Archiv

Úvodní stránka
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen poplatek za odpad) je pro rok 2006 stanoven Obecně závaznou vyhláškou č. 3/2005 vydanou Zastupitelstvem města Slatiňany dne 14. 12. 2005.
Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.únor 2006
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.únor 2006
Ve čtvrtek 16. února v 18.30 hod. se ve Společenském domě v Tyršově ulici uskuteční další beseda o cestování spojená s promítáním. Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.únor 2006
Podle § 27, odst. 4, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů je povinen vlastník nemovitosti, která v zastavěném území obce hraničí se silnící nebo s místní komunikací, odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti na přilehlém chodníku, která vznikla znečištěním, náledím nebo sněhem, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit. Městský úřad Slatiňany žádá občany, aby používali umístěné posypy a udržovali schůdnost místních komunikacích.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 1.únor 2006
V listopadovém vydání Ozvěn Slatiňan jsme Vás seznámili v "Horopisem" a " Vodopisem" z díla Úryvky Chrudimsko a Nasavrcko " Obraz přírodní". A jak jsem již v předchozím vydání uvedli, bude i zde zachován původní text, který byl použit při psaní výše uvedeného díla.
Příspěvky se budou týkat pouze města Slatiňan a jeho blízkého okolí.
V tomto článku Vám přiblížíme oblast "GEOLOGIE".
Celý článek ...
Autor: Knihovna, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.únor 2006
Městská knihovna ve Slatiňanech touto cestou vyzývá své čtenáře, ale i občany našeho města a okolí ke spolupráci na chystané výstavě starých fotografií. Pokud vlastníte zajímavé dobové fotografie ze Slatiňan či okolí, a rádi se o jejich shlédnutí podělíte s námi všemi, prosíme o jejich zapůjčení. Celý článek ...
Autor: Knihovna, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.únor 2006
V obřadní síni Městského úřadu ve Slatiňanech byli dne 10.prosince 2005 paní místostostarostkou Ing. Dagmar Fryšovou slavnostně přivítání do života a společenství našeho města tito noví občánci :
Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Matrika, Město, 1.únor 2006
Zveme Vás na další "Laskavý večer", který se bude konat 23.2.2006 v 19,00 hodin ve Společenském domě ve Slatiňanech. Hostem bude J.H.Krchovský, který nám zpříjemní večer svým autorským čtením doplněným básničkami, a to vše za hudebního doprovodu. Marcela Kříže, písničkáře a bluesmena z Čáslavi.
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.únor 2006
V naší hale se v sobotu 14 ledna uskutečnil turnaj starších žáků za maximální možné účasti 10 celků. Turnaj se hrál ve 2 skupinách po 5 týmech, pak křížem semifinále 2 nejlepších celků obou skupin a nakonec zápasy o umístění (vždy 1x13 minut). Naši hráči se v poměrně velmi kvalitní konkurenci (polovina celků hraje venku oblastní přebor, tedy o třídu výš náš celek) rozhodně neztratili a nakonec obsadili po kvalitních výkonech ve všech zápasech velmi pěkné 3. místo.
Celý článek ...
Autor: TJ SPARTAK, Trvalý odkaz, Sport, Ostatní, 1.únor 2006
Dne 25. února 2006 oslaví v kruhu rodinném výročí zlaté svatby manželé Věra a Josef Dostálovi. K tomuto významnému výročí přeje město Slatiňany manželům mnoho spokojenosti a zdraví s přáním všeho dobrého v dalších letech společného života.
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.únor 2006
Farní charita Chrudim děkuje všem občanům města Slatiňany, kteří přispěli do Tříkrálové sbírky, která ve Vašem městě probíhala 7.1.2006.
Celkem bylo vybráno ve Slatiňanech 25 110,50Kč + 5 EUR. Za celý chrudimský region částka činila 265 252,-Kč. 65% z této částky bude poukázáno Farní charitě Chrudim, zbytek bude použit na humanitární účely v ˇ%CR i v zahraničí a na režii sbírky.
Loňská Tříkrálová sbírka vynesla 276 588,50 Kč. 55% tj. 161 804,30 Kč dostala farní charita Chrudim. Tato částka byla použita na zlepšení kvality Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby, provoz Občanské poradny a klubu František pro psychicky nemocné. 17 697,-Kč bylo zasláno přímo prostřednictvím SČKCH na pomoc dětem tsunami.
Farní charita Chrudim
Autor: , Trvalý odkaz, Vzkazy, Ostatní, 1.únor 2006
Pak právě pro Vás je určen program Make a Connection, který v České republice pokračuje již pátý rok. Do programu se mohou přihlásit týmy mladých lidí ve věku 16-24 let a ucházet se se svými projekty o finanční podporu (až 50.000 Kč). Kromě toho mají šanci poznat nové přátelé a bezplatně se zúčastnit seminářů v oblasti propagace, médií, public relations či třeba administrace projektů.
Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.únor 2006
Klub Paprsek je občanské sdružení, které bylo založeno v roce 2003. Jeho náplní je sdružovat rodiče s dětmi převážně kojeneckého, batolícího a předškolního věku.,br. Organizujeme klubovou činnost a to v prostorách Mateřské školy ve Slatiňanech. Scházíme se ve Sluníčkovém oddělení v suterénu Mateřské školy ve středu od 15 do 17 hodin. Dále organizujeme cvičení pro rodiče s dětmi v tělocvičně TJ Spartak Slatiňany, a to v úterý od 16 do 17.30 hodin.
Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.únor 2006
TJ Spartak Slatiňany, oddíl kopané, pořádá v sobotu 18. února 2006
Tradiční sportovní ples - opět v místní sokolovně.
Zajištěna je i bohatá tombola.
K tanci hraje hudební skupina KODEX. Začátek ve 20.00 hodin.
Předprodej vstupenek (místenky( v trafice KVĚT.
Srdečně zvou pořadatelé!!!
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.únor 2006
© 1999 - 2008 Slatiňany
Stránky jsou generovány HTML generátorem WebGen.cz 602.29 CZ
Stránky jsou tvoreny podle kritérií HTML 4.01, jsou CSS validní.