Archiv

Úvodní stránka

ZPRAVODAJ MĚSTA SLATIŇANY

Registrováno OkÚ Chrudim pod Čj. 19/R - 97/91

Ozvěny Slatiňan byly poprvé vydány v roce 1964 neoficiálně bez registrace. Od roku 1971 byly vydávány oficiálně povolením ONV Chrudim po Čj. 9/71. Následně byly přeregistrovány dle zákona č. 81/1196 Sb., pod registračním číslem OkÚ Chrudim 19/R - 97/91 ze dne 20.3.1991.

 

Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Statut, Město, 26.duben 2006
Vážení spoluobčané,
v souvislosti s nelegálním dovozem a ukládáním odpadů z členských států Evropské unie do České republiky, věnujte, prosím, pozornost tiskové zprávě Celní správy České republiky a výzvě v ní obsažené zveřejněné na www.slatinany.cz naleznete příslušné odkazy v článku Ptačí chřipka a nelegální dovoz odpadů.
Případné podezření z nelegální přepravy odpadů ze zahraničí můžete oznámit na speciální telefonní linku Celního ředitelství Hradec Králové 495 756 142 či Generálního ředitelství cel 261 333 333. Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 1.duben 2006
Město Slatiňany srdečně zve všechny občany na výstavu fotografií pod názvem "Slatiňany očima našich předků aneb nalezeno ve starých skříních a šuplících".
Obrázky, které nám zapůjčili občané města nebo byly nalezeny v archivu Městského úřadu si sami můžete porovnat se skutečností a dozvědět se tak, jak Vámi známá místa vypadala před mnoha lety. Nebudou chybět ani záběry ze současných Slatiňan, které nafotografoval pan ing. Martin Skála v létě roku 2005.
Slavnostní zahájení výstavy se uskuteční 24.4.2006 v 16,30 hodin.
Výstava bude přístupná od 24.4. - 27.4. a od 2.5. - 5.5. 2006, ve všední dny od 12 - 18 hodin, 28.4. bude otevřeno od 12 - 15 hodin, v sobotu 29.4. od 9 - 12 hodin, to vše ve Společenském domě v Tyršově ulici.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 1.duben 2006
Oznamuje všem občanům a firmám zapojeným do systému nakládání s komunálním odpadem, že mohou využívat žluté nádoby určené k odkládání plastů též k odkládání nápojových kartonů-"tetrapaků", kterými jsou krabicové obaly od mléka, džusů, apod. Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Radnice, Město, 1.duben 2006
Dne 22. dubna 2006 oslaví v kruhu rodinném výročí diamantové svatby manželé Marie a Josef Pospíšilovi. K tomuto významnému výročí přeje město Slatiňany manželům mnoho spokojenosti a zdraví s přáním všeho dobrého v dalších letech společného života.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.duben 2006
Město Slatiňany zve srdečně všechny důchodce na hudební pořad "Posezení s důchodci při oblíbených písničkách", který se koná v pátek 28. dubna 2006 od 16.00 hodin ve Společenském domě Slatiňany . Živé melodie různého žánru si můžete poslechnout v podání hudební skupiny Fragment pod vedením Pavla Starého. Vstup zdarma.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.duben 2006
Dne 1.dubna 2006 oslaví v kruhu rodinném výročí zlaté svatby manželé Jan a Vladislava Horovi.
Dne 28.dubna 2006 oslaví v kruhu rodinném výročí zlaté svatby manželé Marie a František Dědourkovi a manželé Ludmila a Josef Pilařovi.
K tomuto významnému výročí přeje město Slatiňany manželům mnoho spokojenosti a zdraví s přáním všeho dobrého v dalších letech společného života.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.duben 2006
