Archiv

Úvodní stránka
Rozhodnutím Městského úřadu Chrudim, odboru životního prostředí, oddělení vodního hospodářství čj. ŽP/VH/2914a.2/04/231.2/Sm-8 ze dne 20. 1. 2005, které nabylo právní moci dne 1. 3. 2005, byl schválen Manipulační řád pro rybníky Mazánek (parc. č. 191) a Návesní (parc. č. 196/1) v kat. území Kunčí. Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 1.červen 2005
Upozorňujeme občany, že ve sběrném dvoře (u vlakového nádraží) nelze odkládat stavební odpady jako jsou např.: beton, cihly, tašky a keramické výrobky, stavební materiály na bázi sádry, lepenka apod.
Likvidaci těchto stavebních odpadů si musí původce zajistit sám, tedy na své náklady.
Nejbližší řízená skládka stavebního odpadu je na Podhůře-tel. č.: 469 681 522.
Zároveň připomínáme občanům provozní dobu sběrného dvora města Slatiňany, která je:
PONDĚLÍ a ÚTERÝ :od 6:00 do 15:30
SOBOTA:od 8:00 do 12:00
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 1.červen 2005
Zhotovitel stavby jednotné kanalizace ve Škrovádu, a.s. VCES Praha, zahajuje v těchto dnech stavbu další části této kanalizace - III. etapu stavby, tj. v levobřežní části obce Škrovád. Kanalizační větve budou vedeny především v místních komunikacích, stavba proto přinese opět některá dopravní omezení a dopady stavby pro obyvatele Škrovádu i ostatní občany, kteří se stavbou přijdou do styku.
Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 1.červen 2005
V současné době probíhá na území města několik dopravních staveb, které po svém dokončení zlepší dopravní situaci ve městě. Na všech těchto stavbách se investorsky podílí město Slatiňany .
Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 1.červen 2005
Městský úřad Slatiňany vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa:
pracovník/pracovnice Městské knihovny a Infocentra ve Slatiňanech
Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.červen 2005
Město Slatiňany srdečně zve všechny občany do Společenského domu, kde od pondělí 27. června do pondělí 11. července 2005 bude k nahlédnutí vystavena kronika města Slatiňan.
Na tyto dny zároveň připravujeme výstavu fotografií našeho města. O dalších podrobnostech budeme informovat plakáty a hlášením místního rozhlasu.
Ing. Jiří Hodic, tajemník
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 1.červen 2005
Město Slatiňany připravuje pro vycházející žáky ZŠ Slatiňany slavnostní ukončení školní docházky v obřadní síni MěÚ Slatiňany dne 30. června 2005. Součástí oslav je malý kulturní program spojený s předáním vysvědčení a pamětních listů.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.červen 2005
V sobotu 25. června 2005 v 10 hodin bude v obřadní síni městského úřadu Slatiňany slavnostně přivítáno do života a společenství našeho města 14 nových občánků.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.červen 2005
Městský úřad ve Slatiňanech Vás srdečně zve na koncert chrudimského pěveckého sboru Slavoj. Tradiční koncert se koná v neděli dne 19. června 2005 od 16 hodin ve farním kostele sv. Martina ve Slatiňanech.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.červen 2005
Jednou za rok pořádáme exkurzní den, při němž si žáci mohou vybírat mezi různými tématickými exkurzemi a následující den pak zpracovávají výstupy z těchto exkurzí.
Celý článek ...
Autor: Škola, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.červen 2005
V polovině dubna žáci 9.tříd podstoupili první životní test - přijímací zkoušky. Z 56 žáků bylo hned v prvním kole přijato 55, což je 98%. 7 žáků odchází na gymnázia, 34 na střední odborné školy ukončené maturitou, 14 na střední odborná učiliště. Zájem o jednotlivé typy škol je obdobný jako v minulém roce.

Kromě přijetí téměř všech deváťáků hned v 1. kole přijímacích zkoušek je třeba říci, že na některých školách se umístili na velmi pěkných místech i v pořadí přijatých uchazečů.
