Archiv

Úvodní stránka
Vážení spoluobčané,
v poslední době došlo v našem městě k několika významným stavbám na pozemních komunikacích ve městě. Ze všech jmenujme dvě největší: vybudování ulice Škrovádské až na náves do Škrovádu, kdy celá ulice i náves dostaly zcela novou podobu. Druhou největší změnou je zbudování kruhového objezdu ve Slatiňanech na hlavní silniční trase přes město.
Celkový vzhled obou jmenovaných staveb je díky úpravám a vysázené zeleni velmi pěkný.
Proto je velkým zklamáním, když občané ničí a v horším případě i rozkrádají vysázené stromky a keře a znehodnocují tím vytvořené dílo i snahu o zkrášlení našeho města.
Vyzýváme Vás proto, aby jste byli nápomocni při zvelebení našeho města a chránili vytvořené hodnoty.
MVDr. Ivan Jeník, starosta
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 1.září 2005
Město Slatiňany děkuje svým občanům za pochopení i trpělivost v souvislosti s omezeními, která byla nutná v souvislosti s budováním okružní křižovatky. Věřím, že společný výsledek snažení města Slatiňany, Správy a údržby silnic Pardubického kraje a Ředitelství silnic a dálnic České republiky - nová křižovatka a zrekonstruované chodníky včetně přechodů - přispěje k bezpečnosti občanů i návštěvníků Slatiňan a stane se novým moderním prvkem našeho města.
MVDr. Ivan Jeník, starosta
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 1.září 2005
(bývalá školní jídelna)
Společenský sál včetně příslušenství (kuchyňka, šatna a sociální zařízení) je městem Slatiňany zapůjčován za těchto podmínek:
Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.září 2005
Městská knihovna Slatiňany vyhlašuje literární soutěž pro děti školního věku

NEJHEZČÍ ZÁŽITEK Z PRÁZDNIN !


Své práce v podobě básně nebo vyprávění (v rozsahu max. dvou stran formátu A4) s uvedením jména, příjmení, adresy, telefonního čísla a věku odevzdejte nejpozději do 30. září 2005 u nás v knihovně ve Slatiňanech.
Tři výherci nejzajímavějšího vyprávění, příběhu či básničky budou vyhodnoceni a odměněni velice pěknými cenami 31. října 2005 v prostorách naší knihovny.
Na Vaši účast v soutěži se těší pracovnice knihovny !
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.září 2005
Infocentrum Slatiňany oznamuje všem zájemcům, že CD "Prezentace Slatiňan" je v prodeji v našem informačním centru za 65,- Kč.
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.září 2005
Městská knihovna nabízí čtenářům kromě půjčování knih také půjčování naučných CD (encyklopedie, cestování, různé kroniky, jazykové konverzace v německém a anglickém jazyce, dětské naučné hry, testy, kvízy).
CD, jejichž obsah se týká našeho města jsou :
- Kronika města Slatiňan
- Fotografie z našeho města či okolí ( staré i nové)
- Historické pohlednice Slatiňan a okolí
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.září 2005
Počínaje rokem 2003 začal Český statistický úřad formou Strukturálního šetření v zemědělství (zemědělský census) aktualizovat údaje za zemědělce, vyhledané při plošném zemědělském sčítání Agrocenzus 2000. Jako členská země Evropské unie máme nárok na finanční příspěvek na realizaci tohoto zjišťování. S ohledem na výši poskytnutého příspěvku musíme vyšetřit 70% evidovaných zemědělců, to znamená, že šetření proběhne ve 4 358 obcích republiky, z toho v 265 obcích Pardubického kraje. Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.září 2005
Pravidelné cvičení v sokolovně bude zahájeno v pondělí 12. září 2005 s následujícím rozvrhem: Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.září 2005
Klub českých turistů pořádal 5. srpna výlet do Jihlavy. Ze Slatiňan je tam přímé spojení rychlíkem. Ve znaku města jsou 2 lvi a 2 ježkové. Od německého názvu ježka vlastně vzniklo jméno města.
Po příjezdu jsme si nejprve prohlédli jihlavské podzemí. Pod historickým jádrem města se totiž nachází po Znojmě druhý největší systém sklepení a chodeb na území naší republiky (místy až třípatrový). Obdivovali jsme práci lidí ve středověku, kteří po centimetrech hloubili chodby i celé místnosti a měli k tomu jen jednoduché nářadí.
Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.září 2005
Naše organizace oslaví v září toho roku již 15 let svého trvání. Registrace byla provedena 20.9.1990. Od té doby se v našich oddílech vystřídala řada dětí a některé z nich zůstaly i nadále v rolích vedoucích a instruktorů. Každoročně pořádáme pro děti letní tábory, karneval, Pohádkový les, kuličkiádu, spoustu víkendových i jednodenních akcí a účastníme se Bambiriády. V současné době fungují 4 oddíly (2 se všestranným zaměřením, Lupeni se zaměřením na přírodu a ekologii a Šikulky se zaměřením na ruční práce). V září bychom rádi založili další oddíl s všeobecným zaměřením pro děti od 6 - 8 let a rozšířili kroužek Šikulek. Bližší informace a fotografie z akcí naleznete na našich internetových stránkách www.robici.org.
Velké poděkování od všech Robiků patří Evě Pilařové a Hance Hübnerové, které nad námi drží ochrannou ruku celých 15 let.
K našemu výročí jsme připravili na sobotu 24.9.2005 od 14 do 17 hodin Den otevřených dveří v naší klubovně, kterou naleznete ve Společenském domě. Zde si budete moci prohlédnout fotografie, kroniky, kostýmy z táborů a zahrát si pár her.
ROBI Slatiňany
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.září 2005
Dne 5. září 2005 oslaví v kruhu rodinném výročí zlaté svatby manželé Gerlinda a František Musílkovi. K tomuto významnému výročí přeje město Slatiňany manželům mnoho spokojenosti a zdraví s přáním všeho dobrého v dalších letech společného života.
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.září 2005
Český svaz chovatelů - základní organizace Slatiňany pořádá 17. - 18. září 2005 na výstavišti za železničním přejezdem směr Orel
MÍSTNÍ VÝSTAVU
králíků, drůbeže, holubů a exotů rozšířenou o výstavu jiřin
. Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.září 2005
Oddíl sebeobrany přijímá v měsíci září 2005 nové členy chlapce a dívky od 15 let.
Výcvik probíhá ve Slatiňanech, vždy v úterý a ve čtvrtek v době od 18.00 do 19.30 hodin.
Provádí se výcvik:
boje beze zbraně (způsob Jeet Kune Do)
boje s chladnými zbraněmi (bo, tonfa)
praktické sebeobrany
Bližší informace získáte v pracovních dnech v době od 8.00 do 14.00 hodin na telefonním čísle 974 572 202 (p. Šídlo).
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.září 2005
© 1999 - 2008 Slatiňany
Stránky jsou generovány HTML generátorem WebGen.cz 602.29 CZ
Stránky jsou tvoreny podle kritérií HTML 4.01, jsou CSS validní.