V souvislosti s konáním zimních olympijských her jsme uspořádali na toto téma pro žáky 5.-9. tříd projekt: Celý článek ...
Autor: Škola, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.duben 2006
Začátek měsíce února je pro "zušky" každoročně významný tím, že začínají soutěže mezi školami. Nejdříve na okresní úrovni, kde v konkurenci sedmi ZUŠ jsou vybráni ti nejlepší do krajských kol. V letošním roce se konají soutěže ve hře na dechové nástroje a ve zpěvu. Do těchto soutěží se plně zapojili i naši žáci. Na naší škole se uskutečnilo okresní kolo v sólovém a komorním zpěvu. Organizace této akce byla letos mimořádně náročná, neboť tohoto klání se účastnilo 46 soutěžících + jejich pedagogický doprovod a prostorové podmínky naší školy jsou omezené. Soutěž přesto proběhla poměrně hladce. Celý článek ...
Autor: ZUŠ, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.duben 2006
ZUŠ srdečně zve na Koncert učitelů, který se koná ve středu 19.4.2006 od 18 hodin v hudebním sále školy.
Autor: ZUŠ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.duben 2006
Ve středu 26.4.2006 se konají v sokolovně od 16.00 do 18.00 hodin tradiční vystoupení tanečního oddělení ZUŠ Slatiňany, na které Vás žáci a učitelé srdečně zvou.
Autor: ZUŠ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.duben 2006
I nadále trvá dlouhodobá anketa - " Doporučte nám knihu".
Úkolem je formou anonymní ankety napsat název knihy z naší knihovny, která vás nejvíce zaujala.
Pěkné prožití Velikonoc svým čtenářům přejí knihovnice
Renata Maryšková a Romana Doležalová.
Autor: Knihovna, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.duben 2006
Městská knihovna Slatiňany zve všechny občany do svých prostor dne 19. dubna 2006 v 17 hodin na besedu pod názvem " Paměti pana učitele Vladimíra Břízy".
Ke 100. výročí od jeho narození nás bude slovem a vzpomínkou na svého otce provázet jeho dcera paní RNDr. Jana Procházková a zpěvem nás potěší jeho pravnučka Zuzana Procházková, žákyně ZUŠ.
Místenky si prosím rezervujte buď osobně přímo v knihovně nebo telefonicky na čísle 469 660 239. Vstupné zdarma.
Autor: Knihovna, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.duben 2006
Městská knihovna Slatiňany vyhlašuje soutěž pro děti předškolního a školního věku.
S blížícími se Svátky jara bychom chtěli pozvat všechny děti, které chtějí využít své fantazie k tvorbě různých druhů velikonočních ozdob a výrobků nejen ze slámy a kraslic, ale i dalších materiálů, a tím čtenářům zpříjemnit čas v naší knihovně v době velikonočních svátků.
Z donešených výrobků uspořádáme výstavku v našich prostorách , tři nejlepší vyhodnotíme a odměníme zajímavými cenami.
Těšíme se na Vaše výrobky, které nám můžete osobně přinášet do knihovny do 14. dubna 2006.
Autor: Knihovna, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.duben 2006
Na 11. duben je připraven další host, a to na již 27. "Laskavém večeru". V 19 hodin přivítáme ve Společenském domě ve Slatiňanech pana Jana Kryla, mladšího bratra známého písničkáře Karla, který bude povídat o své rodině a také zazpívá písničky jak svého bratra Karla, tak i své vlastní skladby a přečte své básně.