Autor: Škola, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.červen 2005
V březnu proběhl pod vedením p. uč. Anýže a Hanuše projekt "Jarní den v Evropě", jehož cílem bylo přiblížit starším žákům smysl evropské integrace.
Dále proběhl projekt "Umění v mezních situacích" (p. Anýž a p. Brázdová). Žáci se v tříhodinové dílně seznámili s výtvarnou a literární tvorbou terezínských dětí. Diskutovalo se o smyslu umění a tvorby v lidském životě. Projekt byl součástí výuky dějin holocaustu na naší škole a úvodem k návštěvě terezínského ghetta a koncentračního tábora v rámci exkurzního dne o týden později.
Koncem dubna se konal "Den Země" (org. p. uč. Zavřelová + tým). Žáci i občané se mohli v parčíku před školou seznámit s výtvarnými a rukodělnými pracemi na ekologická a přírodovědná témata, dále se promítal film a žáci zhlédli představení"Dravci".
Autor: Škola, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.červen 2005
V dubnu bylo 6 žáků naší školy v rámci výuky angličtiny na pobytu v Anglii. (org. p. uč. Bartoš)
Autor: Škola, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.červen 2005
Června 2005 přivítá Základní umělecká škola Slatiňany mladé divadelníky. Ti se zde setkají při příležitosti dalšího ročníku festivalu dětského amatérského divadla, zabývajícího se žánrem pohádky.Při Abrakově dni vystoupí celkem šest souborů. Sobour literárně-dramatického oboru ZUŠ Slatiňany - Rarach, divadelní kroužek při MŠ a ZŠ Lukavice - Lukavánek, divadelní spolek při Odborném učilišti a Praktické škole Chroustovice - Božani, dramatický kroužek Muzea loutkařských kultur Chrudim a soubor hudebně-dramatického ZUŠ Chrudim.
Celá akce je spojena s oslavou Mezinárodního dne dětí, pro malé herce, herečky i diváky bude tedy připravena i řada soutěží a sladkých odměn. Chcete-li se alespoň na chvíli vydat do světa za devatero horami a devatero řekami, pak přijďte ve 14.00 hod. do zahradního areálu ZUŠ. Program skončí v 19.00 hodin.
Těšíme se na Vás.
Jana Ozoráková
Autor: ZUŠ, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.červen 2005
Od 6.6. do 24.6.2005 se koná zápis nových žáků do naší školy pro školní rok 2005/06. Žáci se mohou přihlásit do 4 oborů. Hudební, taneční, výtvarný a literárně dramatický. Bližší informace o podmínkách přijetí získají zájemci přímo v ZUŠ Slatiňany osobně, tel. 469 681 415, nebo na www stránkách školy: http://zus.slatinany.cz, nebo dotazem na e-mail adrese: Autor: ZUŠ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.červen 2005
Sobota 14.května 2005 byla pro nejstarší dívky tanečního oddělení ZUŠ Slatiňany velice úspěšnou. Zúčastnily se touž sedmého ročníku soutěže "Poupata" v Heřmanově Městci. Jednalo se o největší přehlídku tanečníků na Chrudimsku a naše dívky bojovaly o dobré umístění hned ve dvou kategoriích. Jednak ve volném tanci s choreografií LA COPA DE LA VIDA a ve scénickém tanci s choreografií OHEŇ, VODA, ZEMĚ. A právě za toto vystoupení scénického tance získala děvčata 1. místo. Za velký úspěch pokládám i umístění v početné kategorii volného tance, kde jsme obsadili 4. - 5. příčku. Dívkám gratuluji a přeji i nadále úspěch a radost z pohybu.

Jiřina Doušová.
