle kritérií HTML 4.01, jsou CSS validní.