Smutná zpráva
Návštěvníci "22. laskavého večera" konaného ve Slatiňanech v listopadu loňského roku budou zaskočeni smutnou zprávou, že ve věku 76ti let zemřela po dlouhé těžké nemoci paní MUDr. Jaroslava Moserová, Dr. Sc., která byla tohoto večera velice milým hostem.
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.duben 2006
Zveme Vás na Velikonoční taneční zábavu, která se koná v sobotu 15. dubna 2006 od 20 hodin v místní sokolovně. K tanci a poslechu Vám bude hrát hudební skupina Krokus.
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.duben 2006
V sobotu 1. dubna 2006 od 15 hodin se v sokolovně ve Slatiňanech koná dětský karneval. Pro děti jsou připraveny různé soutěže, zatancují si při známých písničkách. Každé dítě obdrží malou pozornost, při soutěžích budou ohodnoceny, nebude chybět soutěž o nejlepší masku. Vstupné 20,-Kč. Na děti i rodiče se těší pořadatel TJ Sokol Slatiňany, občerstvení zajištěno.
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.duben 2006
dovolte nám, abychom Vás oslovily touto formou a seznámily Vás s námi.
Ten, kdo chodí pravidelně cvičit do místní sokolovny, už o nás ví.
Jsme dvě cvičitelky Irena a Katka. Spolupracujeme s místní organizací Sokol Slatiňany a ve zdejších prostorách sokolovny se snažíme již čtvrtý rok čtyřikrát v týdnu sobě a našim stálým cvičenkám protáhnout kosti a maličko zpevnit tělo. Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.duben 2006
První impuls k ustavení územní organizace vzniku bezprostředně po založení Svazu diabetiků v Praze v roce 1990.
Místní organizaci zakládá dne 4.11.1990 8 členek - paníBohuňková, Gábrišová, Kolková, Kubantová, Mazuchová Vlasta, Pochobradská, Procházková a Roztočilová. Z jejich popudu je 9.4.1991 oficiálně založena územní organizace Svazu diabetiků ve Slatiňanech jako první v okrese Chrudim. Na ustavující schůzi byl zvolen 4 členný výbor v čele s předsedkyní paní Miloslavou Kolkovou.Od prvních začátků sdružoval Svaz diabetiků členy, kteří se diabetes léčili, ale i těch, kteří této nemoci chtěli aktivně předcházet. Diabetes nese s sebou řadu potíží. Cílem organizace je postarat se to, aby člověk nebyl se svou chorobou sám. Pořádá proto řadu kolektivních akcí, které velmi dobře působí na psychiku nemocných. Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.duben 2006
Svaz diabetiků Slatiňany pořádá 6. - 8. 2006 ve Společenském domě výstavu ručních prací a velikonoc. Výstava bude otevřena:
6.4.2006 od 14 do 18 hodin
7.4.2006 od 9 do 18 hodin
8.4.2006 od 9 do 16 hodin
Vstupné dobrovolné.
Srdečně zveme občany, děti a školní mládež.
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.duben 2006
V sobotu 4. března se v naší hale uskutečnil fotbalový turnaj elévů, kterého se zúčastnilo 8 družstev. Hrálo se systém každý s každým - 1 x 10 minut. Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Sport, Ostatní, 1.duben 2006
V lednu jsme uskutečnili lyžařské soustředění v Krkonoších, kde si děti mohly vybrat mezi běžkami, sjezdovkami a snowboardem. V únoru proběhla velká středisková hra zaměřená na poznání našeho města a okolí.
Koncem března proběhne již tradiční 4. skautský ples, v dubnu plánujeme brigádu v Šiškovicích, víkendové setkání skautů a skautek ke svátku sv. Jiří a tradiční Čarodějnice. Děti i jejich rodiče se tak mohou těšit na odpoledne plné her a soutěží, které vyvrcholí zapálením hranice. Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.duben 2006
Pro zájem prodejců se v pátek 7. dubna 2006 od 9 do 16 hodin konají v sokolovně jarní velikonoční trhy. V nabídce nebudou chybět velikonoční zboží, výrobky zdravé výživy, keramika a další.
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.duben 2006
Čas běží jako voda a opět je tu doba přihlášek do tanečních. Taneční pro začátečníky budou zahájeny 8.září 2006 v 19.00 hodin a budou probíhat každý pátek v místní sokolovně. Kurz opět povedou osvědčení taneční mistři manželé Luboš a Pavlína Falhaurovi.
Cena kurzu, který zahajuje 12 výukových lekcí, je 1 100,-Kč. Cena gardenky 350,-Kč. Taneční budou zakončeny závěrečným plesem. Při přihlášení bude vybírána záloha 600,-Kč.
Kdy se můžete přihlásit? V sokolovně ve Slatiňanech v pátek 21. dubna od 17.00 do 18.00 hod.
Dále se budete moci přihlašovat u pí. Hanušové na tel 608 970 115.
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.duben 2006
Za milou návštěvu a gratulaci k mým 102. narozeninám, panu starostovi MVDr. Jeníkovi a paní Pavlišové za květiny a dárek srdečně děkuji.
Josef Žák
Autor: , Trvalý odkaz, Vzkazy, Ostatní, 1.duben 2006
© 1999 - 2008 Slatiňany
Stránky jsou generovány HTML generátorem WebGen.cz 602.29 CZ
Stránky jsou tvoreny podle kritérií HTML 4.01, jsou CSS validní.