Autor: ZUŠ, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.červen 2005
Milé děti a rodiče,
ZUŠ Slatiňany připravuje v příštím roce rozšíření výuky tanečního a hudebního oboru. V naší škole bychom rádi založili dětský folklörní soubor a dětskou lidovou muziku. Do lidové muziky hledáme mladé hráče na housle, flétny, klarinet a kontrabas. Přihlášky malých tanečníků, zpěváků a muzikantů, starších 5ti let, přijímáme v ZUŠ Slatiňany každý den až do konce května. Na setkání s vámi se těší Stanislava Sejkorová a Pavel Drábek, učitelé Základní umělecké školy Slatiňany.
Kontakt: 469 681 415
zusekat@tiscali.cz
Mgr. Stanislava Sejkorová
Autor: ZUŠ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.červen 2005
V neděli 12. června se v prostorách zahradního altánu ZUŠ koná druhýročník folk a country přehlídky "Slatiňanský vrabčák", který pořádá SRPDŠ při ZUŠ Slatiňany. Opět se představí místní amatérské skupiny - Bíbří, Trefa, Blizard, chrastecké Šmehydlo, příležitostné seskupení muzikantů "John Denver revival", pozvání přijal výborný písničkář Jarda Čížek, dále tako J.M.Rak se zpěvačkou Š. Burešovou. Celý pořad zakončí svým koncertem Slávek Janoušek. V úvodu této přehlídky se představí dětská folková skupina ZUŠ Slatiňany "Amroth", a to ve 13.30 hodin. Moderátorkou bude Simona Slavíková. Vstupné na celé odpoledne činí stejně jako v loni 60,-Kč dospělí, 30,-Kč děti nad 10 let a důchodci.
Občerstvení je zajištěno.
Těšíme se na vaši návštěvu a v případě nepříznivého počasí doporučuji deštníky sebou.
Petr Šotta
Autor: ZUŠ, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.červen 2005
Chlapci a děvčata, kteří mají zájem absolvovat taneční ve Slatiňanech se mohou stále hlásit u paní Hanušové na tel. 608 970 115, nebo 469 681 945. termín zahájení 2. září 2005.
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.červen 2005
Koncem března se konal již tradiční 4. skautský bál pořádaný střediskem Junáka Slatiňany. Něco kolem dvou set nadšených tanečníků a příznicvů výborné hudby Tanečního dechového orchestru ZUŠ CHRUDIM a reviválové pražské kapely THE BLUE MOON se letos mělo jako v pohádce. Obři a trpaslíci připravili bohatou tombolu. Ten,kdo se alespoň trochu vyznal v pohádkách si to mohl ověřit ve velkém půlnočním klání o pohádkového experta a pochutnat si na 50 sladkých koblížcích. Výtěžek z pohádkového bálu v hodnotě 7836 Kč bude putovat prostřednictvím nadace Člověk v tísni na Srí Lanku na zmírnění následků způsobených vlnou tsunami.
Zlatka Effenbergerová
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.červen 2005
Naše družstvo ve složení Pavel Brůžek, Kateřina Doležalová a František Kolek vyhrálo 9.4. krajské kolo Ekologické olympiády v Chrudimi a postoupili do národního kola, které se uskuteční 13-15.5. ve Spáleném Poříčí.
Ivan Štěpánek
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.červen 2005
Slatiňanský národopisný soubor Formani již muzicíruje a tančí jeden rok. Za tuto dobu jeho členové absolvovali mnoho zkoušek při kterých připravili zajímavá vystoupení pro různé příležitosti. To co Formani umějí nezůstává pouze za zavřenými dveřmi zkušebny, ale mnohé již bylo k vidění na veřejnosti. Z poslední doby stojí za zmínku zahraniční zájezd do německého města Hof, kde soubor vystupoval společně se žáky Základní školy waldorfské z Pardubic, vystoupení při Stavění máje v Hradci Králové, nebo účast v programu Městských slavností v Hrochově Týnci.
Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.červen 2005
© 1999 - 2008 Slatiňany
Stránky jsou generovány HTML generátorem WebGen.cz 602.29 CZ
Stránky jsou tvoreny podle kritérií HTML 4.01, jsou CSS validní.