Archiv

Úvodní stránka
Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne 16.11.2005 zadání nového územního plánu města ( dále jen ÚPO) . Na základě zadání a provedených průzkumů a rozborů řešeného území vypracoval zpracovatel ÚPO, architektonický ateliér Ing.arch. Rozehnal & Vosmek Pardubice koncept. Koncept ÚPO bude projednáván a vystaven dle údajů ve veřejné vyhlášce, dále je hlavní výkres konceptu vč. řešení dopravy vystaven pro veřejnost ve výloze obchodu s potravinami KVĚT ul. T.G.Masaryka čp. 167 ve Slatiňanech.
Podrobnosti najdete na úřední desce v sekci Veřejné vyhlášky.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 1.leden 2006
Poplatek ze psa, jehož výše je stejná jako v r. 2005 bude na rok 2006 splatný do 31.3.2006.
Z důvodu identifikace plateb žádám vlastníky psů, aby s úhradou poplatku vyčkali až do doby, kdy obdrží poštovní poukázky, na kterých je důležitý variabilní symbol. Poté je možné úhradu provést převodem z účtu, na poště, nebo v hotovosti v pokladně MěÚ v úředních hodinách.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 1.leden 2006
Dne 12. prosince 2005 jsme společně s dětmi strávily pěkné odpoledne. Přiblížily jsme si vánoční svátky výrobou vánočních ozdob podle předloh s použitím barev na sklo. Děti si také nazdobily skleničky a vytvořily tak pěkné svícny, které ozdobily jejich pokojíčky nebo budou sloužit jako líbivý dárek pro mamku či babičku. Všem se tato akce líbila a již se těší na další akce v příštím roce. Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.leden 2006
Středisko Junáka Slatiňany bude jako každoročně roznášet v pátek 23.12. 2005 Betlémské světýlko. Jedná se o mezinárodní novodobý vánoční zvyk, kdy skauti přivážejí plamínek z Betléma v Izraeli a roznášejí ho po celé Evropě jako symbol lásky. Zájemci mohou plamínek získat ve skautské klubovně ve Společenském domě od 16.00 do 19.00. Rovněž si ho mohou připálit od cinkajícího průvodu, který se bude pohybovat po ulicích města.
D. Vychodil
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.leden 2006
Městská knihovna ve Slatiňanech srdečně zve všechny občany na 23. laskavý večer.Sváteční čas Vám zpříjemní hrou na violoncello Josef Krečmer nejml. a četbou svých textů Josef Krečmer nejst. a Zdeněk Jirásek.
Tento Laskavý večer se koná v úterý 27. prosince 2005 v 19.00 hodin ve Společenském domě.
Vstupné 50,-Kč. Vstupenky si můžete zakoupit v Infocentru města Slatiňany nebo ve Společenském domě před samotným Večerem. V průběhu večera bude podáváno malé občerstvení,.

Připravujeme na leden
24. Laskavý večer
Ve čtvrtek 26. ledna v 19.00 hod. přivítáme ve Společenském domě na 24. Laskavém večeru malíře p. Františka Nového, se kterým si bude povídat p. Zdeněk Jirásek. Návštěvníci Laskavého večera si budou moci prohlédnout vystavené obrazy p. Nového.
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.leden 2006
Dne 21. ledna 2006 oslaví v kruhu rodinném výročí zlaté svatby manželé Božena a Jiří Maryškovi.. K tomuto významnému výročí přeje město Slatiňany manželům mnoho spokojenosti a zdraví s přáním všeho dobrého v dalších letech společného života.
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.leden 2006
Jaroslav Vrchlický byl se Slatiňany dlouhá léta spjat vždy několikaměsíčními letními prázdninovými pobyty.
Pobyt na letním bytě byl Vrchlickému nutným předělem každoroční práce, zejména v dobách jeho působení na pražské universitě. Byl však také jím vyhledávanou inspirací historií, přírodou, lidmi.
Básník vystřídal postupně letní pobyty ve Veltrusích, Chuchli a posléze (1890 - 1909) ve Slatiňanech.
Měl rád takové uspořádání v přírodě, kde byla řeka, lesy, skály, výhledy do krajiny, aleje stromů.
A Slatiňany mu toto vše bohatě nabízely. Vrchlický rád podnikal výlety do okolí, nejraději pak k práčovskému kostelíku, ke Třem bubnům, do Seče, Chroustovic a Luže.Ve Slatiňanech pak nejraději, jak se vyjádřil svým přátelům, pobýval u Černé brány nad kaštankou, kde sám v zadumání sedával. Mnoho z dojmů načerpaných ve Slatiňanech zachytil i ve sbírkách " Má vlast" a " Duše - mimoza".
Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Historie, Město, 1.leden 2006
ZO ČSCH Slatiňany pořádá dne 14. ledna 2006 tradiční chovatelský bál.
Hudba: MAT-4-Skuteč
Začátek: ve 20.00 hodin - Sokolovna Slatiňany
Předtančení ZUŠ Slatiňany
Bohatá tombola
Předprodej místenek: v galanterii u pí. Petrové od 2.1.2006
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.leden 2006
Děkujeme co nejsrdečněji městu Slatiňany, paní místostarostce Ing. Dagmar Fryšové, Martě Kolouchové a Aleně Pavlišové, za opravdu krásnou a důstojnou oslavu našeho jubilea - zlaté svatby.
Manželé Vajsochrovi.
Autor: , Trvalý odkaz, Vzkazy, Ostatní, 1.leden 2006
Hasičský sbor ve Slatiňanech má k 15.12.2005 celkem 63 členů, z toho 15 mladých hasičů do 15 let. Letošní činnost sboru se odvíjela od plánu činnosti, který byl odsouhlasen na výroční valné hromadě roku 2004. Tak jako každý rok, tak i letos se splnilo více nežli jiná léta.
Součástí sboru je soutěžní družstvo v požárním sportu, které je již několik let zařazeno v lize okresu Chrudim.a zúčastnilo se všech 10ti soutěží, kde se v celkovém pořadí umístilo na 9. místě z celkového počtu 22 družstev. Součástí ligy je i nejstarší soutěž okresu a to soutěž O pohár města Slatiňany, který se letos konal již po 29. Mimo to se družstvo zúčastnilo 8 soutěží mimo ligu, které se konaly v rámci výročí založení sboru.
Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.leden 2006
Klub Paprsek děkuje firmě Potraviny Květ za poskytnutí sponzorského daru na mikulášský program pro děti.
Autor: , Trvalý odkaz, Vzkazy, Ostatní, 1.leden 2006
Středisko Junáka děkuje firmě Wienerberger cihlářský průmysl, cihelna Tuněchody za poskytnutí sponzorského daru na opravu chaty v Šiškovicích a firmě Potraviny Málek za pomoc se zajištěním dopravy materiálu na letní tábory.
Autor: , Trvalý odkaz, Vzkazy, Ostatní, 1.leden 2006
© 1999 - 2008 Slatiňany
Stránky jsou generovány HTML generátorem WebGen.cz 602.29 CZ
Stránky jsou tvoreny podle kritérií HTML 4.01, jsou CSS validní.